Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 15-04-2009

Ngày: 15/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
90
Giải bảy
337
Giải sáu
5212
1947
0735
Giải năm
5507
Giải bốn
93560
05077
12271
09232
52277
09148
61259
Giải ba
49118
59731
Giải nhì
40144
Giải nhất
97026
Giải Đặc biệt
362311
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2 ,8 ,1
2
6
3
7 ,5 ,2 ,1
4
7 ,8 ,4
5
9
6
0
7
7 ,1 ,7
8
9
0
Đầu Đuôi
9 ,6
0
7 ,3 ,1
1
1 ,3
2
3
4
4
3
5
2
6
3 ,4 ,0 ,7 ,7
7
4 ,1
8
5
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 08-04-2009

Ngày: 08/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
03
Giải bảy
165
Giải sáu
1254
6493
8434
Giải năm
0496
Giải bốn
26365
27129
30164
49605
03782
76674
84257
Giải ba
45653
77268
Giải nhì
28227
Giải nhất
90827
Giải Đặc biệt
239952
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5
1
2
9 ,7 ,7
3
4
4
5
4 ,7 ,3 ,2
6
5 ,5 ,4 ,8
7
4
8
2
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,5
2
0 ,9 ,5
3
5 ,3 ,6 ,7
4
6 ,6 ,0
5
9
6
5 ,2 ,2
7
6
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 01-04-2009

Ngày: 01/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
48
Giải bảy
668
Giải sáu
4080
6289
5632
Giải năm
1878
Giải bốn
73589
12037
71427
50987
83932
09833
03601
Giải ba
32494
73150
Giải nhì
85193
Giải nhất
59497
Giải Đặc biệt
769730
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
2
7
3
2 ,7 ,2 ,3 ,0
4
8
5
0
6
8
7
8
8
0 ,9 ,9 ,7
9
4 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,3
0
0
1
3 ,3
2
3 ,9
3
9
4
5
6
3 ,2 ,8 ,9
7
4 ,6 ,7
8
8 ,8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 25-03-2009

Ngày: 25/03/2009
Mã: XSST
Giải tám
51
Giải bảy
209
Giải sáu
2566
9883
7777
Giải năm
3076
Giải bốn
69622
84901
46743
57016
83712
89461
46916
Giải ba
23032
55316
Giải nhì
35024
Giải nhất
34167
Giải Đặc biệt
82167
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,1
1
6 ,2 ,6 ,6
2
2 ,4
3
2
4
3
5
1
6
6 ,1 ,7 ,7
7
7 ,6
8
3
9
ĐầuĐuôi
0
5 ,0 ,6
1
2 ,1 ,3
2
8 ,4
3
2
4
5
6 ,7 ,1 ,1 ,1
6
7 ,6 ,6
7
8
0
9