Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 22-04-2009

Ngày: 22/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
00
Giải bảy
192
Giải sáu
9519
1395
7110
Giải năm
0990
Giải bốn
38491
01907
47894
50868
59983
86549
67478
Giải ba
34221
09210
Giải nhì
32428
Giải nhất
91914
Giải Đặc biệt
343164
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,7
1
9 ,0 ,0 ,4
2
1 ,8
3
4
9
5
6
8 ,4
7
8
8
3
9
2 ,5 ,0 ,1 ,4
Đầu Đuôi
0 ,1 ,9 ,1
0
9 ,2
1
9
2
8
3
9 ,1 ,6
4
9
5
6
0
7
6 ,7 ,2
8
1 ,4
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 15-04-2009

Ngày: 15/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
90
Giải bảy
337
Giải sáu
5212
1947
0735
Giải năm
5507
Giải bốn
93560
05077
12271
09232
52277
09148
61259
Giải ba
49118
59731
Giải nhì
40144
Giải nhất
97026
Giải Đặc biệt
362311
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2 ,8 ,1
2
6
3
7 ,5 ,2 ,1
4
7 ,8 ,4
5
9
6
0
7
7 ,1 ,7
8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,6
0
7 ,3 ,1
1
1 ,3
2
3
4
4
3
5
2
6
3 ,4 ,0 ,7 ,7
7
4 ,1
8
5
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 08-04-2009

Ngày: 08/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
03
Giải bảy
165
Giải sáu
1254
6493
8434
Giải năm
0496
Giải bốn
26365
27129
30164
49605
03782
76674
84257
Giải ba
45653
77268
Giải nhì
28227
Giải nhất
90827
Giải Đặc biệt
239952
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5
1
2
9 ,7 ,7
3
4
4
5
4 ,7 ,3 ,2
6
5 ,5 ,4 ,8
7
4
8
2
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,5
2
0 ,9 ,5
3
5 ,3 ,6 ,7
4
6 ,6 ,0
5
9
6
5 ,2 ,2
7
6
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 01-04-2009

Ngày: 01/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
48
Giải bảy
668
Giải sáu
4080
6289
5632
Giải năm
1878
Giải bốn
73589
12037
71427
50987
83932
09833
03601
Giải ba
32494
73150
Giải nhì
85193
Giải nhất
59497
Giải Đặc biệt
769730
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
2
7
3
2 ,7 ,2 ,3 ,0
4
8
5
0
6
8
7
8
8
0 ,9 ,9 ,7
9
4 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,3
0
0
1
3 ,3
2
3 ,9
3
9
4
5
6
3 ,2 ,8 ,9
7
4 ,6 ,7
8
8 ,8
9