Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 29-04-2009

Ngày: 29/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
84
Giải bảy
078
Giải sáu
9649
0875
0484
Giải năm
5315
Giải bốn
25901
60531
86895
62416
49823
32543
06001
Giải ba
12886
32296
Giải nhì
16736
Giải nhất
69600
Giải Đặc biệt
547977
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,1 ,0
1
5 ,6
2
3
3
1 ,6
4
9 ,3
5
6
7
8 ,5 ,7
8
4 ,4 ,6
9
5 ,6
Đầu Đuôi
0
0
0 ,3 ,0
1
2
2 ,4
3
8 ,8
4
7 ,1 ,9
5
1 ,8 ,9 ,3
6
7
7
7
8
4
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 22-04-2009

Ngày: 22/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
00
Giải bảy
192
Giải sáu
9519
1395
7110
Giải năm
0990
Giải bốn
38491
01907
47894
50868
59983
86549
67478
Giải ba
34221
09210
Giải nhì
32428
Giải nhất
91914
Giải Đặc biệt
343164
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,7
1
9 ,0 ,0 ,4
2
1 ,8
3
4
9
5
6
8 ,4
7
8
8
3
9
2 ,5 ,0 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
0 ,1 ,9 ,1
0
9 ,2
1
9
2
8
3
9 ,1 ,6
4
9
5
6
0
7
6 ,7 ,2
8
1 ,4
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 15-04-2009

Ngày: 15/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
90
Giải bảy
337
Giải sáu
5212
1947
0735
Giải năm
5507
Giải bốn
93560
05077
12271
09232
52277
09148
61259
Giải ba
49118
59731
Giải nhì
40144
Giải nhất
97026
Giải Đặc biệt
362311
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2 ,8 ,1
2
6
3
7 ,5 ,2 ,1
4
7 ,8 ,4
5
9
6
0
7
7 ,1 ,7
8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,6
0
7 ,3 ,1
1
1 ,3
2
3
4
4
3
5
2
6
3 ,4 ,0 ,7 ,7
7
4 ,1
8
5
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 08-04-2009

Ngày: 08/04/2009
Mã: XSST
Giải tám
03
Giải bảy
165
Giải sáu
1254
6493
8434
Giải năm
0496
Giải bốn
26365
27129
30164
49605
03782
76674
84257
Giải ba
45653
77268
Giải nhì
28227
Giải nhất
90827
Giải Đặc biệt
239952
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5
1
2
9 ,7 ,7
3
4
4
5
4 ,7 ,3 ,2
6
5 ,5 ,4 ,8
7
4
8
2
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,5
2
0 ,9 ,5
3
5 ,3 ,6 ,7
4
6 ,6 ,0
5
9
6
5 ,2 ,2
7
6
8
2
9