Home Xổ số miền Nam Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
358
Giải sáu
3488
2416
0475
Giải năm
7420
Giải bốn
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
Giải ba
56518
13905
Giải nhì
52474
Giải nhất
88724
Giải Đặc biệt
253291
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,8
2
2 ,0 ,7 ,4
3
9
4
0 ,7
5
8
6
0 ,7
7
5 ,4
8
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,4
0
9
1
2
2
3
7 ,2
4
7 ,0
5
1 ,9
6
6 ,4 ,2
7
5 ,8 ,1
8
3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSST
Giải tám
48
Giải bảy
148
Giải sáu
5756
9926
7953
Giải năm
5696
Giải bốn
34238
79921
52848
46481
63212
73806
61361
Giải ba
27618
95146
Giải nhì
96406
Giải nhất
44168
Giải Đặc biệt
293382
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,6
1
2 ,8
2
6 ,1
3
8
4
8 ,8 ,8 ,6
5
6 ,3
6
1 ,8
7
8
1 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
0
2 ,8 ,6
1
1 ,8
2
5
3
4
5
5 ,2 ,9 ,0 ,4 ,0
6
7
4 ,4 ,3 ,4 ,1 ,6
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSST
Giải tám
67
Giải bảy
017
Giải sáu
5282
3664
4471
Giải năm
7534
Giải bốn
13988
01328
60036
17079
14127
60767
13654
Giải ba
56767
94660
Giải nhì
21939
Giải nhất
01285
Giải Đặc biệt
815027
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7
2
8 ,7 ,7
3
4 ,6 ,9
4
5
4
6
7 ,4 ,7 ,7 ,0
7
1 ,9
8
2 ,8 ,5
9
ĐầuĐuôi
6
0
7
1
8
2
3
6 ,3 ,5
4
8
5
3
6
6 ,1 ,2 ,6 ,6 ,2
7
8 ,2
8
7 ,3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 27-10-2021

Ngày: 27/10/2021
Mã: XSST
Giải tám
71
Giải bảy
905
Giải sáu
9408
3141
1255
Giải năm
2044
Giải bốn
26141
83001
86978
54124
79017
25937
21700
Giải ba
12684
24800
Giải nhì
33631
Giải nhất
02251
Giải Đặc biệt
637269
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,1 ,0 ,0
1
7
2
4
3
7 ,1
4
1 ,4 ,1
5
5 ,1
6
9
7
1 ,8
8
4
9
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
7 ,4 ,4 ,0 ,3 ,5
1
2
3
4 ,2 ,8
4
0 ,5
5
6
1 ,3
7
0 ,7
8
6
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 20-10-2021

Ngày: 20/10/2021
Mã: XSST
Giải tám
87
Giải bảy
945
Giải sáu
9604
7558
7091
Giải năm
6328
Giải bốn
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải ba
60606
81206
Giải nhì
04064
Giải nhất
52613
Giải Đặc biệt
148248
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,6
1
6 ,3
2
8 ,1 ,5
3
5
4
5 ,5 ,2 ,8
5
8
6
4
7
8
7
9
1 ,4
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
4
2
1
3
0 ,9 ,6
4
4 ,4 ,3 ,2
5
1 ,0 ,0
6
8
7
5 ,2 ,4
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 21-07-2021

Ngày: 21/07/2021
Mã: XSST
Giải tám
87
Giải bảy
945
Giải sáu
9604
7558
7091
Giải năm
6328
Giải bốn
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải ba
60606
81206
Giải nhì
04064
Giải nhất
52613
Giải Đặc biệt
148248
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,6
1
6 ,3
2
8 ,1 ,5
3
5
4
5 ,5 ,2 ,8
5
8
6
4
7
8
7
9
1 ,4
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
4
2
1
3
0 ,9 ,6
4
4 ,4 ,3 ,2
5
1 ,0 ,0
6
8
7
5 ,2 ,4
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 14-07-2021

Ngày: 14/07/2021
Mã: XSST
Giải tám
87
Giải bảy
945
Giải sáu
9604
7558
7091
Giải năm
6328
Giải bốn
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải ba
60606
81206
Giải nhì
04064
Giải nhất
52613
Giải Đặc biệt
148248
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,6
1
6 ,3
2
8 ,1 ,5
3
5
4
5 ,5 ,2 ,8
5
8
6
4
7
8
7
9
1 ,4
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
4
2
1
3
0 ,9 ,6
4
4 ,4 ,3 ,2
5
1 ,0 ,0
6
8
7
5 ,2 ,4
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 07-07-2021

Ngày: 07/07/2021
Mã: XSST
Giải tám
87
Giải bảy
945
Giải sáu
9604
7558
7091
Giải năm
6328
Giải bốn
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải ba
60606
81206
Giải nhì
04064
Giải nhất
52613
Giải Đặc biệt
148248
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,6
1
6 ,3
2
8 ,1 ,5
3
5
4
5 ,5 ,2 ,8
5
8
6
4
7
8
7
9
1 ,4
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
4
2
1
3
0 ,9 ,6
4
4 ,4 ,3 ,2
5
1 ,0 ,0
6
8
7
5 ,2 ,4
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 30-06-2021

Ngày: 30/06/2021
Mã: XSST
Giải tám
36
Giải bảy
549
Giải sáu
5221
9542
7348
Giải năm
7606
Giải bốn
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
Giải ba
64651
10000
Giải nhì
07388
Giải nhất
44350
Giải Đặc biệt
997124
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,8 ,0
1
6
2
1 ,4
3
6
4
9 ,2 ,8 ,3 ,8
5
4 ,1 ,0
6
7
7 ,9
8
8
9
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
2 ,5
1
4
2
4
3
5 ,2
4
5
3 ,0 ,1
6
7
7
4 ,4 ,0 ,8
8
4 ,7
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 23-06-2021

Ngày: 23/06/2021
Mã: XSST
Giải tám
53
Giải bảy
276
Giải sáu
7038
0959
9307
Giải năm
5544
Giải bốn
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
Giải ba
39062
48748
Giải nhì
66239
Giải nhất
39452
Giải Đặc biệt
827254
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,4
1
2
3
8 ,8 ,4 ,3 ,9
4
4 ,8
5
3 ,9 ,2 ,4
6
9 ,5 ,2
7
6
8
9
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,5
2
5 ,0 ,3
3
4 ,3 ,0 ,5
4
6
5
7
6
0
7
3 ,3 ,4
8
5 ,6 ,3
9