Home Xổ số miền Nam Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
15
Giải bảy
998
Giải sáu
5143
8775
6125
Giải năm
1865
Giải bốn
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
Giải ba
57269
85192
Giải nhì
60997
Giải nhất
74053
Giải Đặc biệt
004582
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,2
2
5 ,9
3
4
3 ,2
5
8 ,3 ,3
6
5 ,9
7
5
8
2
9
8 ,0 ,2 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
9
0
1
9 ,4 ,1 ,9 ,8
2
4 ,5 ,5
3
4
1 ,7 ,2 ,6
5
6
9
7
9 ,5
8
2 ,6
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 17-05-2023

Ngày: 17/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
21
Giải bảy
251
Giải sáu
8719
4563
3888
Giải năm
9342
Giải bốn
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
Giải ba
07952
97585
Giải nhì
99979
Giải nhất
78805
Giải Đặc biệt
199323
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
9 ,2
2
1 ,4 ,5 ,2 ,3
3
4
2 ,1
5
1 ,2
6
3
7
6 ,9
8
8 ,9 ,5
9
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,4
1
4 ,1 ,2 ,5
2
6 ,2
3
2
4
2 ,8 ,0
5
7
6
7
8
8
1 ,8 ,7
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 10-05-2023

Ngày: 10/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
44
Giải bảy
290
Giải sáu
7340
4538
9469
Giải năm
7611
Giải bốn
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
Giải ba
71183
54497
Giải nhì
69168
Giải nhất
23768
Giải Đặc biệt
383219
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,0 ,9
2
2
3
8
4
4 ,0 ,4
5
6
9 ,0 ,8 ,8
7
2 ,4
8
7 ,3
9
0 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,6 ,1
0
1
1
2 ,7
2
8
3
4 ,4 ,7
4
5
6
8 ,9
7
3 ,6 ,6
8
6 ,1
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 03-05-2023

Ngày: 03/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
00
Giải bảy
144
Giải sáu
2399
3113
7705
Giải năm
2942
Giải bốn
07490
84765
48066
63918
02173
56328
35627
Giải ba
85496
17439
Giải nhì
80566
Giải nhất
43375
Giải Đặc biệt
803670
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5
1
3 ,8
2
8 ,7
3
9
4
4 ,2
5
6
5 ,6 ,6
7
3 ,5 ,0
8
9
9 ,0 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,9 ,7
0
1
4
2
1 ,7
3
4
4
0 ,6 ,7
5
6 ,9 ,6
6
2
7
1 ,2
8
9 ,3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 26-04-2023

Ngày: 26/04/2023
Mã: XSST
Giải tám
79
Giải bảy
123
Giải sáu
9805
9518
3339
Giải năm
7609
Giải bốn
57459
51139
43392
20024
09048
20707
14189
Giải ba
38607
47940
Giải nhì
46628
Giải nhất
27166
Giải Đặc biệt
173140
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,7 ,7
1
8
2
3 ,4 ,8
3
9 ,9
4
8 ,0 ,0
5
9
6
6
7
9
8
9
9
2
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
1
9
2
2
3
2
4
0
5
6
6
0 ,0
7
1 ,4 ,2
8
7 ,3 ,0 ,5 ,3 ,8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 19-04-2023

Ngày: 19/04/2023
Mã: XSST
Giải tám
44
Giải bảy
531
Giải sáu
1354
6345
1549
Giải năm
2942
Giải bốn
25383
61773
28908
59736
74977
58088
08628
Giải ba
92772
37226
Giải nhì
81798
Giải nhất
43819
Giải Đặc biệt
648615
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
9 ,5
2
8 ,6
3
1 ,6
4
4 ,5 ,9 ,2
5
4
6
7
3 ,7 ,2
8
3 ,8
9
8
ĐầuĐuôi
0
3
1
4 ,7
2
8 ,7
3
4 ,5
4
4 ,1
5
3 ,2
6
7
7
0 ,8 ,2 ,9
8
4 ,1
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 12-04-2023

Ngày: 12/04/2023
Mã: XSST
Giải tám
77
Giải bảy
826
Giải sáu
4924
7575
3437
Giải năm
6874
Giải bốn
32823
46283
92457
74191
02757
36725
26355
Giải ba
85655
71140
Giải nhì
55089
Giải nhất
67297
Giải Đặc biệt
693423
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
6 ,4 ,3 ,5 ,3
3
7
4
0
5
7 ,7 ,5 ,5
6
7
7 ,5 ,4
8
3 ,9
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
4
0
9
1
2
2 ,8 ,2
3
2 ,7
4
7 ,2 ,5 ,5
5
2
6
7 ,3 ,5 ,5 ,9
7
8
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 05-04-2023

Ngày: 05/04/2023
Mã: XSST
Giải tám
73
Giải bảy
132
Giải sáu
6080
6654
1875
Giải năm
1828
Giải bốn
15918
74740
57795
05206
19905
85627
86880
Giải ba
66294
13685
Giải nhì
57689
Giải nhất
99056
Giải Đặc biệt
840202
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,2
1
8
2
8 ,7
3
2
4
0
5
4 ,6
6
7
3 ,5
8
0 ,0 ,5 ,9
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
8 ,4 ,8
0
1
3 ,0
2
7
3
5 ,9
4
7 ,9 ,0 ,8
5
0 ,5
6
2
7
2 ,1
8
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 29-03-2023

Ngày: 29/03/2023
Mã: XSST
Giải tám
83
Giải bảy
803
Giải sáu
2915
9757
0435
Giải năm
5126
Giải bốn
00668
66990
36948
38646
58570
04407
97637
Giải ba
04003
99122
Giải nhì
08622
Giải nhất
72092
Giải Đặc biệt
496694
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7 ,3
1
5
2
6 ,2 ,2
3
5 ,7
4
8 ,6
5
7
6
8
7
0
8
3
9
0 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
1
2 ,2 ,9
2
8 ,0 ,0
3
9
4
1 ,3
5
2 ,4
6
5 ,0 ,3
7
6 ,4
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 22-03-2023

Ngày: 22/03/2023
Mã: XSST
Giải tám
93
Giải bảy
023
Giải sáu
9857
4322
4014
Giải năm
4213
Giải bốn
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
Giải ba
77412
14337
Giải nhì
99101
Giải nhất
19261
Giải Đặc biệt
113420
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
4 ,3 ,7 ,2
2
3 ,2 ,0
3
7 ,7
4
5
7
6
1 ,1
7
3
8
9
3 ,8 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
2
0
9 ,6 ,0 ,6
1
2 ,1
2
9 ,2 ,1 ,7
3
1
4
5
9
6
5 ,1 ,3 ,3
7
9
8
9