Home Xổ số miền Nam Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: XSST
Giải tám
74
Giải bảy
739
Giải sáu
3743
6840
4417
Giải năm
2772
Giải bốn
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
Giải ba
02128
74044
Giải nhì
08556
Giải nhất
34133
Giải Đặc biệt
120705
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
7
2
8
3
9 ,3
4
3 ,0 ,8 ,4
5
6
6
5
7
4 ,2 ,9
8
9 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
1
7
2
4 ,0 ,3
3
7 ,9 ,4
4
6 ,0
5
5
6
1
7
4 ,2
8
3 ,8 ,7
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: XSST
Giải tám
51
Giải bảy
783
Giải sáu
1676
9043
4465
Giải năm
9421
Giải bốn
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
Giải ba
04115
43628
Giải nhì
80851
Giải nhất
03394
Giải Đặc biệt
003168
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,0 ,5
2
1 ,8
3
4
4
3
5
1 ,0 ,1
6
5 ,3 ,8
7
6 ,4
8
3
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,1
0
5 ,2 ,1 ,5
1
2
8 ,4 ,6
3
9 ,7 ,3 ,9
4
6 ,1
5
7
6
7
2 ,6
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-01-2023

Ngày: 11/01/2023
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
645
Giải sáu
1039
4733
4589
Giải năm
1758
Giải bốn
34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552
Giải ba
78423
92282
Giải nhì
77006
Giải nhất
60167
Giải Đặc biệt
761195
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3 ,6
1
2
2 ,3 ,2 ,3
3
9 ,3
4
5
5
8 ,4 ,1 ,2
6
7
7
8
9 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
0
5
1
2 ,2 ,5 ,8
2
3 ,2 ,0 ,2
3
0 ,5
4
4 ,9
5
0
6
6
7
5
8
3 ,8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-01-2023

Ngày: 04/01/2023
Mã: XSST
Giải tám
89
Giải bảy
910
Giải sáu
5552
9845
9505
Giải năm
7258
Giải bốn
54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610
Giải ba
10940
17892
Giải nhì
32948
Giải nhất
10720
Giải Đặc biệt
713865
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
0 ,0
2
0
3
4
5 ,9 ,0 ,8
5
2 ,8 ,3
6
3 ,5
7
2 ,7
8
9
9
3 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,4 ,2
0
1
5 ,7 ,9
2
6 ,9 ,5
3
4
4 ,0 ,6
5
6
7
7
5 ,4
8
8 ,4
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 28-12-2022

Ngày: 28/12/2022
Mã: XSST
Giải tám
52
Giải bảy
463
Giải sáu
9900
9347
6534
Giải năm
1548
Giải bốn
50721
10794
51947
90106
76057
00739
82260
Giải ba
16822
56493
Giải nhì
22025
Giải nhất
15182
Giải Đặc biệt
830388
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6
1
2
1 ,2 ,5
3
4 ,9
4
7 ,8 ,7
5
2 ,7
6
3 ,0
7
8
2 ,8
9
4 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,6
0
2
1
5 ,2 ,8
2
6 ,9
3
3 ,9
4
2
5
0
6
4 ,4 ,5
7
4 ,8
8
3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 21-12-2022

Ngày: 21/12/2022
Mã: XSST
Giải tám
28
Giải bảy
119
Giải sáu
1387
6890
2803
Giải năm
1421
Giải bốn
98405
43198
50263
60619
86881
06500
47133
Giải ba
75464
38705
Giải nhì
74562
Giải nhất
83782
Giải Đặc biệt
389352
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,0 ,5
1
9 ,9
2
8 ,1
3
3
4
5
2
6
3 ,4 ,2
7
8
7 ,1 ,2
9
0 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,0
0
2 ,8
1
6 ,8 ,5
2
0 ,6 ,3
3
6
4
0 ,0
5
6
8
7
2 ,9
8
1 ,1
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 14-12-2022

Ngày: 14/12/2022
Mã: XSST
Giải tám
86
Giải bảy
694
Giải sáu
1948
7838
9112
Giải năm
2833
Giải bốn
44372
89734
92196
29996
51465
31917
03491
Giải ba
58028
07835
Giải nhì
99629
Giải nhất
81343
Giải Đặc biệt
776985
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,7
2
8 ,9
3
8 ,3 ,4 ,5
4
8 ,3
5
6
5
7
2
8
6 ,5
9
4 ,6 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
0
9
1
1 ,7
2
3 ,4
3
9 ,3
4
6 ,3 ,8
5
8 ,9 ,9
6
1
7
4 ,3 ,2
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 07-12-2022

Ngày: 07/12/2022
Mã: XSST
Giải tám
96
Giải bảy
545
Giải sáu
1291
5962
7628
Giải năm
9124
Giải bốn
42721
63060
59172
72832
68084
39652
61375
Giải ba
89474
57633
Giải nhì
34164
Giải nhất
82600
Giải Đặc biệt
583791
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
8 ,4 ,1
3
2 ,3
4
5
5
2
6
2 ,0 ,4
7
2 ,5 ,4
8
4
9
6 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,0
0
9 ,2 ,9
1
6 ,7 ,3 ,5
2
3
3
2 ,8 ,7 ,6
4
4 ,7
5
9
6
7
2
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 30-11-2022

Ngày: 30/11/2022
Mã: XSST
Giải tám
29
Giải bảy
278
Giải sáu
6602
3696
8043
Giải năm
4899
Giải bốn
12525
74858
94156
24667
43625
28907
63207
Giải ba
20573
26070
Giải nhì
35666
Giải nhất
01489
Giải Đặc biệt
787744
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,7
1
2
9 ,5 ,5
3
4
3 ,4
5
8 ,6
6
7 ,6
7
8 ,3 ,0
8
9
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
7
0
1
0
2
4 ,7
3
4
4
2 ,2
5
9 ,5 ,6
6
6 ,0 ,0
7
7 ,5
8
2 ,9 ,8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 23-11-2022

Ngày: 23/11/2022
Mã: XSST
Giải tám
95
Giải bảy
036
Giải sáu
8524
8183
0702
Giải năm
7939
Giải bốn
11920
33137
23724
80712
67506
53162
44280
Giải ba
58600
00734
Giải nhì
38955
Giải nhất
49723
Giải Đặc biệt
004645
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,6 ,0
1
2
2
4 ,0 ,4 ,3
3
6 ,9 ,7 ,4
4
5
5
5
6
2
7
8
3 ,0
9
5
ĐầuĐuôi
2 ,8 ,0
0
1
0 ,1 ,6
2
8 ,2
3
2 ,2 ,3
4
9 ,5 ,4
5
3 ,0
6
3
7
8
3
9