Home Xổ số miền Bắc Xổ số Thái Bình

Xổ số Thái Bình

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM
Giải bảy
30
52
63
13
Giải sáu
895
560
344
Giải năm
8566
3378
2688
1310
3160
6446
Giải bốn
4102
2973
6263
6666
Giải ba
29370
84409
04923
57889
07071
93934
Giải nhì
81817
24222
Giải nhất
81664
Giải Đặc biệt
57765
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9
1
3 ,0 ,7
2
3 ,2
3
0 ,4
4
4 ,6
5
2
6
3 ,0 ,6 ,0 ,3 ,6 ,4 ,5
7
8 ,3 ,0 ,1
8
8 ,9
9
5
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,1 ,6 ,7
0
7
1
5 ,0 ,2
2
6 ,1 ,7 ,6 ,2
3
4 ,3 ,6
4
9 ,6
5
6 ,4 ,6
6
1
7
7 ,8
8
0 ,8
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV
Giải bảy
04
72
23
96
Giải sáu
562
892
334
Giải năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải bốn
3826
9033
6756
8348
Giải ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải nhì
86833
22870
Giải nhất
51904
Giải Đặc biệt
86903
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,4 ,3
1
2
3 ,6 ,1
3
4 ,4 ,3 ,3
4
3 ,8 ,6
5
6 ,6 ,6 ,6
6
2 ,3 ,1 ,2
7
2 ,0
8
9
6 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
6 ,2 ,9
1
7 ,6 ,9 ,6
2
2 ,6 ,4 ,3 ,3 ,0
3
0 ,3 ,3 ,0
4
5
9 ,2 ,5 ,5 ,4 ,5 ,5
6
7
0 ,4
8
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 12-03-2023

Ngày: 12/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM
Giải bảy
55
01
37
62
Giải sáu
963
478
989
Giải năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải bốn
5688
2460
5843
0309
Giải ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải nhì
98850
15773
Giải nhất
72226
Giải Đặc biệt
58118
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9 ,9
1
6 ,1 ,8
2
6
3
7 ,2
4
3 ,9 ,1
5
5 ,8 ,8 ,0
6
2 ,3 ,9 ,0
7
8 ,0 ,3
8
9 ,6 ,8 ,7
9
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,5
0
0 ,1 ,4
1
6 ,3
2
6 ,4 ,7
3
4
5
5
8 ,1 ,2
6
3 ,8
7
7 ,5 ,8 ,5 ,1
8
8 ,6 ,0 ,4 ,0
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 05-03-2023

Ngày: 05/03/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Giải bảy
41
71
90
63
Giải sáu
797
374
706
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải bốn
4048
4141
7341
5700
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải nhì
06293
78613
Giải nhất
84040
Giải Đặc biệt
67360
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,8 ,0 ,4
1
9 ,3
2
8
3
4
1 ,1 ,1 ,8 ,1 ,1 ,4 ,0
5
6
3 ,5 ,0 ,0
7
1 ,4 ,1
8
9
0 ,7 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,6 ,4 ,6
0
4 ,7 ,4 ,4 ,4 ,4 ,7
1
2
6 ,9 ,1
3
7 ,0 ,4 ,0
4
6
5
0
6
9 ,9
7
0 ,4 ,2
8
1
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 26-02-2023

Ngày: 26/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Giải bảy
41
71
90
63
Giải sáu
797
374
706
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải bốn
4048
4141
7341
5700
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải nhì
06293
78613
Giải nhất
84040
Giải Đặc biệt
67360
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,8 ,0 ,4
1
9 ,3
2
8
3
4
1 ,1 ,1 ,8 ,1 ,1 ,4 ,0
5
6
3 ,5 ,0 ,0
7
1 ,4 ,1
8
9
0 ,7 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,6 ,4 ,6
0
4 ,7 ,4 ,4 ,4 ,4 ,7
1
2
6 ,9 ,1
3
7 ,0 ,4 ,0
4
6
5
0
6
9 ,9
7
0 ,4 ,2
8
1
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 19-02-2023

Ngày: 19/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5MN-12MN-8MN-15MN-13MN-7MN
Giải bảy
63
42
35
13
Giải sáu
343
444
603
Giải năm
6216
2610
5272
7590
2067
7968
Giải bốn
4317
8272
6686
8254
Giải ba
65283
75479
49179
37768
19980
20304
Giải nhì
90809
72174
Giải nhất
45011
Giải Đặc biệt
09841
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,9
1
3 ,6 ,0 ,7 ,1
2
3
5
4
2 ,3 ,4 ,1
5
4
6
3 ,7 ,8 ,8
7
2 ,2 ,9 ,9 ,4
8
6 ,3 ,0
9
0
ĐầuĐuôi
1 ,9 ,8
0
1 ,4
1
4 ,7 ,7
2
6 ,1 ,4 ,0 ,8
3
4 ,5 ,0 ,7
4
3
5
1 ,8
6
6 ,1
7
6 ,6
8
7 ,7 ,0
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 12-02-2023

Ngày: 12/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12MV-20MV-15MV-3MV-16MV-9MV-13MV-8MV
Giải bảy
85
74
31
79
Giải sáu
078
772
457
Giải năm
7690
7727
6959
0095
1920
7180
Giải bốn
7037
9260
2809
5294
Giải ba
40420
29343
31064
66278
59129
16617
Giải nhì
35133
39473
Giải nhất
41299
Giải Đặc biệt
06194
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7
2
7 ,0 ,0 ,9
3
1 ,7 ,3
4
3
5
7 ,9
6
0 ,4
7
4 ,9 ,8 ,2 ,8 ,3
8
5 ,0
9
0 ,5 ,4 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,8 ,6 ,2
0
3
1
7
2
4 ,3 ,7
3
7 ,9 ,6 ,9
4
8 ,9
5
6
5 ,2 ,3 ,1
7
7 ,7
8
7 ,5 ,0 ,2 ,9
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 05-02-2023

Ngày: 05/02/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12MV-20MV-15MV-3MV-16MV-9MV-13MV-8MV
Giải bảy
85
74
31
79
Giải sáu
078
772
457
Giải năm
7690
7727
6959
0095
1920
7180
Giải bốn
7037
9260
2809
5294
Giải ba
40420
29343
31064
66278
59129
16617
Giải nhì
35133
39473
Giải nhất
41299
Giải Đặc biệt
06194
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7
2
7 ,0 ,0 ,9
3
1 ,7 ,3
4
3
5
7 ,9
6
0 ,4
7
4 ,9 ,8 ,2 ,8 ,3
8
5 ,0
9
0 ,5 ,4 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
9 ,2 ,8 ,6 ,2
0
3
1
7
2
4 ,3 ,7
3
7 ,9 ,6 ,9
4
8 ,9
5
6
5 ,2 ,3 ,1
7
7 ,7
8
7 ,5 ,0 ,2 ,9
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 29-01-2023

Ngày: 29/01/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD
Giải bảy
35
26
48
03
Giải sáu
134
548
571
Giải năm
5842
0789
9534
0388
1327
2320
Giải bốn
3454
3693
5723
7638
Giải ba
40098
29006
40715
61584
39911
24856
Giải nhì
72194
11034
Giải nhất
25766
Giải Đặc biệt
76479
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
5 ,1
2
6 ,7 ,0 ,3
3
5 ,4 ,4 ,8 ,4
4
8 ,8 ,2
5
4 ,6
6
6
7
1 ,9
8
9 ,8 ,4
9
3 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
2
0
7 ,1
1
4
2
0 ,9 ,2
3
3 ,3 ,5 ,8 ,9 ,3
4
3 ,1
5
2 ,0 ,5 ,6
6
2
7
4 ,4 ,8 ,3 ,9
8
8 ,7
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 22-01-2023

Ngày: 22/01/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT
Giải bảy
45
57
00
28
Giải sáu
938
566
749
Giải năm
9333
9812
3708
3904
1078
2104
Giải bốn
7401
4194
1991
5569
Giải ba
84792
14379
92716
86841
87280
96564
Giải nhì
14590
57392
Giải nhất
25945
Giải Đặc biệt
44221
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,8 ,4 ,4 ,1
1
2 ,6
2
8 ,1
3
8 ,3
4
5 ,9 ,1 ,5
5
7
6
6 ,9 ,4
7
8 ,9
8
0
9
4 ,1 ,2 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,8 ,9
0
0 ,9 ,4 ,2
1
1 ,9 ,9
2
3
3
0 ,0 ,9 ,6
4
4 ,4
5
6 ,1
6
5
7
2 ,3 ,0 ,7
8
4 ,6 ,7
9