Home Xổ số miền Nam Xổ số Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSTG
Giải tám
52
Giải bảy
551
Giải sáu
7756
2725
3723
Giải năm
6299
Giải bốn
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
Giải ba
91926
21862
Giải nhì
40302
Giải nhất
20601
Giải Đặc biệt
303326
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2
5 ,3 ,8 ,6 ,6
3
4
5
2 ,1 ,6 ,2
6
2
7
3
8
2 ,1
9
9 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,0
1
5 ,8 ,5 ,9 ,6 ,0
2
2 ,7
3
4
2
5
5 ,9 ,2 ,2
6
7
2
8
9
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: XSTG
Giải tám
81
Giải bảy
650
Giải sáu
9695
8929
7607
Giải năm
6569
Giải bốn
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
Giải ba
18087
83943
Giải nhì
90721
Giải nhất
92366
Giải Đặc biệt
014371
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,4
1
2
9 ,1
3
4
5 ,3
5
0 ,2
6
9 ,7 ,3 ,6
7
1
8
1 ,7
9
5 ,7
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,2 ,7
1
5
2
0 ,6 ,4
3
0
4
9 ,4
5
6
6
0 ,6 ,9 ,8
7
8
2 ,6
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 01-05-2022

Ngày: 01/05/2022
Mã: XSTG
Giải tám
66
Giải bảy
878
Giải sáu
9098
1540
5546
Giải năm
9086
Giải bốn
72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039
Giải ba
53587
74161
Giải nhì
25841
Giải nhất
59074
Giải Đặc biệt
323025
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,0
2
5
3
9
4
0 ,6 ,9 ,0 ,1
5
2
6
6 ,3 ,1
7
8 ,4
8
6 ,7
9
8
ĐầuĐuôi
4 ,4 ,1
0
1 ,6 ,4
1
5
2
6
3
7
4
2
5
6 ,4 ,8
6
8
7
7 ,9
8
4 ,3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 24-04-2022

Ngày: 24/04/2022
Mã: XSTG
Giải tám
06
Giải bảy
509
Giải sáu
7648
1311
8742
Giải năm
4335
Giải bốn
93564
29252
39061
89316
51100
26295
71582
Giải ba
76078
65913
Giải nhì
81510
Giải nhất
50150
Giải Đặc biệt
497834
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,0
1
1 ,6 ,3 ,0
2
3
5 ,4
4
8 ,2
5
2 ,0
6
4 ,1
7
8
8
2
9
5
ĐầuĐuôi
0 ,1 ,5
0
1 ,6
1
4 ,5 ,8
2
1
3
6 ,3
4
3 ,9
5
0 ,1
6
7
4 ,7
8
0
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 17-04-2022

Ngày: 17/04/2022
Mã: XSTG
Giải tám
72
Giải bảy
581
Giải sáu
0015
2523
3715
Giải năm
3115
Giải bốn
13805
69647
99263
98255
55719
63148
37625
Giải ba
84141
59028
Giải nhì
89183
Giải nhất
69251
Giải Đặc biệt
448904
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
5 ,5 ,5 ,9
2
3 ,5 ,8
3
4
7 ,8 ,1
5
5 ,1
6
3
7
2
8
1 ,3
9
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,5
1
7
2
2 ,6 ,8
3
0
4
1 ,1 ,1 ,0 ,5 ,2
5
6
4
7
4 ,2
8
1
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 10-04-2022

Ngày: 10/04/2022
Mã: XSTG
Giải tám
40
Giải bảy
978
Giải sáu
8021
6761
9085
Giải năm
4037
Giải bốn
37130
68634
34545
24945
24703
43760
94428
Giải ba
30598
13672
Giải nhì
08200
Giải nhất
11498
Giải Đặc biệt
426756
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0
1
2
1 ,8
3
7 ,0 ,4
4
0 ,5 ,5
5
6
6
1 ,0
7
8 ,2
8
5
9
8 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,6 ,0
0
2 ,6
1
7
2
0
3
3
4
8 ,4 ,4
5
5
6
3
7
7 ,2 ,9 ,9
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 03-04-2022

Ngày: 03/04/2022
Mã: XSTG
Giải tám
21
Giải bảy
436
Giải sáu
9161
4977
2902
Giải năm
8104
Giải bốn
09552
45956
50924
10808
09905
10798
07022
Giải ba
99794
35583
Giải nhì
90581
Giải nhất
92331
Giải Đặc biệt
461377
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4 ,8 ,5
1
2
1 ,4 ,2
3
6 ,1
4
5
2 ,6
6
1
7
7 ,7
8
3 ,1
9
8 ,4
ĐầuĐuôi
0
2 ,6 ,8 ,3
1
0 ,5 ,2
2
8
3
0 ,2 ,9
4
0
5
3 ,5
6
7 ,7
7
0 ,9
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 27-03-2022

Ngày: 27/03/2022
Mã: XSTG
Giải tám
72
Giải bảy
211
Giải sáu
6348
7294
7158
Giải năm
5508
Giải bốn
22574
17598
45434
83617
07711
14016
05532
Giải ba
75260
29205
Giải nhì
45642
Giải nhất
74153
Giải Đặc biệt
662078
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5
1
1 ,7 ,1 ,6
2
3
4 ,2
4
8 ,2
5
8 ,3
6
0
7
2 ,4 ,8
8
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
6
0
1 ,1
1
7 ,3 ,4
2
5
3
9 ,7 ,3
4
0
5
1
6
1
7
4 ,5 ,0 ,9 ,7
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 20-03-2022

Ngày: 20/03/2022
Mã: XSTG
Giải tám
19
Giải bảy
171
Giải sáu
4068
8710
6672
Giải năm
7594
Giải bốn
79022
41874
67101
70644
88592
65451
82093
Giải ba
88083
09887
Giải nhì
52025
Giải nhất
28031
Giải Đặc biệt
535034
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
9 ,0
2
2 ,5
3
1 ,4
4
4
5
1
6
8
7
1 ,2 ,4
8
3 ,7
9
4 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
1
0
7 ,0 ,5 ,3
1
7 ,2 ,9
2
9 ,8
3
9 ,7 ,4 ,3
4
2
5
6
8
7
6
8
1
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 13-03-2022

Ngày: 13/03/2022
Mã: XSTG
Giải tám
24
Giải bảy
111
Giải sáu
0123
3741
4361
Giải năm
3969
Giải bốn
54889
74077
20977
88848
24619
44213
37025
Giải ba
95987
18555
Giải nhì
19670
Giải nhất
82583
Giải Đặc biệt
652382
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,9 ,3
2
4 ,3 ,5
3
4
1 ,8
5
5
6
1 ,9
7
7 ,7 ,0
8
9 ,7 ,3 ,2
9
ĐầuĐuôi
7
0
1 ,4 ,6
1
8
2
2 ,1 ,8
3
2
4
2 ,5
5
6
7 ,7 ,8
7
4
8
6 ,8 ,1
9