Home Xổ số miền Nam Xổ số Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSTG
Giải tám
66
Giải bảy
404
Giải sáu
4443
2817
5855
Giải năm
6232
Giải bốn
46940
97372
76382
78850
76030
73140
33377
Giải ba
44440
89386
Giải nhì
29086
Giải nhất
63431
Giải Đặc biệt
194682
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
7
2
3
2 ,0 ,1
4
3 ,0 ,0 ,0
5
5 ,0
6
6
7
2 ,7
8
2 ,6 ,6 ,2
9
ĐầuĐuôi
4 ,5 ,3 ,4 ,4
0
3
1
3 ,7 ,8 ,8
2
4
3
0
4
5
5
6 ,8 ,8
6
1 ,7
7
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSTG
Giải tám
36
Giải bảy
997
Giải sáu
0858
9882
5293
Giải năm
7266
Giải bốn
90179
40114
27752
37177
50168
96861
08880
Giải ba
24931
26676
Giải nhì
58965
Giải nhất
54583
Giải Đặc biệt
459020
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4
2
0
3
6 ,1
4
5
8 ,2
6
6 ,8 ,1 ,5
7
9 ,7 ,6
8
2 ,0 ,3
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,2
0
6 ,3
1
8 ,5
2
9 ,8
3
1
4
6
5
3 ,6 ,7
6
9 ,7
7
5 ,6
8
7
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSTG
Giải tám
49
Giải bảy
497
Giải sáu
1978
9048
7018
Giải năm
8812
Giải bốn
58631
60251
10687
50620
73731
62676
54224
Giải ba
83440
57348
Giải nhì
44300
Giải nhất
06791
Giải Đặc biệt
787642
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,2
2
0 ,4
3
1 ,1
4
9 ,8 ,0 ,8 ,2
5
1
6
7
8 ,6
8
7
9
7 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,0
0
3 ,5 ,3 ,9
1
1 ,4
2
3
2
4
5
7
6
9 ,8
7
7 ,4 ,1 ,4
8
4
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 24-10-2021

Ngày: 24/10/2021
Mã: XSTG
Giải tám
35
Giải bảy
523
Giải sáu
6744
7436
2524
Giải năm
4716
Giải bốn
40618
91839
75003
17358
41357
73857
77233
Giải ba
16665
94602
Giải nhì
93487
Giải nhất
40160
Giải Đặc biệt
485772
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2
1
6 ,8
2
3 ,4
3
5 ,6 ,9 ,3
4
4
5
8 ,7 ,7
6
5 ,0
7
2
8
7
9
ĐầuĐuôi
6
0
1
0 ,7
2
2 ,0 ,3
3
4 ,2
4
3 ,6
5
3 ,1
6
5 ,5 ,8
7
1 ,5
8
3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 18-07-2021

Ngày: 18/07/2021
Mã: XSTG
Giải tám
89
Giải bảy
990
Giải sáu
4196
3992
6427
Giải năm
4517
Giải bốn
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
Giải ba
40977
19874
Giải nhì
09517
Giải nhất
97437
Giải Đặc biệt
220816
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,4 ,7 ,6
2
7 ,4 ,5
3
7
4
7 ,4
5
6
7
7 ,7 ,4
8
9
9
0 ,6 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
9
0
1
9
2
3
2 ,4 ,1 ,7
4
9 ,2
5
9 ,1
6
2 ,1 ,4 ,7 ,7 ,1 ,3
7
8
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 11-07-2021

Ngày: 11/07/2021
Mã: XSTG
Giải tám
89
Giải bảy
990
Giải sáu
4196
3992
6427
Giải năm
4517
Giải bốn
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
Giải ba
40977
19874
Giải nhì
09517
Giải nhất
97437
Giải Đặc biệt
220816
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,4 ,7 ,6
2
7 ,4 ,5
3
7
4
7 ,4
5
6
7
7 ,7 ,4
8
9
9
0 ,6 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
9
0
1
9
2
3
2 ,4 ,1 ,7
4
9 ,2
5
9 ,1
6
2 ,1 ,4 ,7 ,7 ,1 ,3
7
8
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 04-07-2021

Ngày: 04/07/2021
Mã: XSTG
Giải tám
89
Giải bảy
990
Giải sáu
4196
3992
6427
Giải năm
4517
Giải bốn
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
Giải ba
40977
19874
Giải nhì
09517
Giải nhất
97437
Giải Đặc biệt
220816
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,4 ,7 ,6
2
7 ,4 ,5
3
7
4
7 ,4
5
6
7
7 ,7 ,4
8
9
9
0 ,6 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
9
0
1
9
2
3
2 ,4 ,1 ,7
4
9 ,2
5
9 ,1
6
2 ,1 ,4 ,7 ,7 ,1 ,3
7
8
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 27-06-2021

Ngày: 27/06/2021
Mã: XSTG
Giải tám
22
Giải bảy
821
Giải sáu
8424
3822
0464
Giải năm
8123
Giải bốn
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
Giải ba
90856
96478
Giải nhì
52761
Giải nhất
86200
Giải Đặc biệt
523343
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
5
2
2 ,1 ,4 ,2 ,3 ,8
3
0
4
3
5
6
6
4 ,2 ,5 ,1
7
8
8
3
9
8
ĐầuĐuôi
3 ,0
0
2 ,6
1
2 ,2 ,6
2
2 ,8 ,4
3
2 ,6
4
1 ,6
5
5
6
7
2 ,9 ,7
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 20-06-2021

Ngày: 20/06/2021
Mã: XSTG
Giải tám
60
Giải bảy
037
Giải sáu
2014
5444
6076
Giải năm
0508
Giải bốn
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25272
Giải ba
84888
57753
Giải nhì
65720
Giải nhất
53974
Giải Đặc biệt
372174
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
4 ,6
2
0
3
7 ,7
4
4
5
3
6
0
7
6 ,2 ,4 ,4
8
6 ,8
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,2
0
0
1
7
2
5
3
1 ,4 ,7 ,7
4
5
7 ,8 ,1
6
3 ,9 ,3
7
0 ,8
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 13-06-2021

Ngày: 13/06/2021
Mã: XSTG
Giải tám
30
Giải bảy
553
Giải sáu
2307
9960
4517
Giải năm
7987
Giải bốn
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
Giải ba
74232
71366
Giải nhì
57156
Giải nhất
70139
Giải Đặc biệt
848912
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
7 ,8 ,2
2
2
3
0 ,2 ,9
4
5
3 ,6
6
0 ,3 ,6
7
8
8
7 ,2
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
1
2 ,8 ,3 ,1
2
5 ,6
3
9
4
9
5
6 ,5
6
0 ,1 ,8
7
7 ,1
8
3
9