Home Xổ số miền Nam Xổ số Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 28-05-2023

Ngày: 28/05/2023
Mã: XSTG
Giải tám
82
Giải bảy
497
Giải sáu
5152
3075
9573
Giải năm
4705
Giải bốn
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
Giải ba
12975
62157
Giải nhì
35479
Giải nhất
47338
Giải Đặc biệt
230897
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
6 ,8
4
0 ,6 ,6
5
2 ,4 ,7
6
7
5 ,3 ,5 ,9
8
2 ,5
9
7 ,5 ,7
ĐầuĐuôi
4
0
1
8 ,5
2
7
3
5
4
7 ,0 ,9 ,8 ,7
5
3 ,4 ,4
6
9 ,5 ,9
7
3
8
7
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 21-05-2023

Ngày: 21/05/2023
Mã: XSTG
Giải tám
30
Giải bảy
173
Giải sáu
9968
3276
0155
Giải năm
9868
Giải bốn
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
Giải ba
88656
72151
Giải nhì
93334
Giải nhất
42329
Giải Đặc biệt
532952
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
9
3
0 ,7 ,4
4
1
5
5 ,6 ,1 ,2
6
8 ,8
7
3 ,6 ,2 ,1
8
6
9
9
ĐầuĐuôi
3
0
4 ,7 ,5
1
7 ,5
2
7
3
3
4
5
5
7 ,8 ,5
6
3
7
6 ,6
8
9 ,1 ,2
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 14-05-2023

Ngày: 14/05/2023
Mã: XSTG
Giải tám
65
Giải bảy
115
Giải sáu
2425
8448
3632
Giải năm
0843
Giải bốn
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
Giải ba
40094
37476
Giải nhì
84721
Giải nhất
03758
Giải Đặc biệt
275671
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,5
2
5 ,1
3
2 ,9
4
8 ,3
5
8
6
5 ,1 ,4
7
1 ,6 ,1
8
6
9
1 ,4
ĐầuĐuôi
0
6 ,7 ,9 ,2 ,7
1
3
2
4
3
6 ,9
4
6 ,1 ,2 ,1
5
8 ,7
6
7
4 ,5
8
3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 07-05-2023

Ngày: 07/05/2023
Mã: XSTG
Giải tám
41
Giải bảy
430
Giải sáu
4852
3231
4270
Giải năm
8102
Giải bốn
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
Giải ba
07087
28582
Giải nhì
99687
Giải nhất
63937
Giải Đặc biệt
637712
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
2
3
0 ,1 ,8 ,7
4
1
5
2
6
0
7
0 ,6
8
4 ,4 ,7 ,2 ,7
9
4 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,6
0
4 ,3
1
5 ,0 ,8 ,1
2
3
8 ,9 ,8
4
5
7 ,9
6
8 ,8 ,3
7
3
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 30-04-2023

Ngày: 30/04/2023
Mã: XSTG
Giải tám
21
Giải bảy
741
Giải sáu
6690
5557
3925
Giải năm
3580
Giải bốn
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
Giải ba
24980
29950
Giải nhì
87382
Giải nhất
82823
Giải Đặc biệt
516125
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9
1
2 ,6
2
1 ,5 ,3 ,5
3
4
1 ,7
5
7 ,0
6
7
7 ,9
8
0 ,0 ,2
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,8 ,5
0
2 ,4
1
0 ,1 ,8
2
2
3
4
2 ,2
5
1
6
5 ,7 ,4
7
8
7 ,0
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 23-04-2023

Ngày: 23/04/2023
Mã: XSTG
Giải tám
74
Giải bảy
367
Giải sáu
6133
2959
6790
Giải năm
1993
Giải bốn
85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
Giải ba
10261
72639
Giải nhì
37152
Giải nhất
27278
Giải Đặc biệt
945570
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
3 ,9
4
5
9 ,9 ,4 ,3 ,2
6
7 ,9 ,1
7
4 ,8 ,0
8
9
0 ,3 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
6
1
5
2
3 ,9 ,9 ,5
3
7 ,5
4
0
5
6
6
7
9 ,7
8
5 ,6 ,5 ,3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 16-04-2023

Ngày: 16/04/2023
Mã: XSTG
Giải tám
28
Giải bảy
905
Giải sáu
5123
3820
7111
Giải năm
8419
Giải bốn
92780
13704
14842
51297
76456
30579
53191
Giải ba
13933
89434
Giải nhì
97765
Giải nhất
66568
Giải Đặc biệt
069536
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
1 ,9
2
8 ,3 ,0
3
3 ,4 ,6
4
2
5
6
6
5 ,8
7
9
8
0
9
7 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,8
0
1 ,9
1
4
2
2 ,3
3
0 ,3
4
0 ,6
5
5 ,3
6
9
7
2 ,6
8
1 ,7
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 09-04-2023

Ngày: 09/04/2023
Mã: XSTG
Giải tám
16
Giải bảy
123
Giải sáu
3524
7959
8331
Giải năm
7124
Giải bốn
53691
60407
63540
56337
88464
58810
28531
Giải ba
48239
28137
Giải nhì
86576
Giải nhất
38601
Giải Đặc biệt
451321
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
6 ,0
2
3 ,4 ,4 ,1
3
1 ,7 ,1 ,9 ,7
4
0
5
9
6
4
7
6
8
9
1
ĐầuĐuôi
4 ,1
0
3 ,9 ,3 ,0 ,2
1
2
2
3
2 ,2 ,6
4
5
1 ,7
6
0 ,3 ,3
7
8
5 ,3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 02-04-2023

Ngày: 02/04/2023
Mã: XSTG
Giải tám
18
Giải bảy
563
Giải sáu
3995
1594
9530
Giải năm
9828
Giải bốn
94304
27965
77436
81476
08179
59621
85326
Giải ba
98453
21027
Giải nhì
36977
Giải nhất
49139
Giải Đặc biệt
614257
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
8
2
8 ,1 ,6 ,7
3
0 ,6 ,9
4
5
3 ,7
6
3 ,5
7
6 ,9 ,7
8
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
3
0
2
1
2
6 ,5
3
9 ,0
4
9 ,6
5
3 ,7 ,2
6
2 ,7 ,5
7
1 ,2
8
7 ,3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 26-03-2023

Ngày: 26/03/2023
Mã: XSTG
Giải tám
61
Giải bảy
791
Giải sáu
8259
2877
3781
Giải năm
5913
Giải bốn
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
Giải ba
69866
61190
Giải nhì
44668
Giải nhất
01141
Giải Đặc biệt
154333
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
3 ,2
2
5
3
7 ,3
4
1
5
9
6
1 ,6 ,8
7
7 ,3
8
1 ,8
9
1 ,2 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
6 ,9 ,8 ,4
1
0 ,1 ,9
2
1 ,7 ,3
3
4
2
5
6
6
7 ,3
7
8 ,6
8
5
9