Xổ Số TÂY NINH ngày 12-03-2009

Ngày: 12/03/2009
Mã: XSTN
Giải tám
63
Giải bảy
903
Giải sáu
5419
8893
8881
Giải năm
9527
Giải bốn
07572
57822
56676
75526
31436
17804
73884
Giải ba
75883
65018
Giải nhì
24271
Giải nhất
88779
Giải Đặc biệt
42681
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,4
1
9 ,8
2
7 ,2 ,6
3
6
4
5
6
3
7
2 ,6 ,1 ,9
8
1 ,4 ,3 ,1
9
3
Đầu Đuôi
0
8 ,7 ,8
1
7 ,2
2
6 ,0 ,9 ,8
3
0 ,8
4
5
7 ,2 ,3
6
2
7
1
8
1 ,7
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSTN
Giải tám
81
Giải bảy
858
Giải sáu
9824
9498
6833
Giải năm
3213
Giải bốn
18677
92223
11347
15757
00159
37620
33093
Giải ba
65845
14615
Giải nhì
62983
Giải nhất
89905
Giải Đặc biệt
91101
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,1
1
3 ,5
2
4 ,3 ,0
3
3
4
7 ,5
5
8 ,7 ,9
6
7
7
8
1 ,3
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
8 ,0
1
2
3 ,1 ,2 ,9 ,8
3
2
4
4 ,1 ,0
5
6
7 ,4 ,5
7
5 ,9
8
5
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSTN
Giải tám
81
Giải bảy
858
Giải sáu
9824
9498
6833
Giải năm
3213
Giải bốn
18677
92223
11347
15757
00159
37620
33093
Giải ba
65845
14615
Giải nhì
62983
Giải nhất
89905
Giải Đặc biệt
91101
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,1
1
3 ,5
2
4 ,3 ,0
3
3
4
7 ,5
5
8 ,7 ,9
6
7
7
8
1 ,3
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
8 ,0
1
2
3 ,1 ,2 ,9 ,8
3
2
4
4 ,1 ,0
5
6
7 ,4 ,5
7
5 ,9
8
5
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSTN
Giải tám
81
Giải bảy
858
Giải sáu
9824
9498
6833
Giải năm
3213
Giải bốn
18677
92223
11347
15757
00159
37620
33093
Giải ba
65845
14615
Giải nhì
62983
Giải nhất
89905
Giải Đặc biệt
91101
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,1
1
3 ,5
2
4 ,3 ,0
3
3
4
7 ,5
5
8 ,7 ,9
6
7
7
8
1 ,3
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
8 ,0
1
2
3 ,1 ,2 ,9 ,8
3
2
4
4 ,1 ,0
5
6
7 ,4 ,5
7
5 ,9
8
5
9