Home Xổ số miền Nam Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh

Xổ Số TÂY NINH ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
17
Giải bảy
629
Giải sáu
9192
6221
8413
Giải năm
4244
Giải bốn
53581
61720
49198
60965
71104
63588
80158
Giải ba
02848
63359
Giải nhì
81667
Giải nhất
55429
Giải Đặc biệt
880313
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
7 ,3 ,3
2
9 ,1 ,0 ,9
3
4
4 ,8
5
8 ,9
6
5 ,7
7
8
1 ,8
9
2 ,8
ĐầuĐuôi
2
0
2 ,8
1
9
2
1 ,1
3
4 ,0
4
6
5
6
1 ,6
7
9 ,8 ,5 ,4
8
2 ,5 ,2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
79
Giải bảy
360
Giải sáu
5911
4893
4538
Giải năm
3482
Giải bốn
32355
29386
64774
27728
03808
99107
45257
Giải ba
46057
28140
Giải nhì
87265
Giải nhất
56556
Giải Đặc biệt
373851
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7
1
1
2
8
3
8
4
0
5
5 ,7 ,7 ,6 ,1
6
0 ,5
7
9 ,4
8
2 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,4
0
1 ,5
1
8
2
9
3
7
4
5 ,6
5
8 ,5
6
0 ,5 ,5
7
3 ,2 ,0
8
7
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
62
Giải bảy
503
Giải sáu
5388
6752
3177
Giải năm
3147
Giải bốn
79607
00043
64786
29334
34353
73228
74249
Giải ba
49148
85933
Giải nhì
81858
Giải nhất
23095
Giải Đặc biệt
684051
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7
1
2
8
3
4 ,3
4
7 ,3 ,9 ,8
5
2 ,3 ,8 ,1
6
2
7
7
8
8 ,6
9
5
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,5
2
0 ,4 ,5 ,3
3
3
4
9
5
8
6
7 ,4 ,0
7
8 ,2 ,4 ,5
8
4
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Mã: XSTN
Giải tám
74
Giải bảy
946
Giải sáu
2383
6058
9309
Giải năm
3798
Giải bốn
12740
10265
45862
73648
48795
22132
81842
Giải ba
73042
47228
Giải nhì
79078
Giải nhất
57136
Giải Đặc biệt
396800
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
2
8
3
2 ,6
4
6 ,0 ,8 ,2 ,2
5
8
6
5 ,2
7
4 ,8
8
3
9
8 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,0
0
1
6 ,3 ,4 ,4
2
8
3
7
4
6 ,9
5
4 ,3
6
7
5 ,9 ,4 ,2 ,7
8
0
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 21-10-2021

Ngày: 21/10/2021
Mã: XSTN
Giải tám
14
Giải bảy
996
Giải sáu
5138
8336
7218
Giải năm
4144
Giải bốn
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
Giải ba
60343
31457
Giải nhì
38900
Giải nhất
46298
Giải Đặc biệt
673884
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,6 ,0
1
4 ,8
2
8 ,9
3
8 ,6 ,5
4
4 ,3
5
7
6
4
7
8
4
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
0
0
0
1
2
4
3
1 ,4 ,6 ,8
4
3
5
9 ,3 ,0
6
5
7
3 ,1 ,0 ,2 ,9
8
2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 22-07-2021

Ngày: 22/07/2021
Mã: XSTN
Giải tám
14
Giải bảy
996
Giải sáu
5138
8336
7218
Giải năm
4144
Giải bốn
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
Giải ba
60343
31457
Giải nhì
38900
Giải nhất
46298
Giải Đặc biệt
673884
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,6 ,0
1
4 ,8
2
8 ,9
3
8 ,6 ,5
4
4 ,3
5
7
6
4
7
8
4
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
0
0
0
1
2
4
3
1 ,4 ,6 ,8
4
3
5
9 ,3 ,0
6
5
7
3 ,1 ,0 ,2 ,9
8
2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 15-07-2021

Ngày: 15/07/2021
Mã: XSTN
Giải tám
14
Giải bảy
996
Giải sáu
5138
8336
7218
Giải năm
4144
Giải bốn
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
Giải ba
60343
31457
Giải nhì
38900
Giải nhất
46298
Giải Đặc biệt
673884
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,6 ,0
1
4 ,8
2
8 ,9
3
8 ,6 ,5
4
4 ,3
5
7
6
4
7
8
4
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
0
0
0
1
2
4
3
1 ,4 ,6 ,8
4
3
5
9 ,3 ,0
6
5
7
3 ,1 ,0 ,2 ,9
8
2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 08-07-2021

Ngày: 08/07/2021
Mã: XSTN
Giải tám
14
Giải bảy
996
Giải sáu
5138
8336
7218
Giải năm
4144
Giải bốn
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
Giải ba
60343
31457
Giải nhì
38900
Giải nhất
46298
Giải Đặc biệt
673884
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,6 ,0
1
4 ,8
2
8 ,9
3
8 ,6 ,5
4
4 ,3
5
7
6
4
7
8
4
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
0
0
0
1
2
4
3
1 ,4 ,6 ,8
4
3
5
9 ,3 ,0
6
5
7
3 ,1 ,0 ,2 ,9
8
2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 01-07-2021

Ngày: 01/07/2021
Mã: XSTN
Giải tám
44
Giải bảy
652
Giải sáu
5425
5244
8771
Giải năm
9813
Giải bốn
52988
72587
17386
07673
35641
44016
15018
Giải ba
15702
65510
Giải nhì
18192
Giải nhất
28201
Giải Đặc biệt
675184
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
3 ,6 ,8 ,0
2
5
3
4
4 ,4 ,1
5
2
6
7
1 ,3
8
8 ,7 ,6 ,4
9
2
ĐầuĐuôi
1
0
7 ,4 ,0
1
5 ,0 ,9
2
1 ,7
3
4 ,4 ,8
4
2
5
8 ,1
6
8
7
8 ,1
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 24-06-2021

Ngày: 24/06/2021
Mã: XSTN
Giải tám
75
Giải bảy
594
Giải sáu
3227
4065
6401
Giải năm
3443
Giải bốn
30045
45287
99553
47630
07193
54646
38634
Giải ba
18129
18318
Giải nhì
16369
Giải nhất
17044
Giải Đặc biệt
337777
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
8
2
7 ,9
3
0 ,4
4
3 ,5 ,6 ,4
5
3
6
5 ,9
7
5 ,7
8
7
9
4 ,3
ĐầuĐuôi
3
0
0
1
2
4 ,5 ,9
3
9 ,3 ,4
4
7 ,6 ,4
5
4
6
2 ,8 ,7
7
1
8
2 ,6
9