Home Xổ số miền Nam Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh

Xổ Số TÂY NINH ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSTN
Giải tám
88
Giải bảy
693
Giải sáu
3349
8426
5389
Giải năm
4460
Giải bốn
21426
83034
88710
65671
28725
01126
34914
Giải ba
46563
62736
Giải nhì
94754
Giải nhất
52063
Giải Đặc biệt
784063
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,4
2
6 ,6 ,5 ,6
3
4 ,6
4
9
5
4
6
0 ,3 ,3 ,3
7
1
8
8 ,9
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,1
0
7
1
2
9 ,6 ,6 ,6
3
3 ,1 ,5
4
2
5
2 ,2 ,2 ,3
6
7
8
8
4 ,8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSTN
Giải tám
15
Giải bảy
115
Giải sáu
2734
7904
0892
Giải năm
3166
Giải bốn
57778
65263
75709
96999
48380
81228
18376
Giải ba
43243
32523
Giải nhì
07706
Giải nhất
44039
Giải Đặc biệt
516820
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,6
1
5 ,5
2
8 ,3 ,0
3
4 ,9
4
3
5
6
6 ,3
7
8 ,6
8
0
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,2
0
1
9
2
6 ,4 ,2
3
3 ,0
4
1 ,1
5
6 ,7 ,0
6
7
7 ,2
8
0 ,9 ,3
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 28-04-2022

Ngày: 28/04/2022
Mã: XSTN
Giải tám
60
Giải bảy
620
Giải sáu
5485
2013
5072
Giải năm
6744
Giải bốn
62715
53719
19554
28875
45699
16986
81501
Giải ba
42825
89018
Giải nhì
28845
Giải nhất
93270
Giải Đặc biệt
004186
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
3 ,5 ,9 ,8
2
0 ,5
3
4
4 ,5
5
4
6
0
7
2 ,5 ,0
8
5 ,6 ,6
9
9
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,7
0
0
1
7
2
1
3
4 ,5
4
8 ,1 ,7 ,2 ,4
5
8 ,8
6
7
1
8
1 ,9
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 21-04-2022

Ngày: 21/04/2022
Mã: XSTN
Giải tám
92
Giải bảy
481
Giải sáu
7917
3797
3311
Giải năm
6790
Giải bốn
05055
15042
20409
28527
13336
18719
92657
Giải ba
79722
34710
Giải nhì
61396
Giải nhất
30876
Giải Đặc biệt
699642
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,1 ,9 ,0
2
7 ,2
3
6
4
2 ,2
5
5 ,7
6
7
6
8
1
9
2 ,7 ,0 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
8 ,1
1
9 ,4 ,2 ,4
2
3
4
5
5
3 ,9 ,7
6
1 ,9 ,2 ,5
7
8
0 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 14-04-2022

Ngày: 14/04/2022
Mã: XSTN
Giải tám
89
Giải bảy
946
Giải sáu
3076
3145
4391
Giải năm
6415
Giải bốn
51309
10136
79998
14641
43935
14353
90767
Giải ba
15089
94224
Giải nhì
45315
Giải nhất
88019
Giải Đặc biệt
815386
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
5 ,5 ,9
2
4
3
6 ,5
4
6 ,5 ,1
5
3
6
7
7
6
8
9 ,9 ,6
9
1 ,8
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
2
5
3
2
4
4 ,1 ,3 ,1
5
4 ,7 ,3 ,8
6
6
7
9
8
8 ,0 ,8 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 07-04-2022

Ngày: 07/04/2022
Mã: XSTN
Giải tám
75
Giải bảy
814
Giải sáu
1318
7623
7331
Giải năm
5740
Giải bốn
48869
35888
55624
73300
54838
95774
05361
Giải ba
87077
27965
Giải nhì
47783
Giải nhất
77572
Giải Đặc biệt
159545
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
4 ,8
2
3 ,4
3
1 ,8
4
0 ,5
5
6
9 ,1 ,5
7
5 ,4 ,7 ,2
8
8 ,3
9
ĐầuĐuôi
4 ,0
0
3 ,6
1
7
2
2 ,8
3
1 ,2 ,7
4
7 ,6 ,4
5
6
7
7
1 ,8 ,3
8
6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 31-03-2022

Ngày: 31/03/2022
Mã: XSTN
Giải tám
86
Giải bảy
358
Giải sáu
3173
1635
4336
Giải năm
8057
Giải bốn
28765
74420
82738
50884
56903
87311
38016
Giải ba
74678
84036
Giải nhì
14529
Giải nhất
33625
Giải Đặc biệt
471391
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,6
2
0 ,9 ,5
3
5 ,6 ,8 ,6
4
5
8 ,7
6
5
7
3 ,8
8
6 ,4
9
1
ĐầuĐuôi
2
0
1 ,9
1
2
7 ,0
3
8
4
3 ,6 ,2
5
8 ,3 ,1 ,3
6
5
7
5 ,3 ,7
8
2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 24-03-2022

Ngày: 24/03/2022
Mã: XSTN
Giải tám
06
Giải bảy
044
Giải sáu
8180
7530
9820
Giải năm
3532
Giải bốn
30885
83032
32602
95403
77755
07335
21068
Giải ba
17339
51513
Giải nhì
35537
Giải nhất
83681
Giải Đặc biệt
792733
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2 ,3
1
3
2
0
3
0 ,2 ,2 ,5 ,9 ,7 ,3
4
4
5
5
6
8
7
8
0 ,5 ,1
9
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,2
0
8
1
3 ,3 ,0
2
0 ,1 ,3
3
4
4
8 ,5 ,3
5
0
6
3
7
6
8
3
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 17-03-2022

Ngày: 17/03/2022
Mã: XSTN
Giải tám
56
Giải bảy
227
Giải sáu
1759
4207
4390
Giải năm
3013
Giải bốn
70611
07350
75243
17678
46317
16668
25384
Giải ba
18470
94029
Giải nhì
37157
Giải nhất
11106
Giải Đặc biệt
819874
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6
1
3 ,1 ,7
2
7 ,9
3
4
3
5
6 ,9 ,0 ,7
6
8
7
8 ,0 ,4
8
4
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,7
0
1
1
2
1 ,4
3
8 ,7
4
5
5 ,0
6
2 ,0 ,1 ,5
7
7 ,6
8
5 ,2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 10-03-2022

Ngày: 10/03/2022
Mã: XSTN
Giải tám
35
Giải bảy
872
Giải sáu
0149
5296
5966
Giải năm
0009
Giải bốn
57996
10108
03064
17159
38503
20842
34192
Giải ba
61869
21958
Giải nhì
73396
Giải nhất
55556
Giải Đặc biệt
835558
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,3
1
2
3
5
4
9 ,2
5
9 ,8 ,6 ,8
6
6 ,4 ,9
7
2
8
9
6 ,6 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,4 ,9
2
0
3
6
4
3
5
9 ,6 ,9 ,9 ,5
6
7
0 ,5 ,5
8
4 ,0 ,5 ,6
9