Home Xổ số miền Nam Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh

Xổ Số TÂY NINH ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSTN
Giải tám
16
Giải bảy
150
Giải sáu
4499
2503
3662
Giải năm
0668
Giải bốn
31434
17859
01171
64662
45319
53516
31437
Giải ba
50431
68546
Giải nhì
79401
Giải nhất
15528
Giải Đặc biệt
646825
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1
1
6 ,9 ,6
2
8 ,5
3
4 ,7 ,1
4
6
5
0 ,9
6
2 ,8 ,2
7
1
8
9
9
ĐầuĐuôi
5
0
7 ,3 ,0
1
6 ,6
2
0
3
3
4
2
5
1 ,1 ,4
6
3
7
6 ,2
8
9 ,5 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSTN
Giải tám
36
Giải bảy
483
Giải sáu
5290
2150
7227
Giải năm
1173
Giải bốn
70876
48756
45928
47604
24650
80525
70669
Giải ba
24946
05508
Giải nhì
51128
Giải nhất
56118
Giải Đặc biệt
759236
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,8
1
8
2
7 ,8 ,5 ,8
3
6 ,6
4
6
5
0 ,6 ,0
6
9
7
3 ,6
8
3
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,5
0
1
2
8 ,7
3
0
4
2
5
3 ,7 ,5 ,4 ,3
6
2
7
2 ,0 ,2 ,1
8
6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: XSTN
Giải tám
76
Giải bảy
462
Giải sáu
2269
0924
9222
Giải năm
6266
Giải bốn
88336
99970
16323
51318
55672
05542
52862
Giải ba
56221
68697
Giải nhì
96872
Giải nhất
70156
Giải Đặc biệt
715676
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8
2
4 ,2 ,3 ,1
3
6
4
2
5
6
6
2 ,9 ,6 ,2
7
6 ,0 ,2 ,2 ,6
8
9
7
ĐầuĐuôi
7
0
2
1
6 ,2 ,7 ,4 ,6 ,7
2
2
3
2
4
5
7 ,6 ,3 ,5 ,7
6
9
7
1
8
6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 07-05-2020

Ngày: 07/05/2020
Mã: XSTN
Giải tám
82
Giải bảy
514
Giải sáu
8402
7065
7954
Giải năm
2444
Giải bốn
62728
83470
95865
69676
42465
95065
95395
Giải ba
95068
65392
Giải nhì
30807
Giải nhất
96967
Giải Đặc biệt
248057
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7
1
4
2
8
3
4
4
5
4 ,7
6
5 ,5 ,5 ,5 ,8 ,7
7
0 ,6
8
2
9
5 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
1
8 ,0 ,9
2
3
1 ,5 ,4
4
6 ,6 ,6 ,6 ,9
5
7
6
0 ,6 ,5
7
2 ,6
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 30-04-2020

Ngày: 30/04/2020
Mã: XSTN
Giải tám
60
Giải bảy
030
Giải sáu
0572
5070
0136
Giải năm
5401
Giải bốn
40653
08689
55856
55649
55179
96869
85600
Giải ba
46072
13093
Giải nhì
51319
Giải nhất
57510
Giải Đặc biệt
286308
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0 ,8
1
9 ,0
2
3
0 ,6
4
9
5
3 ,6
6
0 ,9
7
2 ,0 ,9 ,2
8
9
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,3 ,7 ,0 ,1
0
0
1
7 ,7
2
5 ,9
3
4
5
3 ,5
6
7
0
8
8 ,4 ,7 ,6 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 23-04-2020

Ngày: 23/04/2020
Mã: XSTN
Giải tám
00
Giải bảy
205
Giải sáu
2500
2972
1961
Giải năm
4536
Giải bốn
83950
30781
53169
61798
56741
42877
48123
Giải ba
73293
57363
Giải nhì
50441
Giải nhất
06614
Giải Đặc biệt
213852
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,5 ,0
1
4
2
3
3
6
4
1 ,1
5
0 ,2
6
1 ,9 ,3
7
2 ,7
8
1
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,5
0
6 ,8 ,4 ,4
1
7 ,5
2
2 ,9 ,6
3
1
4
0
5
3
6
7
7
9
8
6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 16-04-2020

Ngày: 16/04/2020
Mã: XSTN
Giải tám
00
Giải bảy
205
Giải sáu
2500
2972
1961
Giải năm
4536
Giải bốn
83950
30781
53169
61798
56741
42877
48123
Giải ba
73293
57363
Giải nhì
50441
Giải nhất
06614
Giải Đặc biệt
213852
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,5 ,0
1
4
2
3
3
6
4
1 ,1
5
0 ,2
6
1 ,9 ,3
7
2 ,7
8
1
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,5
0
6 ,8 ,4 ,4
1
7 ,5
2
2 ,9 ,6
3
1
4
0
5
3
6
7
7
9
8
6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 09-04-2020

Ngày: 09/04/2020
Mã: XSTN
Giải tám
00
Giải bảy
205
Giải sáu
2500
2972
1961
Giải năm
4536
Giải bốn
83950
30781
53169
61798
56741
42877
48123
Giải ba
73293
57363
Giải nhì
50441
Giải nhất
06614
Giải Đặc biệt
213852
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,5 ,0
1
4
2
3
3
6
4
1 ,1
5
0 ,2
6
1 ,9 ,3
7
2 ,7
8
1
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,5
0
6 ,8 ,4 ,4
1
7 ,5
2
2 ,9 ,6
3
1
4
0
5
3
6
7
7
9
8
6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 02-04-2020

Ngày: 02/04/2020
Mã: XSTN
Giải tám
00
Giải bảy
205
Giải sáu
2500
2972
1961
Giải năm
4536
Giải bốn
83950
30781
53169
61798
56741
42877
48123
Giải ba
73293
57363
Giải nhì
50441
Giải nhất
06614
Giải Đặc biệt
213852
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,5 ,0
1
4
2
3
3
6
4
1 ,1
5
0 ,2
6
1 ,9 ,3
7
2 ,7
8
1
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,5
0
6 ,8 ,4 ,4
1
7 ,5
2
2 ,9 ,6
3
1
4
0
5
3
6
7
7
9
8
6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 26-03-2020

Ngày: 26/03/2020
Mã: XSTN
Giải tám
00
Giải bảy
205
Giải sáu
2500
2972
1961
Giải năm
4536
Giải bốn
83950
30781
53169
61798
56741
42877
48123
Giải ba
73293
57363
Giải nhì
50441
Giải nhất
06614
Giải Đặc biệt
213852
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,5 ,0
1
4
2
3
3
6
4
1 ,1
5
0 ,2
6
1 ,9 ,3
7
2 ,7
8
1
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,5
0
6 ,8 ,4 ,4
1
7 ,5
2
2 ,9 ,6
3
1
4
0
5
3
6
7
7
9
8
6
9