Home Xổ số miền Nam Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh

Xổ Số TÂY NINH ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSTN
Giải tám
55
Giải bảy
776
Giải sáu
8671
7758
3737
Giải năm
8578
Giải bốn
09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523
Giải ba
00290
04892
Giải nhì
72801
Giải nhất
57236
Giải Đặc biệt
224778
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
0 ,3
3
7 ,8 ,7 ,6
4
2
5
5 ,8 ,9
6
7
6 ,1 ,8 ,1 ,8
8
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
7 ,7 ,0
1
4 ,9
2
2
3
4
5
5
7 ,3
6
3 ,3
7
5 ,7 ,3 ,7
8
5
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSTN
Giải tám
94
Giải bảy
761
Giải sáu
1341
1686
3720
Giải năm
0909
Giải bốn
24169
23340
09447
94780
51297
07119
87300
Giải ba
86367
10942
Giải nhì
79768
Giải nhất
71433
Giải Đặc biệt
229166
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
9
2
0
3
3
4
1 ,0 ,7 ,2
5
6
1 ,9 ,7 ,8 ,6
7
8
6 ,0
9
4 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,8 ,0
0
6 ,4
1
4
2
3
3
9
4
5
8 ,6
6
4 ,9 ,6
7
6
8
0 ,6 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 28-07-2022

Ngày: 28/07/2022
Mã: XSTN
Giải tám
77
Giải bảy
643
Giải sáu
3858
7789
7671
Giải năm
5651
Giải bốn
56483
46183
98961
05063
57511
93777
47290
Giải ba
58956
53856
Giải nhì
89247
Giải nhất
18725
Giải Đặc biệt
242312
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,2
2
5
3
4
3 ,7
5
8 ,1 ,6 ,6
6
1 ,3
7
7 ,1 ,7
8
9 ,3 ,3
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
7 ,5 ,6 ,1
1
1
2
4 ,8 ,8 ,6
3
4
2
5
5 ,5
6
7 ,7 ,4
7
5
8
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 07-07-2022

Ngày: 07/07/2022
Mã: XSTN
Giải tám
47
Giải bảy
021
Giải sáu
1305
5497
4112
Giải năm
5975
Giải bốn
56102
40317
65688
93827
39972
68220
53943
Giải ba
32990
10402
Giải nhì
42460
Giải nhất
29504
Giải Đặc biệt
918304
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,2 ,4 ,4
1
2 ,7
2
1 ,7 ,0
3
4
7 ,3
5
6
0
7
5 ,2
8
8
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,6
0
2
1
1 ,0 ,7 ,0
2
4
3
0 ,0
4
0 ,7
5
6
4 ,9 ,1 ,2
7
8
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 30-06-2022

Ngày: 30/06/2022
Mã: XSTN
Giải tám
61
Giải bảy
256
Giải sáu
8252
0161
0698
Giải năm
3561
Giải bốn
99329
11516
55191
00836
87615
71387
38088
Giải ba
83043
86084
Giải nhì
01735
Giải nhất
69605
Giải Đặc biệt
711346
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,5
2
9
3
6 ,5
4
3 ,6
5
6 ,2
6
1 ,1 ,1
7
8
7 ,8 ,4
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
0
6 ,6 ,6 ,9
1
5
2
4
3
8
4
1 ,3 ,0
5
5 ,1 ,3 ,4
6
8
7
9 ,8
8
2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 23-06-2022

Ngày: 23/06/2022
Mã: XSTN
Giải tám
81
Giải bảy
281
Giải sáu
2521
7710
6597
Giải năm
0884
Giải bốn
56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091
Giải ba
27813
14337
Giải nhì
40321
Giải nhất
49401
Giải Đặc biệt
363500
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,0
1
0 ,3
2
1 ,9 ,1
3
2 ,7 ,7
4
4
5
6
6
7
8
1 ,1 ,4
9
7 ,0 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,9 ,0
0
8 ,8 ,2 ,9 ,2 ,0
1
3
2
1
3
8 ,4
4
5
6
6
9 ,3 ,3
7
8
2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 16-06-2022

Ngày: 16/06/2022
Mã: XSTN
Giải tám
86
Giải bảy
584
Giải sáu
9412
8166
9865
Giải năm
1432
Giải bốn
11916
58532
63206
90980
72950
67193
23842
Giải ba
75726
31653
Giải nhì
24773
Giải nhất
08545
Giải Đặc biệt
019742
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2 ,6
2
6
3
2 ,2
4
2 ,5 ,2
5
0 ,3
6
6 ,5
7
3
8
6 ,4 ,0
9
3
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
1
1 ,3 ,3 ,4 ,4
2
9 ,5 ,7
3
8
4
6 ,4
5
8 ,6 ,1 ,0 ,2
6
7
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 09-06-2022

Ngày: 09/06/2022
Mã: XSTN
Giải tám
59
Giải bảy
930
Giải sáu
5645
8763
8451
Giải năm
0433
Giải bốn
84172
86304
62245
59913
47801
92707
28845
Giải ba
95020
04209
Giải nhì
61445
Giải nhất
81268
Giải Đặc biệt
256115
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1 ,7 ,9
1
3 ,5
2
0
3
0 ,3
4
5 ,5 ,5 ,5
5
9 ,1
6
3 ,8
7
2
8
9
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
5 ,0
1
7
2
6 ,3 ,1
3
0
4
4 ,4 ,4 ,4 ,1
5
6
0
7
6
8
5 ,0
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 02-06-2022

Ngày: 02/06/2022
Mã: XSTN
Giải tám
02
Giải bảy
847
Giải sáu
1361
1747
9917
Giải năm
8950
Giải bốn
41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464
Giải ba
64395
41967
Giải nhì
17605
Giải nhất
23396
Giải Đặc biệt
935770
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
7 ,7 ,6 ,5
2
3
5
4
7 ,7
5
0
6
1 ,6 ,4 ,7
7
4 ,0
8
9
5 ,6
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
6
1
0
2
3
7 ,6
4
3 ,1 ,9 ,0
5
6 ,1 ,9
6
4 ,4 ,1 ,1 ,6
7
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 26-05-2022

Ngày: 26/05/2022
Mã: XSTN
Giải tám
89
Giải bảy
259
Giải sáu
0909
0998
1869
Giải năm
3989
Giải bốn
70869
80867
86817
59153
01955
41309
15434
Giải ba
18482
81963
Giải nhì
40639
Giải nhất
67603
Giải Đặc biệt
067150
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,3
1
7
2
3
4 ,9
4
5
9 ,3 ,5 ,0
6
9 ,9 ,7 ,3
7
8
9 ,9 ,2
9
8
ĐầuĐuôi
5
0
1
8
2
5 ,6 ,0
3
3
4
5
5
6
6 ,1
7
9
8
8 ,5 ,0 ,6 ,8 ,6 ,0 ,3
9