Home Xổ số miền Nam Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh

Xổ Số TÂY NINH ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Mã: XSTN
Giải tám
41
Giải bảy
780
Giải sáu
9621
0423
7052
Giải năm
7721
Giải bốn
40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897
Giải ba
61741
70097
Giải nhì
36669
Giải nhất
21098
Giải Đặc biệt
564864
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
2
1 ,3 ,1
3
8
4
1 ,1
5
2 ,8
6
5 ,1 ,9 ,4
7
8
0
9
7 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,2 ,2 ,6 ,4
1
5 ,0
2
2
3
6
4
6
5
6
9 ,9
7
5 ,3 ,9
8
0 ,6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 18-05-2023

Ngày: 18/05/2023
Mã: XSTN
Giải tám
34
Giải bảy
424
Giải sáu
2238
5327
5318
Giải năm
1187
Giải bốn
01373
46870
78950
62197
99476
74192
62034
Giải ba
07744
05682
Giải nhì
31499
Giải nhất
13194
Giải Đặc biệt
348200
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8
2
4 ,7
3
4 ,8 ,4
4
4
5
0
6
7
3 ,0 ,6
8
7 ,2
9
7 ,2 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,0
0
1
9 ,8
2
7
3
3 ,2 ,3 ,4 ,9
4
5
7
6
2 ,8 ,9
7
3 ,1
8
9
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 11-05-2023

Ngày: 11/05/2023
Mã: XSTN
Giải tám
38
Giải bảy
170
Giải sáu
0124
7530
6930
Giải năm
8904
Giải bốn
95206
19010
98713
91167
70049
21875
51495
Giải ba
03599
03241
Giải nhì
51418
Giải nhất
69860
Giải Đặc biệt
849542
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6
1
0 ,3 ,8
2
4
3
8 ,0 ,0
4
9 ,1 ,2
5
6
7 ,0
7
0 ,5
8
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,3 ,1 ,6
0
4
1
4
2
1
3
2 ,0
4
7 ,9
5
0
6
6
7
3 ,1
8
4 ,9
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 04-05-2023

Ngày: 04/05/2023
Mã: XSTN
Giải tám
10
Giải bảy
739
Giải sáu
7926
8289
7558
Giải năm
9239
Giải bốn
02769
22324
42523
40672
57841
47223
18709
Giải ba
17527
65201
Giải nhì
40012
Giải nhất
44432
Giải Đặc biệt
175995
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,1
1
0 ,2
2
6 ,4 ,3 ,3 ,7
3
9 ,9 ,2
4
1
5
8
6
9
7
2
8
9
9
5
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,0
1
7 ,1 ,3
2
2 ,2
3
2
4
9
5
2
6
2
7
5
8
3 ,8 ,3 ,6 ,0
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 27-04-2023

Ngày: 27/04/2023
Mã: XSTN
Giải tám
08
Giải bảy
252
Giải sáu
2003
5546
9755
Giải năm
9890
Giải bốn
17827
76525
55071
74609
41461
75590
55846
Giải ba
33518
83903
Giải nhì
11573
Giải nhất
76162
Giải Đặc biệt
714995
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,9 ,3
1
8
2
7 ,5
3
4
6 ,6
5
2 ,5
6
1 ,2
7
1 ,3
8
9
0 ,0 ,5
ĐầuĐuôi
9 ,9
0
7 ,6
1
5 ,6
2
0 ,0 ,7
3
4
5 ,2 ,9
5
4 ,4
6
2
7
0 ,1
8
0
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 20-04-2023

Ngày: 20/04/2023
Mã: XSTN
Giải tám
70
Giải bảy
915
Giải sáu
7748
7256
9385
Giải năm
9895
Giải bốn
22744
75877
39522
23142
46101
75760
83116
Giải ba
47897
65516
Giải nhì
68455
Giải nhất
27683
Giải Đặc biệt
798649
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,6 ,6
2
2
3
4
8 ,4 ,2 ,9
5
6 ,5
6
0
7
0 ,7
8
5 ,3
9
5 ,7
ĐầuĐuôi
7 ,6
0
0
1
2 ,4
2
8
3
4
4
1 ,8 ,9 ,5
5
5 ,1 ,1
6
7 ,9
7
4
8
4
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 13-04-2023

Ngày: 13/04/2023
Mã: XSTN
Giải tám
90
Giải bảy
735
Giải sáu
2380
7547
2789
Giải năm
6640
Giải bốn
11653
05424
49437
30190
05221
14719
60387
Giải ba
95114
04353
Giải nhì
23528
Giải nhất
88665
Giải Đặc biệt
919852
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,4
2
4 ,1 ,8
3
5 ,7
4
7 ,0
5
3 ,3 ,2
6
5
7
8
0 ,9 ,7
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,4 ,9
0
2
1
5
2
5 ,5
3
2 ,1
4
3 ,6
5
6
4 ,3 ,8
7
2
8
8 ,1
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 06-04-2023

Ngày: 06/04/2023
Mã: XSTN
Giải tám
32
Giải bảy
890
Giải sáu
8655
8654
3089
Giải năm
1713
Giải bốn
63211
92873
82510
04027
94543
19592
05668
Giải ba
46447
33106
Giải nhì
71424
Giải nhất
09778
Giải Đặc biệt
061675
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
3 ,1 ,0
2
7 ,4
3
2
4
3 ,7
5
5 ,4
6
8
7
3 ,8 ,5
8
9
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
1
1
3 ,9
2
1 ,7 ,4
3
5 ,2
4
5 ,7
5
0
6
2 ,4
7
6 ,7
8
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 30-03-2023

Ngày: 30/03/2023
Mã: XSTN
Giải tám
97
Giải bảy
373
Giải sáu
3716
8378
0889
Giải năm
7990
Giải bốn
21038
91308
31686
96582
81232
17138
65740
Giải ba
34911
86574
Giải nhì
48182
Giải nhất
34483
Giải Đặc biệt
335586
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,1
2
3
8 ,2 ,8
4
0
5
6
7
3 ,8 ,4
8
9 ,6 ,2 ,2 ,3 ,6
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
1
1
8 ,3 ,8
2
7 ,8
3
7
4
5
1 ,8 ,8
6
9
7
7 ,3 ,0 ,3
8
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 23-03-2023

Ngày: 23/03/2023
Mã: XSTN
Giải tám
15
Giải bảy
071
Giải sáu
0514
7887
0958
Giải năm
3637
Giải bốn
77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166
Giải ba
67172
69186
Giải nhì
53801
Giải nhất
53829
Giải Đặc biệt
453954
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,4
2
0 ,4 ,9
3
7 ,0
4
9
5
8 ,3 ,3 ,4
6
6
7
1 ,2
8
7 ,6
9
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
7 ,0
1
7
2
5 ,5
3
1 ,2 ,5
4
1
5
6 ,8
6
8 ,3
7
5
8
4 ,2
9