Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 01-06-2009

Ngày: 01/06/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
30
Giải bảy
310
Giải sáu
8000
2897
7359
Giải năm
5608
Giải bốn
37589
92118
25252
18908
84192
93838
37618
Giải ba
43283
60085
Giải nhì
36322
Giải nhất
71153
Giải Đặc biệt
66935
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,8 ,8
1
0 ,8 ,8
2
2
3
0 ,8 ,5
4
5
9 ,2 ,3
6
7
8
9 ,3 ,5
9
7 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,1 ,0
0
1
5 ,9 ,2
2
8 ,5
3
4
8 ,3
5
6
9
7
0 ,1 ,0 ,3 ,1
8
5 ,8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 25-05-2009

Ngày: 25/05/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
82
Giải bảy
396
Giải sáu
9251
4655
5747
Giải năm
6130
Giải bốn
57007
53107
69855
88254
96744
64141
14633
Giải ba
17443
97080
Giải nhì
89288
Giải nhất
16433
Giải Đặc biệt
33786
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
2
3
0 ,3 ,3
4
7 ,4 ,1 ,3
5
1 ,5 ,5 ,4
6
7
8
2 ,0 ,8 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
5 ,4
1
8
2
3 ,4 ,3
3
5 ,4
4
5 ,5
5
9 ,8
6
4 ,0 ,0
7
8
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 18-05-2009

Ngày: 18/05/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
22
Giải bảy
775
Giải sáu
3395
0771
7776
Giải năm
3945
Giải bốn
67099
36292
81771
97577
78624
74443
86233
Giải ba
22571
96244
Giải nhì
39437
Giải nhất
48031
Giải Đặc biệt
45046
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,4
3
3 ,7 ,1
4
5 ,3 ,4 ,6
5
6
7
5 ,1 ,6 ,1 ,7 ,1
8
9
5 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,7 ,3
1
2 ,9
2
4 ,3
3
2 ,4
4
7 ,9 ,4
5
7 ,4
6
7 ,3
7
8
9
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 11-05-2009

Ngày: 11/05/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
34
Giải bảy
463
Giải sáu
8726
2965
2700
Giải năm
0142
Giải bốn
33390
86486
98003
07548
60274
92572
13096
Giải ba
06323
68437
Giải nhì
48519
Giải nhất
72113
Giải Đặc biệt
47424
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
9 ,3
2
6 ,3 ,4
3
4 ,7
4
2 ,8
5
6
3 ,5
7
4 ,2
8
6
9
0 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,9
0
1
4 ,7
2
6 ,0 ,2 ,1
3
3 ,7 ,2
4
6
5
2 ,8 ,9
6
3
7
4
8
1
9