Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 16-03-2009

Ngày: 16/03/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
01
Giải bảy
539
Giải sáu
2468
6744
0571
Giải năm
3570
Giải bốn
50152
54777
96997
55016
27755
86008
46179
Giải ba
39012
58684
Giải nhì
16610
Giải nhất
53718
Giải Đặc biệt
26804
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,8 ,4
1
6 ,2 ,0 ,8
2
3
9
4
4
5
2 ,5
6
8
7
1 ,0 ,7 ,9
8
4
9
7
Đầu Đuôi
7 ,1
0
0 ,7
1
5 ,1
2
3
4 ,8 ,0
4
5
5
1
6
7 ,9
7
6 ,0 ,1
8
3 ,7
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 09-03-2009

Ngày: 09/03/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
96
Giải bảy
415
Giải sáu
7735
9810
8763
Giải năm
7559
Giải bốn
15335
29249
40151
93868
40774
57154
55705
Giải ba
80603
97422
Giải nhì
99606
Giải nhất
67367
Giải Đặc biệt
93684
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,3 ,6
1
5 ,0
2
2
3
5 ,5
4
9
5
9 ,1 ,4
6
3 ,8 ,7
7
4
8
4
9
6
ĐầuĐuôi
1
0
5
1
2
2
6 ,0
3
7 ,5 ,8
4
1 ,3 ,3 ,0
5
9 ,0
6
6
7
6
8
5 ,4
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 02-03-2009

Ngày: 02/03/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
26
Giải bảy
438
Giải sáu
2977
4551
8770
Giải năm
1084
Giải bốn
39412
17129
57481
98642
61535
65412
58385
Giải ba
36052
78022
Giải nhì
34747
Giải nhất
64516
Giải Đặc biệt
17189
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,2 ,6
2
6 ,9 ,2
3
8 ,5
4
2 ,7
5
1 ,2
6
7
7 ,0
8
4 ,1 ,5 ,9
9
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,8
1
1 ,4 ,1 ,5 ,2
2
3
8
4
3 ,8
5
2 ,1
6
7 ,4
7
3
8
2 ,8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 02-03-2009

Ngày: 02/03/2009
Mã: XSTTH
Giải tám
26
Giải bảy
438
Giải sáu
2977
4551
8770
Giải năm
1084
Giải bốn
39412
17129
57481
98642
61535
65412
58385
Giải ba
36052
78022
Giải nhì
34747
Giải nhất
64516
Giải Đặc biệt
17189
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,2 ,6
2
6 ,9 ,2
3
8 ,5
4
2 ,7
5
1 ,2
6
7
7 ,0
8
4 ,1 ,5 ,9
9
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,8
1
1 ,4 ,1 ,5 ,2
2
3
8
4
3 ,8
5
2 ,1
6
7 ,4
7
3
8
2 ,8
9