Home Xổ số miền Trung Xổ số Thừa Thiên Huế

Xổ số Thừa Thiên Huế

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
51
Giải bảy
644
Giải sáu
6955
9700
2881
Giải năm
9083
Giải bốn
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
Giải ba
89516
90868
Giải nhì
48582
Giải nhất
12281
Giải Đặc biệt
026335
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7 ,9
1
6
2
2
3
9 ,5
4
4 ,6
5
1 ,5
6
8 ,8
7
8
1 ,3 ,0 ,2 ,1
9
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
5 ,8 ,8
1
2 ,8
2
8
3
4
4
5 ,3
5
4 ,1
6
0
7
6 ,6
8
3 ,0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
55
Giải bảy
012
Giải sáu
8555
6931
4651
Giải năm
8114
Giải bốn
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
Giải ba
70852
80495
Giải nhì
45716
Giải nhất
06270
Giải Đặc biệt
488771
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,4 ,6
2
3
1 ,2
4
5
5 ,5 ,1 ,7 ,9 ,2
6
4
7
0 ,0 ,1
8
6 ,9
9
5
ĐầuĐuôi
7 ,7
0
3 ,5 ,7
1
1 ,3 ,5
2
3
1 ,6
4
5 ,5 ,9
5
8 ,1
6
5
7
8
8 ,5
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 08-11-2021

Ngày: 08/11/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
90
Giải bảy
608
Giải sáu
8210
3590
7762
Giải năm
0472
Giải bốn
36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165
Giải ba
53662
21041
Giải nhì
04404
Giải nhất
18180
Giải Đặc biệt
036018
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1 ,4
1
0 ,4 ,8
2
3
7
4
1
5
6
6
2 ,9 ,5 ,2
7
2 ,7
8
0
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,9 ,8
0
0 ,4
1
6 ,7 ,6
2
3
1 ,0
4
6
5
5
6
7 ,3
7
0 ,1
8
6
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 01-11-2021

Ngày: 01/11/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
44
Giải bảy
304
Giải sáu
0018
5833
2944
Giải năm
2591
Giải bốn
32339
46548
51932
65764
62521
52180
30009
Giải ba
77928
02535
Giải nhì
57701
Giải nhất
83804
Giải Đặc biệt
992501
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,1 ,4 ,1
1
8
2
1 ,8
3
3 ,9 ,2 ,5
4
4 ,4 ,8
5
6
4
7
8
0
9
1
ĐầuĐuôi
8
0
9 ,2 ,0 ,0
1
3
2
3
3
4 ,0 ,4 ,6 ,0
4
3
5
6
7
1 ,4 ,2
8
3 ,0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 25-10-2021

Ngày: 25/10/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
22
Giải bảy
304
Giải sáu
7595
1120
0392
Giải năm
3128
Giải bốn
90112
79123
67289
97825
04217
55322
87223
Giải ba
27924
07242
Giải nhì
16563
Giải nhất
18373
Giải Đặc biệt
622726
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2 ,7
2
2 ,0 ,8 ,3 ,5 ,2 ,3 ,4 ,6
3
4
2
5
6
3
7
3
8
9
9
5 ,2
ĐầuĐuôi
2
0
1
2 ,9 ,1 ,2 ,4
2
2 ,2 ,6 ,7
3
0 ,2
4
9 ,2
5
2
6
1
7
2
8
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 19-07-2021

Ngày: 19/07/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
63
Giải bảy
217
Giải sáu
8209
1690
7963
Giải năm
1535
Giải bốn
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
Giải ba
18810
07829
Giải nhì
11166
Giải nhất
97033
Giải Đặc biệt
481060
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3 ,4
1
7 ,0
2
9
3
5 ,3
4
2
5
6
3 ,3 ,6 ,0
7
5 ,6
8
5 ,0
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,1 ,6
0
1
4
2
6 ,6 ,0 ,3
3
0
4
3 ,7 ,8
5
7 ,6
6
1
7
8
0 ,2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 12-07-2021

Ngày: 12/07/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
61
Giải bảy
680
Giải sáu
6642
9624
0009
Giải năm
8213
Giải bốn
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
Giải ba
35666
05353
Giải nhì
34543
Giải nhất
30964
Giải Đặc biệt
572412
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3
1
3 ,4 ,6 ,0 ,2
2
4
3
4
2 ,0 ,2 ,3
5
3
6
1 ,6 ,4
7
8
0
9
0
ĐầuĐuôi
8 ,9 ,4 ,1
0
6
1
4 ,4 ,1
2
1 ,0 ,5 ,4
3
2 ,1 ,6
4
5
1 ,6
6
7
8
0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 05-07-2021

Ngày: 05/07/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
81
Giải bảy
571
Giải sáu
1073
5691
2089
Giải năm
1978
Giải bốn
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
Giải ba
41542
32580
Giải nhì
93462
Giải nhất
66209
Giải Đặc biệt
391179
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,9
1
2
6
3
7
4
2
5
6
2
7
1 ,3 ,8 ,1 ,9
8
1 ,9 ,7 ,0
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
8
0
8 ,7 ,9 ,7 ,0
1
9 ,4 ,6
2
7
3
4
0
5
2
6
8 ,3
7
7
8
8 ,0 ,7
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 28-06-2021

Ngày: 28/06/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
02
Giải bảy
532
Giải sáu
1225
8615
1728
Giải năm
7845
Giải bốn
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
Giải ba
62064
91141
Giải nhì
31850
Giải nhất
80914
Giải Đặc biệt
661578
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
5 ,1 ,4
2
5 ,8
3
2
4
5 ,9 ,1 ,1
5
0
6
4
7
3 ,0 ,8
8
7
9
1
ĐầuĐuôi
7 ,5
0
9 ,1 ,4 ,4
1
0 ,3
2
7
3
6 ,1
4
2 ,1 ,4
5
6
8
7
2 ,7
8
4
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 21-06-2021

Ngày: 21/06/2021
Mã: XSTTH
Giải tám
93
Giải bảy
976
Giải sáu
7899
9951
4951
Giải năm
1078
Giải bốn
92324
00222
85365
29294
58460
41609
89959
Giải ba
33129
45063
Giải nhì
16962
Giải nhất
55099
Giải Đặc biệt
392195
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
4 ,2 ,9
3
4
5
1 ,1 ,9
6
5 ,0 ,3 ,2
7
6 ,8
8
9
3 ,9 ,4 ,9 ,5
ĐầuĐuôi
6
0
5 ,5
1
2 ,6
2
9 ,6
3
2 ,9
4
6 ,9
5
7
6
7
7
8
9 ,0 ,5 ,2 ,9
9