Home Xổ số miền Trung Xổ số Thừa Thiên Huế

Xổ số Thừa Thiên Huế

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 15-08-2022

Ngày: 15/08/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
01
Giải bảy
134
Giải sáu
9566
3055
4835
Giải năm
7041
Giải bốn
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
Giải ba
80186
17618
Giải nhì
26002
Giải nhất
43396
Giải Đặc biệt
185346
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9 ,2
1
8
2
3
4 ,5
4
1 ,7 ,2 ,6
5
5
6
6 ,5 ,8 ,6
7
8
5 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
0
0 ,4
1
4 ,0
2
3
3
4
5 ,3 ,8 ,6
5
6 ,6 ,8 ,9 ,4
6
4
7
6 ,1
8
0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 08-08-2022

Ngày: 08/08/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
25
Giải bảy
499
Giải sáu
7561
4686
7830
Giải năm
6453
Giải bốn
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
Giải ba
90791
02052
Giải nhì
98266
Giải nhất
74551
Giải Đặc biệt
552158
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,7
2
5
3
0 ,8 ,7
4
4 ,6
5
3 ,2 ,1 ,8
6
1 ,6
7
8
8
6
9
9 ,1
ĐầuĐuôi
3
0
6 ,9 ,5
1
5
2
5
3
4
4
2
5
8 ,4 ,6
6
1 ,1 ,3
7
3 ,7 ,5
8
9
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 01-08-2022

Ngày: 01/08/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
51
Giải bảy
149
Giải sáu
4957
5451
2330
Giải năm
8095
Giải bốn
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
Giải ba
97497
62694
Giải nhì
67713
Giải nhất
61520
Giải Đặc biệt
985387
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
9 ,3
2
9 ,0
3
0 ,9
4
9
5
1 ,7 ,1 ,5
6
2 ,4
7
8
7
9
5 ,7 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
5 ,5
1
6
2
1
3
6 ,9
4
9 ,5
5
6
5 ,0 ,9 ,8
7
8
4 ,3 ,1 ,2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 11-07-2022

Ngày: 11/07/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
15
Giải bảy
874
Giải sáu
9220
9901
9922
Giải năm
2160
Giải bốn
98464
05308
93113
64342
90190
46078
24154
Giải ba
41700
75039
Giải nhì
87642
Giải nhất
85257
Giải Đặc biệt
546784
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,0
1
5 ,3
2
0 ,2
3
9
4
2 ,2
5
4 ,7
6
0 ,4
7
4 ,8
8
4
9
0
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,9 ,0
0
0
1
2 ,4 ,4
2
1
3
7 ,6 ,5 ,8
4
1
5
6
5
7
0 ,7
8
3
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 04-07-2022

Ngày: 04/07/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
86
Giải bảy
141
Giải sáu
1447
7047
7343
Giải năm
9272
Giải bốn
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
Giải ba
00289
64944
Giải nhì
65119
Giải nhất
35176
Giải Đặc biệt
406203
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
9
2
2
3
9
4
1 ,7 ,7 ,3 ,7 ,4
5
7
6
7
2 ,6
8
6 ,9
9
6 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
4
1
7 ,2
2
4 ,0
3
4
4
9
5
8 ,9 ,7
6
4 ,4 ,5 ,4
7
8
3 ,8 ,1
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 27-06-2022

Ngày: 27/06/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
80
Giải bảy
876
Giải sáu
2309
1222
6676
Giải năm
0382
Giải bốn
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
Giải ba
52031
28554
Giải nhì
51950
Giải nhất
73771
Giải Đặc biệt
956041
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5 ,8 ,8
1
2
2
3
1
4
1
5
2 ,1 ,4 ,0
6
1
7
6 ,6 ,1
8
0 ,2
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
6 ,9 ,5 ,3 ,7 ,4
1
2 ,8 ,5
2
3
5
4
0
5
7 ,7
6
7
0 ,0
8
0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 20-06-2022

Ngày: 20/06/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
80
Giải bảy
952
Giải sáu
6970
8228
0649
Giải năm
1183
Giải bốn
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
Giải ba
29545
52308
Giải nhì
16914
Giải nhất
15131
Giải Đặc biệt
523451
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,8
1
4
2
8 ,9
3
8 ,7 ,1
4
9 ,5
5
2 ,1 ,1
6
9
7
0
8
0 ,3
9
4
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,0
0
5 ,3 ,5
1
5
2
8
3
9 ,1
4
4
5
6
3
7
2 ,3 ,0
8
4 ,6 ,2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 13-06-2022

Ngày: 13/06/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
11
Giải bảy
093
Giải sáu
4324
5961
5034
Giải năm
1978
Giải bốn
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
Giải ba
84593
94514
Giải nhì
74848
Giải nhất
13048
Giải Đặc biệt
918703
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,3
1
1 ,1 ,4
2
4 ,3
3
4
4
8 ,8
5
6
1
7
8 ,8 ,6
8
5 ,5
9
3 ,3
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,0 ,1
1
2
9 ,2 ,9 ,0
3
2 ,3 ,1
4
8 ,8
5
7
6
7
7 ,7 ,4 ,4
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 06-06-2022

Ngày: 06/06/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
35
Giải bảy
855
Giải sáu
9198
5282
2075
Giải năm
8312
Giải bốn
03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
Giải ba
04463
94881
Giải nhì
21335
Giải nhất
81629
Giải Đặc biệt
558222
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2
8 ,9 ,9 ,2
3
5 ,5
4
0
5
5 ,3
6
3
7
5 ,1 ,1
8
2 ,1
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
4
0
7 ,9 ,7 ,8
1
8 ,1 ,2
2
5 ,6
3
4
3 ,5 ,7 ,3
5
6
7
9 ,2
8
2 ,2
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 30-05-2022

Ngày: 30/05/2022
Mã: XSTTH
Giải tám
65
Giải bảy
825
Giải sáu
3878
2210
7593
Giải năm
7259
Giải bốn
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
Giải ba
45191
68642
Giải nhì
97724
Giải nhất
50579
Giải Đặc biệt
091793
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9
1
0
2
5 ,3 ,4 ,4
3
4
9 ,2
5
9
6
5 ,4
7
8 ,9
8
9
3 ,3 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
1 ,0
0
9
1
4
2
9 ,2 ,9 ,9
3
6 ,2 ,2
4
6 ,2
5
6
7
7
8
5 ,4 ,0 ,7
9