Xổ Số TRÀ VINH ngày 26-08-2022

Ngày: 26/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
90
Giải bảy
892
Giải sáu
3560
6250
4801
Giải năm
1750
Giải bốn
94791
01395
95592
29298
03008
13994
54928
Giải ba
59659
21772
Giải nhì
40332
Giải nhất
07893
Giải Đặc biệt
615782
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8
1
2
8
3
2
4
5
0 ,0 ,9
6
0
7
2
8
2
9
0 ,2 ,1 ,5 ,2 ,8 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,6 ,5 ,5
0
0 ,9
1
9 ,9 ,7 ,3 ,8
2
9
3
9
4
9
5
6
7
9 ,0 ,2
8
5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 19-08-2022

Ngày: 19/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
96
Giải bảy
810
Giải sáu
3635
2091
3142
Giải năm
4929
Giải bốn
90857
07000
61720
83055
82840
19918
68377
Giải ba
69464
63201
Giải nhì
64565
Giải nhất
97973
Giải Đặc biệt
720347
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1
1
0 ,8
2
9 ,0
3
5
4
2 ,0 ,7
5
7 ,5
6
4 ,5
7
7 ,3
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,0 ,2 ,4
0
9 ,0
1
4
2
7
3
6
4
3 ,5 ,6
5
9
6
5 ,7 ,4
7
1
8
2
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
51
Giải bảy
695
Giải sáu
3796
2614
5225
Giải năm
3985
Giải bốn
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
Giải ba
77761
63360
Giải nhì
95250
Giải nhất
15290
Giải Đặc biệt
706497
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,7
2
5
3
4
5
1 ,9 ,3 ,0
6
1 ,0
7
4 ,6
8
5
9
5 ,6 ,4 ,0 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,9
0
5 ,6
1
2
5
3
1 ,9 ,7
4
9 ,2 ,8
5
9 ,7 ,0
6
1 ,9
7
8
5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
43
Giải bảy
687
Giải sáu
0085
7337
9184
Giải năm
6548
Giải bốn
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
Giải ba
68548
49635
Giải nhì
69562
Giải nhất
71675
Giải Đặc biệt
020828
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
8
3
7 ,5
4
3 ,8 ,2 ,8
5
6 ,3
6
6 ,4 ,6 ,2
7
5
8
7 ,5 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
4 ,6
2
4 ,5
3
8 ,6
4
8 ,3 ,7
5
6 ,5 ,6
6
8 ,3
7
4 ,4 ,2
8
9