Home Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSTV
Giải tám
45
Giải bảy
969
Giải sáu
8362
9255
4462
Giải năm
1753
Giải bốn
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
Giải ba
77229
38654
Giải nhì
99687
Giải nhất
24043
Giải Đặc biệt
918861
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
2
9
3
1 ,6
4
5 ,3
5
5 ,3 ,4
6
9 ,2 ,2 ,8 ,1
7
2
8
4 ,7
9
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
6 ,6 ,1 ,7
2
5 ,4
3
8 ,5
4
4 ,5
5
3 ,0
6
8
7
6
8
6 ,2
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSTV
Giải tám
02
Giải bảy
186
Giải sáu
2629
3117
3938
Giải năm
8463
Giải bốn
24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392
Giải ba
37517
39266
Giải nhì
48329
Giải nhất
33190
Giải Đặc biệt
848488
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,2
1
7 ,8 ,9 ,7
2
9 ,9
3
8 ,1
4
5
6
3 ,6
7
8
6 ,2 ,8
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
3
1
0 ,8 ,0 ,9
2
6
3
4
5
8 ,6
6
1 ,1
7
3 ,1 ,8
8
2 ,0 ,1 ,2
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: XSTV
Giải tám
30
Giải bảy
096
Giải sáu
2163
4260
9996
Giải năm
8110
Giải bốn
82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992
Giải ba
96390
17790
Giải nhì
76451
Giải nhất
64283
Giải Đặc biệt
182968
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
0 ,5
2
8
3
0
4
0
5
4 ,1
6
3 ,0 ,8
7
8
7 ,3
9
6 ,6 ,2 ,0 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,1 ,4 ,9 ,9
0
5
1
9
2
6 ,8
3
5
4
1
5
9 ,9
6
8
7
0 ,2 ,6
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 22-04-2022

Ngày: 22/04/2022
Mã: XSTV
Giải tám
07
Giải bảy
714
Giải sáu
9964
9486
0272
Giải năm
1370
Giải bốn
09732
05315
62014
47278
39003
04156
08477
Giải ba
91109
22196
Giải nhì
02853
Giải nhất
03625
Giải Đặc biệt
855406
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,9 ,6
1
4 ,5 ,4
2
5
3
2
4
5
6 ,3
6
4
7
2 ,0 ,8 ,7
8
6
9
6
ĐầuĐuôi
7
0
1
7 ,3
2
0 ,5
3
1 ,6 ,1
4
1 ,2
5
8 ,5 ,9 ,0
6
0 ,7
7
7
8
0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 15-04-2022

Ngày: 15/04/2022
Mã: XSTV
Giải tám
12
Giải bảy
846
Giải sáu
6469
2191
5058
Giải năm
5466
Giải bốn
00194
01778
72592
26455
41649
34885
07466
Giải ba
38238
09515
Giải nhì
70515
Giải nhất
98091
Giải Đặc biệt
827426
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,5 ,5
2
6
3
8
4
6 ,9
5
8 ,5
6
9 ,6 ,6
7
8
8
5
9
1 ,4 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
1 ,9
2
3
9
4
5 ,8 ,1 ,1
5
4 ,6 ,6 ,2
6
7
5 ,7 ,3
8
6 ,4
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 08-04-2022

Ngày: 08/04/2022
Mã: XSTV
Giải tám
83
Giải bảy
563
Giải sáu
8260
1230
5374
Giải năm
5906
Giải bốn
57635
04458
30577
73470
98968
20274
77622
Giải ba
07677
54317
Giải nhì
24676
Giải nhất
95011
Giải Đặc biệt
236193
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
7 ,1
2
2
3
0 ,5
4
5
8
6
3 ,0 ,8
7
4 ,7 ,0 ,4 ,7 ,6
8
3
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,3 ,7
0
1
1
2
2
8 ,6 ,9
3
7 ,7
4
3
5
0 ,7
6
7 ,7 ,1
7
5 ,6
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 01-04-2022

Ngày: 01/04/2022
Mã: XSTV
Giải tám
88
Giải bảy
652
Giải sáu
2538
1580
2190
Giải năm
6820
Giải bốn
21398
60068
88311
89169
84598
00904
11754
Giải ba
82294
90486
Giải nhì
67227
Giải nhất
91622
Giải Đặc biệt
471381
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1
2
0 ,7 ,2
3
8
4
5
2 ,4
6
8 ,9
7
8
8 ,0 ,6 ,1
9
0 ,8 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
8 ,9 ,2
0
1 ,8
1
5 ,2
2
3
0 ,5 ,9
4
5
8
6
2
7
8 ,3 ,9 ,6 ,9
8
6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 25-03-2022

Ngày: 25/03/2022
Mã: XSTV
Giải tám
50
Giải bảy
261
Giải sáu
8954
6796
1948
Giải năm
9094
Giải bốn
59550
20931
05120
68322
33655
79322
37649
Giải ba
99544
16240
Giải nhì
22077
Giải nhất
40526
Giải Đặc biệt
956634
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
0 ,2 ,2 ,6
3
1 ,4
4
8 ,9 ,4 ,0
5
0 ,4 ,0 ,5
6
1
7
7
8
9
6 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,5 ,2 ,4
0
6 ,3
1
2 ,2
2
3
5 ,9 ,4 ,3
4
5
5
9 ,2
6
7
7
4
8
4
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 18-03-2022

Ngày: 18/03/2022
Mã: XSTV
Giải tám
17
Giải bảy
157
Giải sáu
5351
2928
5556
Giải năm
9785
Giải bốn
10158
79311
75565
00014
26746
74576
21553
Giải ba
23259
28514
Giải nhì
00712
Giải nhất
54650
Giải Đặc biệt
191488
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,1 ,4 ,4 ,2
2
8
3
4
6
5
7 ,1 ,6 ,8 ,3 ,9 ,0
6
5
7
6
8
5 ,8
9
ĐầuĐuôi
5
0
5 ,1
1
1
2
5
3
1 ,1
4
8 ,6
5
5 ,4 ,7
6
1 ,5
7
2 ,5 ,8
8
5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 11-03-2022

Ngày: 11/03/2022
Mã: XSTV
Giải tám
03
Giải bảy
258
Giải sáu
4881
1195
5844
Giải năm
0043
Giải bốn
25331
34904
58306
83851
40126
38718
09110
Giải ba
45695
58168
Giải nhì
99222
Giải nhất
98935
Giải Đặc biệt
379063
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,6
1
8 ,0
2
6 ,2
3
1 ,5
4
4 ,3
5
8 ,1
6
8 ,3
7
8
1
9
5 ,5
ĐầuĐuôi
1
0
8 ,3 ,5
1
2
2
0 ,4 ,6
3
4 ,0
4
9 ,9 ,3
5
0 ,2
6
7
5 ,1 ,6
8
9