Home Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 24-03-2023

Ngày: 24/03/2023
Mã: XSTV
Giải tám
25
Giải bảy
495
Giải sáu
8229
3529
8161
Giải năm
4454
Giải bốn
25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531
Giải ba
06416
68542
Giải nhì
10200
Giải nhất
35515
Giải Đặc biệt
967050
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0
1
3 ,6 ,5
2
5 ,9 ,9
3
2 ,5 ,1
4
5 ,2
5
4 ,0
6
1
7
6
8
9
5
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
6 ,3
1
3 ,4
2
1
3
5
4
2 ,9 ,0 ,4 ,3 ,1
5
7 ,1
6
7
8
2 ,2
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 17-03-2023

Ngày: 17/03/2023
Mã: XSTV
Giải tám
59
Giải bảy
672
Giải sáu
9437
1258
3766
Giải năm
6528
Giải bốn
44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621
Giải ba
87980
12578
Giải nhì
17481
Giải nhất
51452
Giải Đặc biệt
163655
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
8 ,5 ,1
3
7
4
5
9 ,8 ,2 ,5
6
6
7
2 ,9 ,8
8
6 ,7 ,5 ,0 ,1
9
3
ĐầuĐuôi
8
0
2 ,8
1
7 ,5
2
9
3
4
2 ,8 ,5
5
6 ,8
6
3 ,8
7
5 ,2 ,7
8
5 ,7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 10-03-2023

Ngày: 10/03/2023
Mã: XSTV
Giải tám
89
Giải bảy
713
Giải sáu
6844
6246
0780
Giải năm
0857
Giải bốn
83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128
Giải ba
88877
80304
Giải nhì
28560
Giải nhất
17305
Giải Đặc biệt
226069
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,4 ,5
1
3
2
3 ,8
3
2
4
4 ,6
5
7
6
9 ,0 ,9
7
3 ,7
8
9 ,0
9
ĐầuĐuôi
8 ,6
0
1
3
2
1 ,7 ,2
3
4 ,0
4
0 ,0
5
4
6
5 ,7
7
0 ,2
8
8 ,6 ,6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 03-03-2023

Ngày: 03/03/2023
Mã: XSTV
Giải tám
33
Giải bảy
029
Giải sáu
6467
4282
5151
Giải năm
0750
Giải bốn
31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672
Giải ba
46635
06278
Giải nhì
28438
Giải nhất
33478
Giải Đặc biệt
966303
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2
9
3
3 ,5 ,5 ,8
4
2 ,9
5
1 ,0
6
7 ,8 ,9
7
2 ,2 ,8 ,8
8
2
9
ĐầuĐuôi
5
0
5
1
8 ,7 ,4 ,7
2
3 ,0
3
4
3 ,3
5
6
6
7
6 ,7 ,3 ,7
8
2 ,4 ,6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 24-02-2023

Ngày: 24/02/2023
Mã: XSTV
Giải tám
18
Giải bảy
924
Giải sáu
8309
4557
5422
Giải năm
7030
Giải bốn
96898
69700
62214
18704
20185
02197
91005
Giải ba
41731
37831
Giải nhì
22722
Giải nhất
52042
Giải Đặc biệt
901336
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0 ,4 ,5
1
8 ,4
2
4 ,2 ,2
3
0 ,1 ,1 ,6
4
2
5
7
6
7
8
5
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,0
0
3 ,3
1
2 ,2 ,4
2
3
2 ,1 ,0
4
8 ,0
5
3
6
5 ,9
7
1 ,9
8
0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 17-02-2023

Ngày: 17/02/2023
Mã: XSTV
Giải tám
81
Giải bảy
137
Giải sáu
5396
0722
9648
Giải năm
7769
Giải bốn
42839
64362
62379
05167
79139
05817
28244
Giải ba
88195
05388
Giải nhì
43508
Giải nhất
91870
Giải Đặc biệt
686141
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
7
2
2
3
7 ,9 ,9
4
8 ,4 ,1
5
6
9 ,2 ,7
7
9 ,0
8
1 ,8
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
8 ,4
1
2 ,6
2
3
4
4
9
5
9
6
3 ,6 ,1
7
4 ,8 ,0
8
6 ,3 ,7 ,3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 10-02-2023

Ngày: 10/02/2023
Mã: XSTV
Giải tám
04
Giải bảy
500
Giải sáu
6884
7765
7935
Giải năm
0428
Giải bốn
15754
65377
03647
03696
26674
90765
05787
Giải ba
58486
12089
Giải nhì
89662
Giải nhất
11438
Giải Đặc biệt
143237
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0
1
2
8
3
5 ,8 ,7
4
7
5
4
6
5 ,5 ,2
7
7 ,4
8
4 ,7 ,6 ,9
9
6
ĐầuĐuôi
0
0
1
6
2
3
0 ,8 ,5 ,7
4
6 ,3 ,6
5
9 ,8
6
7 ,4 ,8 ,3
7
2 ,3
8
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 03-02-2023

Ngày: 03/02/2023
Mã: XSTV
Giải tám
17
Giải bảy
238
Giải sáu
6310
9283
8109
Giải năm
9372
Giải bốn
86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412
Giải ba
99998
73751
Giải nhì
45641
Giải nhất
89326
Giải Đặc biệt
670856
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,0 ,1 ,4 ,2
2
6
3
8
4
0 ,6 ,1
5
1 ,6
6
7
2
8
3 ,5
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
1 ,5 ,4
1
7 ,1
2
8
3
1
4
8
5
4 ,2 ,5
6
1 ,9
7
3 ,9
8
0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: XSTV
Giải tám
26
Giải bảy
345
Giải sáu
1773
4197
8002
Giải năm
0110
Giải bốn
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
Giải ba
80135
79713
Giải nhì
02248
Giải nhất
99482
Giải Đặc biệt
723196
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,3
1
0 ,7 ,3
2
6
3
5
4
5 ,1 ,1 ,8
5
6 ,7
6
7
3
8
4 ,2
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,4
1
0 ,8
2
7 ,0 ,1
3
8
4
4 ,3
5
2 ,5 ,9
6
9 ,5 ,1
7
4
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: XSTV
Giải tám
29
Giải bảy
238
Giải sáu
3233
2187
5313
Giải năm
4394
Giải bốn
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
Giải ba
31406
10873
Giải nhì
19553
Giải nhất
00801
Giải Đặc biệt
622760
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
3
2
9 ,2
3
8 ,3 ,0
4
5
5
1 ,1 ,3
6
7 ,0
7
5 ,3
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
5 ,5 ,0
1
2
2
3 ,1 ,7 ,5
3
9
4
7 ,4
5
0
6
8 ,6
7
3
8
2
9