Home Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
51
Giải bảy
695
Giải sáu
3796
2614
5225
Giải năm
3985
Giải bốn
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
Giải ba
77761
63360
Giải nhì
95250
Giải nhất
15290
Giải Đặc biệt
706497
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,7
2
5
3
4
5
1 ,9 ,3 ,0
6
1 ,0
7
4 ,6
8
5
9
5 ,6 ,4 ,0 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,9
0
5 ,6
1
2
5
3
1 ,9 ,7
4
9 ,2 ,8
5
9 ,7 ,0
6
1 ,9
7
8
5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSTV
Giải tám
43
Giải bảy
687
Giải sáu
0085
7337
9184
Giải năm
6548
Giải bốn
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
Giải ba
68548
49635
Giải nhì
69562
Giải nhất
71675
Giải Đặc biệt
020828
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
8
3
7 ,5
4
3 ,8 ,2 ,8
5
6 ,3
6
6 ,4 ,6 ,2
7
5
8
7 ,5 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
4 ,6
2
4 ,5
3
8 ,6
4
8 ,3 ,7
5
6 ,5 ,6
6
8 ,3
7
4 ,4 ,2
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: XSTV
Giải tám
53
Giải bảy
823
Giải sáu
3315
6992
7740
Giải năm
1279
Giải bốn
01512
24156
74097
05083
32098
61785
14687
Giải ba
57046
77247
Giải nhì
85318
Giải nhất
82345
Giải Đặc biệt
062998
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,2 ,8
2
3
3
4
0 ,6 ,7 ,5
5
3 ,6
6
7
9
8
3 ,5 ,7
9
2 ,7 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
1
9 ,1
2
5 ,2 ,8
3
4
1 ,8 ,4
5
5 ,4
6
9 ,8 ,4
7
9 ,1 ,9
8
7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 30-06-2000

Ngày: 30/06/2000
Mã: XSTV
Giải tám
88
Giải bảy
965
Giải sáu
2976
4781
2666
Giải năm
8515
Giải bốn
14569
05340
31281
29670
46824
26552
77754
Giải ba
82756
22672
Giải nhì
53306
Giải nhất
39054
Giải Đặc biệt
48379
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
5
2
4
3
4
0
5
2 ,4 ,6 ,4
6
5 ,6 ,9
7
6 ,0 ,2 ,9
8
8 ,1 ,1
9
ĐầuĐuôi
4 ,7
0
8 ,8
1
5 ,7
2
3
2 ,5 ,5
4
6 ,1
5
7 ,6 ,5 ,0
6
7
8
8
6 ,7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 08-07-2022

Ngày: 08/07/2022
Mã: XSTV
Giải tám
77
Giải bảy
899
Giải sáu
4546
3191
3463
Giải năm
7220
Giải bốn
54201
82438
95841
94760
11568
02264
47219
Giải ba
38347
17738
Giải nhì
07797
Giải nhất
79762
Giải Đặc biệt
112078
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
9
2
0
3
8 ,8
4
6 ,1 ,7
5
6
3 ,0 ,8 ,4 ,2
7
7 ,8
8
9
9 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
9 ,0 ,4
1
6
2
6
3
6
4
5
4
6
7 ,4 ,9
7
3 ,6 ,3 ,7
8
9 ,1
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 01-07-2022

Ngày: 01/07/2022
Mã: XSTV
Giải tám
29
Giải bảy
628
Giải sáu
7534
1877
0320
Giải năm
7427
Giải bốn
57919
29000
07763
21097
58287
06733
75190
Giải ba
29367
43944
Giải nhì
46118
Giải nhất
97878
Giải Đặc biệt
051023
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
9 ,8
2
9 ,8 ,0 ,7 ,3
3
4 ,3
4
4
5
6
3 ,7
7
7 ,8
8
7
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,9
0
1
2
6 ,3 ,2
3
3 ,4
4
5
6
7 ,2 ,9 ,8 ,6
7
2 ,1 ,7
8
2 ,1
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 24-06-2022

Ngày: 24/06/2022
Mã: XSTV
Giải tám
83
Giải bảy
916
Giải sáu
6616
0762
1394
Giải năm
2325
Giải bốn
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
Giải ba
81721
67606
Giải nhì
93955
Giải nhất
29553
Giải Đặc biệt
177254
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
6 ,6 ,5
2
5 ,5 ,1
3
4
5
5
3 ,5 ,5 ,3 ,4
6
2
7
5
8
3
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
0
2
1
6 ,9
2
8 ,5 ,5
3
9 ,5
4
2 ,7 ,2 ,5 ,4 ,1 ,5
5
1 ,1 ,0
6
7
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 17-06-2022

Ngày: 17/06/2022
Mã: XSTV
Giải tám
37
Giải bảy
818
Giải sáu
1898
5841
7470
Giải năm
3737
Giải bốn
23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681
Giải ba
59579
18291
Giải nhì
58057
Giải nhất
33982
Giải Đặc biệt
521241
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8
2
3
7 ,7
4
1 ,1
5
8 ,7
6
2
7
0 ,2 ,9
8
1 ,2
9
8 ,6 ,3 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
4 ,9 ,8 ,9 ,4
1
6 ,7 ,8
2
9
3
4
5
9
6
3 ,3 ,5
7
1 ,9 ,5
8
7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 10-06-2022

Ngày: 10/06/2022
Mã: XSTV
Giải tám
93
Giải bảy
375
Giải sáu
0151
7666
8931
Giải năm
9735
Giải bốn
48698
45800
64819
58116
17978
46740
50119
Giải ba
07149
22741
Giải nhì
96904
Giải nhất
49218
Giải Đặc biệt
524019
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,4
1
9 ,6 ,9 ,8 ,9
2
3
1 ,5
4
0 ,9 ,1
5
1
6
6
7
5 ,8
8
9
3 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
5 ,3 ,4
1
2
9
3
0
4
7 ,3
5
6 ,1
6
7
9 ,7 ,1
8
1 ,1 ,4 ,1
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 03-06-2022

Ngày: 03/06/2022
Mã: XSTV
Giải tám
40
Giải bảy
538
Giải sáu
3704
6451
1698
Giải năm
6324
Giải bốn
21282
45629
57898
94736
78967
49620
69251
Giải ba
14905
15181
Giải nhì
45838
Giải nhất
54775
Giải Đặc biệt
454635
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
2
4 ,9 ,0
3
8 ,6 ,8 ,5
4
0
5
1 ,1
6
7
7
5
8
2 ,1
9
8 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,2
0
5 ,5 ,8
1
8
2
3
0 ,2
4
0 ,7 ,3
5
3
6
6
7
3 ,9 ,9 ,3
8
2
9