Home Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
34
Giải bảy
097
Giải sáu
6312
9540
6998
Giải năm
9623
Giải bốn
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
Giải ba
24165
94153
Giải nhì
59733
Giải nhất
81816
Giải Đặc biệt
160316
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,7 ,2 ,6 ,6
2
3 ,0
3
4 ,3
4
0 ,0
5
3
6
7 ,5
7
8
8
6
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,4
0
1
1 ,1
2
2 ,5 ,3
3
3
4
6
5
8 ,1 ,1
6
9 ,1 ,6
7
9 ,7
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
16
Giải bảy
502
Giải sáu
1110
3017
4858
Giải năm
4514
Giải bốn
64625
36279
22784
86243
50493
53342
25130
Giải ba
89775
34932
Giải nhì
79589
Giải nhất
01899
Giải Đặc biệt
216899
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
6 ,0 ,7 ,4
2
5
3
0 ,2
4
3 ,2
5
8
6
7
9 ,5
8
4 ,9
9
3 ,9 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,3
0
1
0 ,4 ,3
2
4 ,9
3
1 ,8
4
2 ,7
5
1
6
1
7
5
8
7 ,8 ,9 ,9
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 15-05-2020

Ngày: 15/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
86
Giải bảy
748
Giải sáu
9589
1834
1692
Giải năm
7730
Giải bốn
51917
82103
23423
86143
32390
56833
99387
Giải ba
44481
69927
Giải nhì
70959
Giải nhất
74883
Giải Đặc biệt
350758
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
7
2
3 ,7
3
4 ,0 ,3
4
8 ,3
5
9 ,8
6
7
8
6 ,9 ,7 ,1 ,3
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,9
0
8
1
9
2
0 ,2 ,4 ,3 ,8
3
3
4
5
8
6
1 ,8 ,2
7
4 ,5
8
8 ,5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 08-05-2020

Ngày: 08/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
63
Giải bảy
840
Giải sáu
5464
3748
4171
Giải năm
8995
Giải bốn
90418
97796
46349
08646
35107
35914
93123
Giải ba
81507
78093
Giải nhì
56658
Giải nhất
56803
Giải Đặc biệt
871869
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7 ,3
1
8 ,4
2
3
3
4
0 ,8 ,9 ,6
5
8
6
3 ,4 ,9
7
1
8
9
5 ,6 ,3
ĐầuĐuôi
4
0
7
1
2
6 ,2 ,9 ,0
3
6 ,1
4
9
5
9 ,4
6
0 ,0
7
4 ,1 ,5
8
4 ,6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 01-05-2020

Ngày: 01/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
62
Giải bảy
900
Giải sáu
0537
8741
5127
Giải năm
6850
Giải bốn
10537
30906
57077
10860
26699
20607
51252
Giải ba
38822
83008
Giải nhì
33227
Giải nhất
66135
Giải Đặc biệt
525502
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6 ,7 ,8 ,2
1
2
7 ,2 ,7
3
7 ,7 ,5
4
1
5
0 ,2
6
2 ,0
7
7
8
9
9
ĐầuĐuôi
0 ,5 ,6
0
4
1
6 ,5 ,2 ,0
2
3
4
3
5
0
6
3 ,2 ,3 ,7 ,0 ,2
7
0
8
9
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 24-04-2020

Ngày: 24/04/2020
Mã: XSTV
Giải tám
05
Giải bảy
477
Giải sáu
0076
6726
1338
Giải năm
6095
Giải bốn
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
65405
72235
Giải nhì
02424
Giải nhất
86703
Giải Đặc biệt
253409
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,5 ,3 ,9
1
1 ,9
2
6 ,4 ,4
3
8 ,3 ,5
4
2
5
6
1
7
7 ,6
8
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
4
2
3 ,0
3
2 ,2
4
0 ,9 ,0 ,3
5
7 ,2
6
7
7
3
8
9 ,1 ,0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 17-04-2020

Ngày: 17/04/2020
Mã: XSTV
Giải tám
05
Giải bảy
477
Giải sáu
0076
6726
1338
Giải năm
6095
Giải bốn
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
65405
72235
Giải nhì
02424
Giải nhất
86703
Giải Đặc biệt
253409
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,5 ,3 ,9
1
1 ,9
2
6 ,4 ,4
3
8 ,3 ,5
4
2
5
6
1
7
7 ,6
8
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
4
2
3 ,0
3
2 ,2
4
0 ,9 ,0 ,3
5
7 ,2
6
7
7
3
8
9 ,1 ,0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 10-04-2020

Ngày: 10/04/2020
Mã: XSTV
Giải tám
05
Giải bảy
477
Giải sáu
0076
6726
1338
Giải năm
6095
Giải bốn
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
65405
72235
Giải nhì
02424
Giải nhất
86703
Giải Đặc biệt
253409
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,5 ,3 ,9
1
1 ,9
2
6 ,4 ,4
3
8 ,3 ,5
4
2
5
6
1
7
7 ,6
8
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
4
2
3 ,0
3
2 ,2
4
0 ,9 ,0 ,3
5
7 ,2
6
7
7
3
8
9 ,1 ,0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 03-04-2020

Ngày: 03/04/2020
Mã: XSTV
Giải tám
05
Giải bảy
477
Giải sáu
0076
6726
1338
Giải năm
6095
Giải bốn
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
65405
72235
Giải nhì
02424
Giải nhất
86703
Giải Đặc biệt
253409
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,5 ,3 ,9
1
1 ,9
2
6 ,4 ,4
3
8 ,3 ,5
4
2
5
6
1
7
7 ,6
8
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
4
2
3 ,0
3
2 ,2
4
0 ,9 ,0 ,3
5
7 ,2
6
7
7
3
8
9 ,1 ,0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 27-03-2020

Ngày: 27/03/2020
Mã: XSTV
Giải tám
05
Giải bảy
477
Giải sáu
0076
6726
1338
Giải năm
6095
Giải bốn
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
65405
72235
Giải nhì
02424
Giải nhất
86703
Giải Đặc biệt
253409
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,5 ,3 ,9
1
1 ,9
2
6 ,4 ,4
3
8 ,3 ,5
4
2
5
6
1
7
7 ,6
8
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
4
2
3 ,0
3
2 ,2
4
0 ,9 ,0 ,3
5
7 ,2
6
7
7
3
8
9 ,1 ,0
9