Home Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 20-11-2020

Ngày: 20/11/2020
Mã: XSTV
Giải tám
48
Giải bảy
706
Giải sáu
3408
7448
6800
Giải năm
1726
Giải bốn
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
Giải ba
10805
02537
Giải nhì
42772
Giải nhất
43401
Giải Đặc biệt
358536
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8 ,0 ,5 ,1
1
2
6
3
7 ,6
4
8 ,8 ,9
5
9
6
7
7 ,0 ,6 ,2
8
0 ,7
9
ĐầuĐuôi
0 ,7 ,8
0
0
1
7
2
3
4
0
5
0 ,2 ,7 ,3
6
7 ,8 ,3
7
4 ,0 ,4
8
5 ,4
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-11-2020

Ngày: 13/11/2020
Mã: XSTV
Giải tám
91
Giải bảy
084
Giải sáu
6483
1175
8095
Giải năm
5363
Giải bốn
16765
65672
29743
26913
84707
80772
54763
Giải ba
84106
27746
Giải nhì
92926
Giải nhất
90962
Giải Đặc biệt
666115
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,6
1
3 ,5
2
6
3
4
3 ,6
5
6
3 ,5 ,3 ,2
7
5 ,2 ,2
8
4 ,3
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,7 ,6
2
8 ,6 ,4 ,1 ,6
3
8
4
7 ,9 ,6 ,1
5
0 ,4 ,2
6
0
7
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 06-11-2020

Ngày: 06/11/2020
Mã: XSTV
Giải tám
97
Giải bảy
361
Giải sáu
6114
4146
0445
Giải năm
9182
Giải bốn
98102
33664
51896
68627
43604
03326
41764
Giải ba
46732
10518
Giải nhì
94049
Giải nhất
98940
Giải Đặc biệt
844463
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,4
1
4 ,8
2
7 ,6
3
2
4
6 ,5 ,9 ,0
5
6
1 ,4 ,4 ,3
7
8
2
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
6
1
8 ,0 ,3
2
6
3
1 ,6 ,0 ,6
4
4
5
4 ,9 ,2
6
9 ,2
7
1
8
4
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 30-10-2020

Ngày: 30/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
57
Giải bảy
943
Giải sáu
5973
1879
8792
Giải năm
3214
Giải bốn
90407
36332
85484
74630
79356
30474
83737
Giải ba
30538
17821
Giải nhì
99367
Giải nhất
37910
Giải Đặc biệt
062743
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
4 ,0
2
1
3
2 ,0 ,7 ,8
4
3 ,3
5
7 ,6
6
7
7
3 ,9 ,4
8
4
9
2
ĐầuĐuôi
3 ,1
0
2
1
9 ,3
2
4 ,7 ,4
3
1 ,8 ,7
4
5
5
6
5 ,0 ,3 ,6
7
3
8
7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 23-10-2020

Ngày: 23/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
12
Giải bảy
791
Giải sáu
3366
4819
6698
Giải năm
7342
Giải bốn
71938
96000
12597
25401
97397
63044
99950
Giải ba
46373
99916
Giải nhì
28258
Giải nhất
37811
Giải Đặc biệt
562446
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,1
1
2 ,9 ,6 ,1
2
3
8
4
2 ,4 ,6
5
0 ,8
6
6
7
3
8
9
1 ,8 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
9 ,0 ,1
1
1 ,4
2
7
3
4
4
5
6 ,1 ,4
6
9 ,9
7
9 ,3 ,5
8
1
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 16-10-2020

Ngày: 16/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
57
Giải bảy
997
Giải sáu
6210
9769
4754
Giải năm
0075
Giải bốn
22135
72864
03525
48741
43804
26009
24201
Giải ba
77883
70081
Giải nhì
15317
Giải nhất
75147
Giải Đặc biệt
830889
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,9 ,1
1
0 ,7
2
5
3
5
4
1 ,7
5
7 ,4
6
9 ,4
7
5
8
3 ,1 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,0 ,8
1
2
8
3
5 ,6 ,0
4
7 ,3 ,2
5
6
5 ,9 ,1 ,4
7
8
6 ,0 ,8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 09-10-2020

Ngày: 09/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
65
Giải bảy
891
Giải sáu
6479
7302
0464
Giải năm
0191
Giải bốn
05788
93747
29718
92597
07843
91971
29936
Giải ba
56401
19431
Giải nhì
61547
Giải nhất
79825
Giải Đặc biệt
114560
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,1
1
8
2
5
3
6 ,1
4
7 ,3 ,7
5
6
5 ,4 ,0
7
9 ,1
8
8
9
1 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
9 ,9 ,7 ,0 ,3
1
0
2
4
3
6
4
6 ,2
5
3
6
4 ,9 ,4
7
8 ,1
8
7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 02-10-2020

Ngày: 02/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
89
Giải bảy
498
Giải sáu
7983
4135
4628
Giải năm
9360
Giải bốn
78704
79537
40897
06183
47928
58375
16749
Giải ba
23480
48699
Giải nhì
05692
Giải nhất
20283
Giải Đặc biệt
261621
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
2
8 ,8 ,1
3
5 ,7
4
9
5
6
0
7
5
8
9 ,3 ,3 ,0 ,3
9
8 ,7 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
2
1
9
2
8 ,8 ,8
3
0
4
3 ,7
5
6
3 ,9
7
9 ,2 ,2
8
8 ,4 ,9
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 25-09-2020

Ngày: 25/09/2020
Mã: XSTV
Giải tám
59
Giải bảy
958
Giải sáu
9193
0155
0553
Giải năm
8367
Giải bốn
11114
17348
60639
49181
60540
96568
91267
Giải ba
95421
48542
Giải nhì
31890
Giải nhất
82049
Giải Đặc biệt
711842
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4
2
1
3
9
4
8 ,0 ,2 ,9 ,2
5
9 ,8 ,5 ,3
6
7 ,8 ,7
7
8
1
9
3 ,0
ĐầuĐuôi
4 ,9
0
8 ,2
1
4 ,4
2
9 ,5
3
1
4
5
5
6
6 ,6
7
5 ,4 ,6
8
5 ,3 ,4
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 18-09-2020

Ngày: 18/09/2020
Mã: XSTV
Giải tám
02
Giải bảy
923
Giải sáu
7374
9954
7516
Giải năm
5026
Giải bốn
69046
63094
03258
47071
37463
08270
98580
Giải ba
61157
66008
Giải nhì
99711
Giải nhất
95819
Giải Đặc biệt
579686
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,8
1
6 ,1 ,9
2
3 ,6
3
4
6
5
4 ,8 ,7
6
3
7
4 ,1 ,0
8
0 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
7 ,8
0
7 ,1
1
0
2
2 ,6
3
7 ,5 ,9
4
5
1 ,2 ,4 ,8
6
5
7
5 ,0
8
1
9