Home Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 02-12-2022

Ngày: 02/12/2022
Mã: XSTV
Giải tám
36
Giải bảy
775
Giải sáu
0899
4437
3690
Giải năm
4660
Giải bốn
48846
67847
92016
52451
72153
41240
39446
Giải ba
91071
78011
Giải nhì
00593
Giải nhất
54702
Giải Đặc biệt
213760
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
6 ,1
2
3
6 ,7
4
6 ,7 ,0 ,6
5
1 ,3
6
0 ,0
7
5 ,1
8
9
9 ,0 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,6 ,4 ,6
0
5 ,7 ,1
1
0
2
5 ,9
3
4
7
5
3 ,4 ,1 ,4
6
3 ,4
7
8
9
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 25-11-2022

Ngày: 25/11/2022
Mã: XSTV
Giải tám
01
Giải bảy
428
Giải sáu
1535
1364
9771
Giải năm
6892
Giải bốn
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
Giải ba
11567
02641
Giải nhì
14374
Giải nhất
80497
Giải Đặc biệt
583491
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,0 ,0
1
2
8
3
5 ,5 ,3 ,5
4
6 ,1
5
6
4 ,7
7
1 ,3 ,4
8
9
2 ,7 ,1
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
0 ,7 ,4 ,9
1
9
2
3 ,7
3
6 ,7
4
3 ,3 ,3
5
4
6
6 ,9
7
2
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 18-11-2022

Ngày: 18/11/2022
Mã: XSTV
Giải tám
38
Giải bảy
772
Giải sáu
3808
7287
4734
Giải năm
6253
Giải bốn
52229
46483
33203
76064
25687
99874
94258
Giải ba
53081
30765
Giải nhì
76240
Giải nhất
49533
Giải Đặc biệt
114125
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3
1
2
9 ,5
3
8 ,4 ,3
4
0
5
3 ,8
6
4 ,5
7
2 ,4
8
7 ,3 ,7 ,1
9
ĐầuĐuôi
4
0
8
1
7
2
5 ,8 ,0 ,3
3
3 ,6 ,7
4
6 ,2
5
6
8 ,8
7
3 ,0 ,5
8
2
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 11-11-2022

Ngày: 11/11/2022
Mã: XSTV
Giải tám
81
Giải bảy
001
Giải sáu
3200
7683
5817
Giải năm
9344
Giải bốn
70365
35697
99278
67106
16128
35144
69409
Giải ba
89954
08151
Giải nhì
40939
Giải nhất
87254
Giải Đặc biệt
530214
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,0 ,6 ,9
1
7 ,4
2
8
3
9
4
4 ,4
5
4 ,1 ,4
6
5
7
8
8
1 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
8 ,0 ,5
1
2
8
3
4 ,4 ,5 ,5 ,1
4
6
5
0
6
1 ,9
7
7 ,2
8
0 ,3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 04-11-2022

Ngày: 04/11/2022
Mã: XSTV
Giải tám
69
Giải bảy
992
Giải sáu
7503
3454
4061
Giải năm
7059
Giải bốn
71176
86139
49166
08883
39929
48951
46726
Giải ba
00169
11940
Giải nhì
19261
Giải nhất
17178
Giải Đặc biệt
200850
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2
9 ,6
3
9
4
0
5
4 ,9 ,1 ,0
6
9 ,1 ,6 ,9 ,1
7
6 ,8
8
3
9
2
ĐầuĐuôi
4 ,5
0
6 ,5 ,6
1
9
2
0 ,8
3
5
4
5
7 ,6 ,2
6
7
7
8
6 ,5 ,3 ,2 ,6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 28-10-2022

Ngày: 28/10/2022
Mã: XSTV
Giải tám
74
Giải bảy
458
Giải sáu
8800
2179
5652
Giải năm
5550
Giải bốn
92437
10701
39418
80830
73649
34671
53119
Giải ba
83569
73291
Giải nhì
48016
Giải nhất
33257
Giải Đặc biệt
794280
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1
1
8 ,9 ,6
2
3
7 ,0
4
9
5
8 ,2 ,0 ,7
6
9
7
4 ,9 ,1
8
0
9
1
ĐầuĐuôi
0 ,5 ,3 ,8
0
0 ,7 ,9
1
5
2
3
7
4
5
1
6
3 ,5
7
5 ,1
8
7 ,4 ,1 ,6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 21-10-2022

Ngày: 21/10/2022
Mã: XSTV
Giải tám
74
Giải bảy
248
Giải sáu
2322
0076
6844
Giải năm
4868
Giải bốn
02256
56241
35794
04260
47168
52116
26805
Giải ba
26853
36690
Giải nhì
99470
Giải nhất
64101
Giải Đặc biệt
906392
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
6
2
2
3
4
8 ,4 ,1
5
6 ,3
6
8 ,0 ,8
7
4 ,6 ,0
8
9
4 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,7
0
4 ,0
1
2 ,9
2
5
3
7 ,4 ,9
4
0
5
7 ,5 ,1
6
7
4 ,6 ,6
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 14-10-2022

Ngày: 14/10/2022
Mã: XSTV
Giải tám
59
Giải bảy
754
Giải sáu
5208
5357
6916
Giải năm
2309
Giải bốn
23983
21905
07005
87253
12579
90505
43707
Giải ba
78804
45139
Giải nhì
53590
Giải nhất
11292
Giải Đặc biệt
536301
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9 ,5 ,5 ,5 ,7 ,4 ,1
1
6
2
3
9
4
5
9 ,4 ,7 ,3
6
7
9
8
3
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
9
0
0
1
9
2
8 ,5
3
5 ,0
4
0 ,0 ,0
5
1
6
5 ,0
7
0
8
5 ,0 ,7 ,3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 07-10-2022

Ngày: 07/10/2022
Mã: XSTV
Giải tám
94
Giải bảy
694
Giải sáu
8093
7194
7544
Giải năm
5919
Giải bốn
68936
09306
95362
85698
93122
43914
00746
Giải ba
10308
82191
Giải nhì
93367
Giải nhất
58967
Giải Đặc biệt
716515
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,8
1
9 ,4 ,5
2
2
3
6
4
4 ,6
5
6
2 ,7 ,7
7
8
9
4 ,4 ,3 ,4 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
0
9
1
6 ,2
2
9
3
9 ,9 ,9 ,4 ,1
4
1
5
3 ,0 ,4
6
6 ,6
7
9 ,0
8
1
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSTV
Giải tám
04
Giải bảy
071
Giải sáu
6071
2480
5910
Giải năm
0183
Giải bốn
70720
76971
96233
37065
72536
72690
02591
Giải ba
17745
74410
Giải nhì
92093
Giải nhất
52819
Giải Đặc biệt
048453
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
0 ,0 ,9
2
0
3
3 ,6
4
5
5
3
6
5
7
1 ,1 ,1
8
0 ,3
9
0 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,1 ,2 ,9 ,1
0
7 ,7 ,7 ,9
1
2
8 ,3 ,9 ,5
3
0
4
6 ,4
5
3
6
7
8
1
9