Home Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
03
Giải bảy
102
Giải sáu
4015
8917
2999
Giải năm
0087
Giải bốn
55079
42220
07400
56221
04203
75004
72241
Giải ba
21014
74948
Giải nhì
34916
Giải nhất
28460
Giải Đặc biệt
813796
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2 ,0 ,3 ,4
1
5 ,7 ,4 ,6
2
0 ,1
3
4
1 ,8
5
6
0
7
9
8
7
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,6
0
2 ,4
1
0
2
0 ,0
3
0 ,1
4
1
5
1 ,9
6
1 ,8
7
4
8
9 ,7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
01
Giải bảy
931
Giải sáu
0320
4294
7264
Giải năm
1813
Giải bốn
64098
14073
77330
04302
34048
31380
90454
Giải ba
12488
60235
Giải nhì
28229
Giải nhất
78992
Giải Đặc biệt
200426
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
3
2
0 ,9 ,6
3
1 ,0 ,5
4
8
5
4
6
4
7
3
8
0 ,8
9
4 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,8
0
0 ,3
1
0 ,9
2
1 ,7
3
9 ,6 ,5
4
3
5
2
6
7
9 ,4 ,8
8
2
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
44
Giải bảy
717
Giải sáu
3827
3874
4523
Giải năm
5807
Giải bốn
86111
79216
98806
19428
50755
49335
07804
Giải ba
41202
57405
Giải nhì
81293
Giải nhất
03208
Giải Đặc biệt
055277
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,4 ,2 ,5 ,8
1
7 ,1 ,6
2
7 ,3 ,8
3
5
4
4
5
5
6
7
4 ,7
8
9
3
ĐầuĐuôi
0
1
1
0
2
2 ,9
3
4 ,7 ,0
4
5 ,3 ,0
5
1 ,0
6
1 ,2 ,0 ,7
7
2 ,0
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 22-10-2021

Ngày: 22/10/2021
Mã: XSTV
Giải tám
46
Giải bảy
264
Giải sáu
3239
6659
9275
Giải năm
6825
Giải bốn
58843
37948
44683
14807
54719
06402
42624
Giải ba
71308
14967
Giải nhì
09902
Giải nhất
42000
Giải Đặc biệt
670059
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2 ,8 ,2 ,0
1
9
2
5 ,4
3
9
4
6 ,3 ,8
5
9 ,9
6
4 ,7
7
5
8
3
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
0 ,0
2
4 ,8
3
6 ,2
4
7 ,2
5
4
6
0 ,6
7
4 ,0
8
3 ,5 ,1 ,5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 16-07-2021

Ngày: 16/07/2021
Mã: XSTV
Giải tám
87
Giải bảy
880
Giải sáu
1764
6482
3223
Giải năm
3356
Giải bốn
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
Giải ba
59196
49426
Giải nhì
12941
Giải nhất
94454
Giải Đặc biệt
531312
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1 ,9
1
7 ,2
2
3 ,8 ,6
3
4
1
5
6 ,4
6
4 ,6 ,7
7
8
7 ,0 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
8
0
0 ,4
1
8 ,1
2
2
3
6 ,5
4
5
5 ,6 ,9 ,2
6
8 ,0 ,6 ,1
7
2
8
0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 09-07-2021

Ngày: 09/07/2021
Mã: XSTV
Giải tám
87
Giải bảy
880
Giải sáu
1764
6482
3223
Giải năm
3356
Giải bốn
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
Giải ba
59196
49426
Giải nhì
12941
Giải nhất
94454
Giải Đặc biệt
531312
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1 ,9
1
7 ,2
2
3 ,8 ,6
3
4
1
5
6 ,4
6
4 ,6 ,7
7
8
7 ,0 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
8
0
0 ,4
1
8 ,1
2
2
3
6 ,5
4
5
5 ,6 ,9 ,2
6
8 ,0 ,6 ,1
7
2
8
0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 02-07-2021

Ngày: 02/07/2021
Mã: XSTV
Giải tám
87
Giải bảy
880
Giải sáu
1764
6482
3223
Giải năm
3356
Giải bốn
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
Giải ba
59196
49426
Giải nhì
12941
Giải nhất
94454
Giải Đặc biệt
531312
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1 ,9
1
7 ,2
2
3 ,8 ,6
3
4
1
5
6 ,4
6
4 ,6 ,7
7
8
7 ,0 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
8
0
0 ,4
1
8 ,1
2
2
3
6 ,5
4
5
5 ,6 ,9 ,2
6
8 ,0 ,6 ,1
7
2
8
0
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 25-06-2021

Ngày: 25/06/2021
Mã: XSTV
Giải tám
80
Giải bảy
553
Giải sáu
1829
6039
0350
Giải năm
1848
Giải bốn
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
Giải ba
60771
56060
Giải nhì
91112
Giải nhất
24143
Giải Đặc biệt
707542
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
2
9
3
9 ,2 ,0
4
8 ,3 ,2
5
3 ,0
6
6 ,5 ,0
7
1
8
0 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,0 ,3 ,6
0
7
1
3 ,1 ,4
2
5 ,4
3
4
8 ,6
5
6 ,9
6
7
4
8
2 ,3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 18-06-2021

Ngày: 18/06/2021
Mã: XSTV
Giải tám
14
Giải bảy
682
Giải sáu
4382
2304
9015
Giải năm
9004
Giải bốn
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
Giải ba
16084
47507
Giải nhì
68405
Giải nhất
26342
Giải Đặc biệt
829097
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,4 ,7 ,5
1
4 ,5 ,4
2
7
3
9 ,0
4
2
5
7
6
7
6
8
2 ,2 ,3 ,4
9
7
ĐầuĐuôi
3
0
1
8 ,8 ,4
2
8
3
1 ,0 ,0 ,1 ,8
4
1 ,0
5
7
6
5 ,2 ,0 ,9
7
8
3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 11-06-2021

Ngày: 11/06/2021
Mã: XSTV
Giải tám
32
Giải bảy
667
Giải sáu
6581
4868
9906
Giải năm
8624
Giải bốn
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
Giải ba
07504
05889
Giải nhì
05557
Giải nhất
22604
Giải Đặc biệt
052296
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,4 ,4
1
5
2
4
3
2
4
5
7
6
7 ,8
7
6 ,7 ,7
8
1 ,9
9
6 ,4 ,6
ĐầuĐuôi
0
8
1
3
2
3
2 ,9 ,0 ,0
4
1
5
0 ,7 ,9 ,9
6
6 ,7 ,7 ,5
7
6
8
0 ,8
9