Xổ Số VĨNH LONG ngày 05-06-2009

Ngày: 05/06/2009
Mã: XSVL
Giải tám
47
Giải bảy
668
Giải sáu
2134
9211
1500
Giải năm
9129
Giải bốn
90281
95378
70997
74049
32888
97947
36691
Giải ba
01515
61516
Giải nhì
16998
Giải nhất
47429
Giải Đặc biệt
047296
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
1 ,5 ,6
2
9 ,9
3
4
4
7 ,9 ,7
5
6
8
7
8
8
1 ,8
9
7 ,1 ,8 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
1 ,8 ,9
1
2
3
3
4
1
5
1 ,9
6
4 ,9 ,4
7
6 ,7 ,8 ,9
8
2 ,4 ,2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 29-05-2009

Ngày: 29/05/2009
Mã: XSVL
Giải tám
93
Giải bảy
753
Giải sáu
1272
6620
5378
Giải năm
9760
Giải bốn
83761
53529
62225
44968
24504
19372
03766
Giải ba
61058
48515
Giải nhì
79374
Giải nhất
63861
Giải Đặc biệt
360717
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
5 ,7
2
0 ,9 ,5
3
4
5
3 ,8
6
0 ,1 ,8 ,6 ,1
7
2 ,8 ,2 ,4
8
9
3
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
6 ,6
1
7 ,7
2
9 ,5
3
0 ,7
4
2 ,1
5
6
6
1
7
7 ,6 ,5
8
2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 22-05-2009

Ngày: 22/05/2009
Mã: XSVL
Giải tám
85
Giải bảy
654
Giải sáu
7911
8625
0360
Giải năm
5875
Giải bốn
58329
04293
07847
78194
58604
72282
14874
Giải ba
37114
85124
Giải nhì
88995
Giải nhất
57239
Giải Đặc biệt
407852
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,4
2
5 ,9 ,4
3
9
4
7
5
4 ,2
6
0
7
5 ,4
8
5 ,2
9
3 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
6
0
1
1
8 ,5
2
9
3
5 ,9 ,0 ,7 ,1 ,2
4
8 ,2 ,7 ,9
5
6
4
7
8
2 ,3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 15-05-2009

Ngày: 15/05/2009
Mã: XSVL
Giải tám
13
Giải bảy
229
Giải sáu
4966
2936
2711
Giải năm
8128
Giải bốn
40477
65164
66359
80707
90020
85997
12848
Giải ba
88148
13818
Giải nhì
73215
Giải nhất
61648
Giải Đặc biệt
632141
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
3 ,1 ,8 ,5
2
9 ,8 ,0
3
6
4
8 ,8 ,8 ,1
5
9
6
6 ,4
7
7
8
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
1 ,4
1
2
1
3
6
4
1
5
6 ,3
6
7 ,0 ,9
7
2 ,4 ,4 ,1 ,4
8
2 ,5
9