Home Xổ số miền Nam Xổ số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long

Xổ Số VĨNH LONG ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSVL
Giải tám
81
Giải bảy
604
Giải sáu
4814
8397
5661
Giải năm
7392
Giải bốn
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
Giải ba
26669
83305
Giải nhì
56994
Giải nhất
85899
Giải Đặc biệt
603527
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,4 ,9 ,5
1
4 ,7
2
9 ,7
3
4
5
6
1 ,9
7
1 ,1
8
1 ,7
9
7 ,2 ,4 ,9
ĐầuĐuôi
0
8 ,6 ,7 ,7
1
9
2
3
0 ,1 ,0 ,9
4
0
5
6
9 ,8 ,1 ,2
7
8
2 ,0 ,6 ,9
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSVL
Giải tám
07
Giải bảy
151
Giải sáu
4578
9224
1666
Giải năm
7752
Giải bốn
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
Giải ba
16598
05371
Giải nhì
90976
Giải nhất
48250
Giải Đặc biệt
041859
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
6
2
4
3
4
5
1 ,2 ,4 ,0 ,9
6
6 ,6
7
8 ,1 ,1 ,6
8
7
9
6 ,9 ,8
ĐầuĐuôi
5
0
5 ,7 ,7
1
5
2
3
2 ,5
4
5
6 ,6 ,9 ,1 ,7
6
0 ,8
7
7 ,9
8
9 ,5
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: XSVL
Giải tám
27
Giải bảy
324
Giải sáu
4596
4074
0939
Giải năm
9363
Giải bốn
28225
68970
45748
93907
79065
35393
90967
Giải ba
72869
33912
Giải nhì
99978
Giải nhất
20809
Giải Đặc biệt
087978
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9
1
2
2
7 ,4 ,5
3
9
4
8
5
6
3 ,5 ,7 ,9
7
4 ,0 ,8 ,8
8
9
6 ,3
ĐầuĐuôi
7
0
1
1
2
6 ,9
3
2 ,7
4
2 ,6
5
9
6
2 ,0 ,6
7
4 ,7 ,7
8
3 ,6 ,0
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 30-06-2000

Ngày: 30/06/2000
Mã: XSVL
Giải tám
35
Giải bảy
097
Giải sáu
1946
1724
5989
Giải năm
0540
Giải bốn
06094
43964
94592
37132
01500
42618
35408
Giải ba
26587
68621
Giải nhì
05635
Giải nhất
51796
Giải Đặc biệt
86318
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,8
1
8 ,8
2
4 ,1
3
5 ,2 ,5
4
6 ,0
5
6
4
7
8
9 ,7
9
7 ,4 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
4 ,0
0
2
1
9 ,3
2
3
2 ,9 ,6
4
3 ,3
5
4 ,9
6
9 ,8
7
1 ,0 ,1
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 08-07-2022

Ngày: 08/07/2022
Mã: XSVL
Giải tám
61
Giải bảy
397
Giải sáu
1830
7135
0357
Giải năm
5130
Giải bốn
49311
93789
78199
62909
58547
64524
51411
Giải ba
35120
58743
Giải nhì
66919
Giải nhất
84346
Giải Đặc biệt
351338
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
1 ,1 ,9
2
4 ,0
3
0 ,5 ,0 ,8
4
7 ,3 ,6
5
7
6
1
7
8
9
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,2
0
6 ,1 ,1
1
2
4
3
2
4
3
5
4
6
9 ,5 ,4
7
3
8
8 ,9 ,0 ,1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 01-07-2022

Ngày: 01/07/2022
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
354
Giải sáu
7186
0658
6451
Giải năm
8543
Giải bốn
24693
54304
41100
28041
17896
40833
75326
Giải ba
80540
93433
Giải nhì
69183
Giải nhất
61782
Giải Đặc biệt
242578
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0
1
2
6
3
3 ,3
4
3 ,1 ,0
5
4 ,8 ,1
6
0
7
8
8
6 ,3 ,2
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,4
0
5 ,4
1
8
2
4 ,9 ,3 ,3 ,8
3
5 ,0
4
5
8 ,9 ,2
6
7
5 ,7
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 24-06-2022

Ngày: 24/06/2022
Mã: XSVL
Giải tám
29
Giải bảy
544
Giải sáu
1694
8493
8738
Giải năm
9063
Giải bốn
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
Giải ba
85241
15965
Giải nhì
04106
Giải nhất
71964
Giải Đặc biệt
431608
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1 ,6 ,8
1
7
2
9
3
8
4
4 ,1
5
8
6
3 ,5 ,4
7
8
8
9
4 ,3 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
0
0 ,4
1
2
9 ,6 ,9
3
4 ,9 ,9 ,6
4
6
5
0
6
0 ,1
7
3 ,5 ,7 ,0
8
2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 17-06-2022

Ngày: 17/06/2022
Mã: XSVL
Giải tám
69
Giải bảy
304
Giải sáu
4614
7926
0708
Giải năm
7745
Giải bốn
86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395
Giải ba
74366
78094
Giải nhì
00149
Giải nhất
44414
Giải Đặc biệt
645326
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
4 ,4
2
6 ,6
3
7
4
5 ,7 ,9
5
7 ,8
6
9 ,6
7
8
2
9
2 ,5 ,4
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,9
2
3
0 ,1 ,9 ,1
4
4 ,9
5
2 ,6 ,2
6
3 ,4 ,5
7
0 ,5
8
6 ,4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 10-06-2022

Ngày: 10/06/2022
Mã: XSVL
Giải tám
79
Giải bảy
965
Giải sáu
7056
5195
1836
Giải năm
0573
Giải bốn
43782
33434
16496
65993
21798
57973
02362
Giải ba
18588
66095
Giải nhì
89045
Giải nhất
83069
Giải Đặc biệt
755513
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
3
6 ,4
4
5
5
6
6
5 ,2 ,9
7
9 ,3 ,3
8
2 ,8
9
5 ,6 ,3 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6
2
7 ,9 ,7 ,1
3
3
4
6 ,9 ,9 ,4
5
5 ,3 ,9
6
7
9 ,8
8
7 ,6
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 03-06-2022

Ngày: 03/06/2022
Mã: XSVL
Giải tám
19
Giải bảy
747
Giải sáu
9314
6826
8537
Giải năm
2412
Giải bốn
12658
41002
89756
02555
97700
13562
80174
Giải ba
41528
99804
Giải nhì
01217
Giải nhất
95975
Giải Đặc biệt
961258
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,0 ,4
1
9 ,4 ,2 ,7
2
6 ,8
3
7
4
7
5
8 ,6 ,5 ,8
6
2
7
4 ,5
8
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
1 ,0 ,6
2
3
1 ,7 ,0
4
5 ,7
5
2 ,5
6
4 ,3 ,1
7
5 ,2 ,5
8
1
9