Home Xổ số miền Nam Xổ số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long

Xổ Số VĨNH LONG ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSVL
Giải tám
01
Giải bảy
087
Giải sáu
6915
7943
0633
Giải năm
7424
Giải bốn
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
Giải ba
36158
46976
Giải nhì
35291
Giải nhất
19498
Giải Đặc biệt
500767
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,3
1
5
2
4 ,3
3
3 ,4 ,3 ,8
4
3
5
8
6
7
7
6
8
7 ,3
9
9 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
0
0 ,9
1
2
4 ,3 ,0 ,8 ,2 ,3
3
2 ,3
4
1
5
7
6
8 ,6
7
3 ,5 ,9
8
9
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSVL
Giải tám
49
Giải bảy
707
Giải sáu
1615
7456
0409
Giải năm
6497
Giải bốn
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
Giải ba
63925
28127
Giải nhì
36602
Giải nhất
06859
Giải Đặc biệt
890232
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9 ,2
1
5 ,0
2
1 ,5 ,7
3
3 ,2
4
9
5
6 ,1 ,5 ,9
6
7
1
8
2
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
7 ,5 ,2
1
8 ,0 ,3
2
3
3
4
1 ,5 ,2
5
5
6
0 ,9 ,2
7
8
4 ,0 ,5
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: XSVL
Giải tám
90
Giải bảy
006
Giải sáu
8577
4278
4166
Giải năm
6212
Giải bốn
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
Giải ba
18828
97768
Giải nhì
59734
Giải nhất
46067
Giải Đặc biệt
835625
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,4
1
2 ,5
2
8 ,5
3
4
4
5
5
6
6 ,8 ,7
7
7 ,8 ,3 ,3
8
9
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
1
1
2
7 ,7
3
0 ,0 ,3
4
1 ,4 ,2
5
0 ,6
6
7 ,6
7
7 ,2 ,6
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 22-04-2022

Ngày: 22/04/2022
Mã: XSVL
Giải tám
73
Giải bảy
146
Giải sáu
5360
2815
6283
Giải năm
5214
Giải bốn
14220
92710
07252
03703
20758
27029
12926
Giải ba
52437
37278
Giải nhì
06581
Giải nhất
78961
Giải Đặc biệt
411227
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
5 ,4 ,0
2
0 ,9 ,6 ,7
3
7
4
6
5
2 ,8
6
0 ,1
7
3 ,8
8
3 ,1
9
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,1
0
8 ,6
1
5
2
7 ,8 ,0
3
1
4
1
5
4 ,2
6
3 ,2
7
5 ,7
8
2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 15-04-2022

Ngày: 15/04/2022
Mã: XSVL
Giải tám
10
Giải bảy
842
Giải sáu
4558
1901
4262
Giải năm
6548
Giải bốn
75940
33024
96548
40051
88284
18096
38478
Giải ba
38666
34838
Giải nhì
49049
Giải nhất
03683
Giải Đặc biệt
991971
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
0
2
4
3
8
4
2 ,8 ,0 ,8 ,9
5
8 ,1
6
2 ,6
7
8 ,1
8
4 ,3
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
0 ,5 ,7
1
4 ,6
2
8
3
2 ,8
4
5
9 ,6
6
7
5 ,4 ,4 ,7 ,3
8
4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 08-04-2022

Ngày: 08/04/2022
Mã: XSVL
Giải tám
35
Giải bảy
179
Giải sáu
9581
5795
2736
Giải năm
5950
Giải bốn
55869
96060
59196
40890
98449
34112
67477
Giải ba
31661
95766
Giải nhì
79473
Giải nhất
80719
Giải Đặc biệt
269023
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,9
2
3
3
5 ,6
4
9
5
0
6
9 ,0 ,1 ,6
7
9 ,7 ,3
8
1
9
5 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,6 ,9
0
8 ,6
1
1
2
7 ,2
3
4
3 ,9
5
3 ,9 ,6
6
7
7
8
7 ,6 ,4 ,1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 01-04-2022

Ngày: 01/04/2022
Mã: XSVL
Giải tám
22
Giải bảy
306
Giải sáu
9213
1979
1445
Giải năm
1680
Giải bốn
48764
29335
23113
49263
20955
18813
15317
Giải ba
81775
81425
Giải nhì
47042
Giải nhất
94770
Giải Đặc biệt
539363
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
3 ,3 ,3 ,7
2
2 ,5
3
5
4
5 ,2
5
5
6
4 ,3 ,3
7
9 ,5 ,0
8
0
9
ĐầuĐuôi
8 ,7
0
1
2 ,4
2
1 ,1 ,6 ,1 ,6
3
6
4
4 ,3 ,5 ,7 ,2
5
0
6
1
7
8
7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 25-03-2022

Ngày: 25/03/2022
Mã: XSVL
Giải tám
35
Giải bảy
958
Giải sáu
2184
3852
2060
Giải năm
5868
Giải bốn
20624
57980
77602
69565
34901
35374
99948
Giải ba
22492
89141
Giải nhì
32216
Giải nhất
45451
Giải Đặc biệt
662013
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
6 ,3
2
4
3
5
4
8 ,1
5
8 ,2 ,1
6
0 ,8 ,5
7
4
8
4 ,0
9
2
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
0 ,4 ,5
1
5 ,0 ,9
2
1
3
8 ,2 ,7
4
3 ,6
5
1
6
7
5 ,6 ,4
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 18-03-2022

Ngày: 18/03/2022
Mã: XSVL
Giải tám
48
Giải bảy
383
Giải sáu
0370
7674
5546
Giải năm
8879
Giải bốn
80970
27557
61980
08571
98972
94671
33185
Giải ba
32816
41319
Giải nhì
83312
Giải nhất
61712
Giải Đặc biệt
071995
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,9 ,2 ,2
2
3
4
8 ,6
5
7
6
7
0 ,4 ,9 ,0 ,1 ,2 ,1
8
3 ,0 ,5
9
5
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,8
0
7 ,7
1
7 ,1 ,1
2
8
3
7
4
8 ,9
5
4 ,1
6
5
7
4
8
7 ,1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 11-03-2022

Ngày: 11/03/2022
Mã: XSVL
Giải tám
65
Giải bảy
155
Giải sáu
7192
1231
7312
Giải năm
3639
Giải bốn
36482
98775
51363
24736
85040
13321
09779
Giải ba
66571
35283
Giải nhì
59690
Giải nhất
41612
Giải Đặc biệt
345994
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,2
2
1
3
1 ,9 ,6
4
0
5
5
6
5 ,3
7
5 ,9 ,1
8
2 ,3
9
2 ,0 ,4
ĐầuĐuôi
4 ,9
0
3 ,2 ,7
1
9 ,1 ,8 ,1
2
6 ,8
3
9
4
6 ,5 ,7
5
3
6
7
8
3 ,7
9