Home Xổ số miền Nam Xổ số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long

Xổ Số VĨNH LONG ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
75
Giải bảy
227
Giải sáu
6397
6232
0573
Giải năm
1435
Giải bốn
03525
67978
68273
68132
13975
98762
66960
Giải ba
57418
12416
Giải nhì
66398
Giải nhất
27572
Giải Đặc biệt
439080
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6
2
7 ,5
3
2 ,5 ,2
4
5
6
2 ,0
7
5 ,3 ,8 ,3 ,5 ,2
8
0
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
1
3 ,3 ,6 ,7
2
7 ,7
3
4
7 ,3 ,2 ,7
5
1
6
2 ,9
7
7 ,1 ,9
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
76
Giải bảy
753
Giải sáu
4873
1620
5183
Giải năm
4029
Giải bốn
70464
79778
98851
03461
91022
81209
76267
Giải ba
66504
41242
Giải nhì
72640
Giải nhất
89135
Giải Đặc biệt
429315
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
5
2
0 ,9 ,2
3
5
4
2 ,0
5
3 ,1
6
4 ,1 ,7
7
6 ,3 ,8
8
3
9
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
5 ,6
1
2 ,4
2
5 ,7 ,8
3
6 ,0
4
3 ,1
5
7
6
6
7
7
8
2 ,0
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
13
Giải bảy
248
Giải sáu
5219
0413
5400
Giải năm
9217
Giải bốn
49419
17531
44082
89682
28842
55706
61890
Giải ba
01242
14542
Giải nhì
37650
Giải nhất
90714
Giải Đặc biệt
566431
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6
1
3 ,9 ,3 ,7 ,9 ,4
2
3
1 ,1
4
8 ,2 ,2 ,2
5
0
6
7
8
2 ,2
9
0
ĐầuĐuôi
0 ,9 ,5
0
3 ,3
1
8 ,8 ,4 ,4 ,4
2
1 ,1
3
1
4
5
0
6
1
7
4
8
1 ,1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 22-10-2021

Ngày: 22/10/2021
Mã: XSVL
Giải tám
86
Giải bảy
301
Giải sáu
8686
0041
3791
Giải năm
2609
Giải bốn
81548
72555
25558
59947
77194
58142
56835
Giải ba
67456
93988
Giải nhì
84677
Giải nhất
98537
Giải Đặc biệt
736861
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9
1
2
3
5 ,7
4
1 ,8 ,7 ,2
5
5 ,8 ,6
6
1
7
7
8
6 ,6 ,8
9
1 ,4
ĐầuĐuôi
0
0 ,4 ,9 ,6
1
4
2
3
9
4
5 ,3
5
8 ,8 ,5
6
4 ,7 ,3
7
4 ,5 ,8
8
0
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 16-07-2021

Ngày: 16/07/2021
Mã: XSVL
Giải tám
04
Giải bảy
028
Giải sáu
1610
7245
0064
Giải năm
4198
Giải bốn
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
Giải ba
83657
09203
Giải nhì
92989
Giải nhất
94484
Giải Đặc biệt
065068
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3
1
0 ,1
2
8
3
9 ,9 ,1
4
5
5
0 ,7
6
4 ,9 ,8
7
8
9 ,4
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,5
0
3 ,9 ,1
1
2
0
3
0 ,6 ,8
4
4
5
6
5
7
2 ,9 ,6
8
3 ,3 ,6 ,8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 09-07-2021

Ngày: 09/07/2021
Mã: XSVL
Giải tám
04
Giải bảy
028
Giải sáu
1610
7245
0064
Giải năm
4198
Giải bốn
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
Giải ba
83657
09203
Giải nhì
92989
Giải nhất
94484
Giải Đặc biệt
065068
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3
1
0 ,1
2
8
3
9 ,9 ,1
4
5
5
0 ,7
6
4 ,9 ,8
7
8
9 ,4
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,5
0
3 ,9 ,1
1
2
0
3
0 ,6 ,8
4
4
5
6
5
7
2 ,9 ,6
8
3 ,3 ,6 ,8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 02-07-2021

Ngày: 02/07/2021
Mã: XSVL
Giải tám
04
Giải bảy
028
Giải sáu
1610
7245
0064
Giải năm
4198
Giải bốn
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
Giải ba
83657
09203
Giải nhì
92989
Giải nhất
94484
Giải Đặc biệt
065068
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3
1
0 ,1
2
8
3
9 ,9 ,1
4
5
5
0 ,7
6
4 ,9 ,8
7
8
9 ,4
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,5
0
3 ,9 ,1
1
2
0
3
0 ,6 ,8
4
4
5
6
5
7
2 ,9 ,6
8
3 ,3 ,6 ,8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 25-06-2021

Ngày: 25/06/2021
Mã: XSVL
Giải tám
90
Giải bảy
916
Giải sáu
7670
1916
8979
Giải năm
0788
Giải bốn
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
Giải ba
22886
79740
Giải nhì
25022
Giải nhất
58240
Giải Đặc biệt
823143
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
6 ,6
2
2
3
7
4
7 ,0 ,0 ,3
5
6
9
7
0 ,9
8
8 ,8 ,6
9
0 ,5 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,7 ,4 ,4
0
0
1
2
2
4
3
4
9
5
1 ,1 ,8
6
4 ,3 ,9
7
8 ,8
8
7 ,6
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 18-06-2021

Ngày: 18/06/2021
Mã: XSVL
Giải tám
17
Giải bảy
875
Giải sáu
9795
2437
6136
Giải năm
6050
Giải bốn
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
Giải ba
51540
91298
Giải nhì
17822
Giải nhất
78044
Giải Đặc biệt
132596
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0
1
7 ,8
2
3 ,2
3
7 ,6 ,7
4
9 ,0 ,4
5
0
6
7
5
8
9
5 ,1 ,8 ,6
ĐầuĐuôi
5 ,0 ,4
0
9
1
2
2
2
3
0 ,4
4
7 ,9
5
3 ,9
6
1 ,3 ,3
7
1 ,9
8
4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 11-06-2021

Ngày: 11/06/2021
Mã: XSVL
Giải tám
29
Giải bảy
374
Giải sáu
2761
1878
2220
Giải năm
3344
Giải bốn
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
Giải ba
80746
91181
Giải nhì
68021
Giải nhất
48743
Giải Đặc biệt
754874
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
6 ,1
2
9 ,0 ,1
3
4
4
4 ,3 ,6 ,3
5
6
1
7
4 ,8 ,2 ,4
8
1 ,1
9
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,8 ,1 ,8 ,2
1
7 ,0
2
4 ,4
3
7 ,4 ,3 ,7
4
5
1 ,4
6
7
7
8
2
9