Home Xổ số miền Nam Xổ số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long

Xổ Số VĨNH LONG ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSVL
Giải tám
73
Giải bảy
549
Giải sáu
9448
7836
0175
Giải năm
2937
Giải bốn
53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433
Giải ba
05946
24847
Giải nhì
65328
Giải nhất
41827
Giải Đặc biệt
678511
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
1
2
6 ,8 ,7
3
6 ,7 ,8 ,3
4
9 ,8 ,6 ,7
5
1
6
8
7
3 ,5
8
8
9
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
2
7 ,3
3
4
7
5
3 ,2 ,0 ,4
6
3 ,4 ,2
7
4 ,3 ,8 ,6 ,2
8
4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSVL
Giải tám
06
Giải bảy
391
Giải sáu
8055
6925
5293
Giải năm
5164
Giải bốn
02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762
Giải ba
93401
13234
Giải nhì
45462
Giải nhất
40473
Giải Đặc biệt
288311
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7 ,1
1
2 ,1
2
5 ,8
3
4
4
8
5
5
6
4 ,8 ,5 ,2 ,2
7
3
8
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
0
9 ,0 ,1
1
1 ,6 ,6
2
9 ,7
3
6 ,3
4
5 ,2 ,6
5
0
6
0
7
6 ,2 ,4
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Mã: XSVL
Giải tám
37
Giải bảy
697
Giải sáu
5866
4364
8925
Giải năm
6646
Giải bốn
31150
86439
17965
36646
63136
73987
68775
Giải ba
61353
85386
Giải nhì
66106
Giải nhất
03264
Giải Đặc biệt
581170
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
5
3
7 ,9 ,6
4
6 ,6
5
0 ,3
6
6 ,4 ,5 ,4
7
5 ,0
8
7 ,6
9
7
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
1
2
5
3
6 ,6
4
2 ,6 ,7
5
6 ,4 ,4 ,3 ,8 ,0
6
3 ,9 ,8
7
8
3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 05-05-2023

Ngày: 05/05/2023
Mã: XSVL
Giải tám
26
Giải bảy
159
Giải sáu
5439
8140
1838
Giải năm
7216
Giải bốn
02896
80971
30242
20341
12702
94534
80911
Giải ba
16793
27194
Giải nhì
90971
Giải nhất
27379
Giải Đặc biệt
248868
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
6 ,1
2
6
3
9 ,8 ,4
4
0 ,2 ,1
5
9
6
8
7
1 ,1 ,9
8
9
6 ,3 ,4
ĐầuĐuôi
4
0
7 ,4 ,1 ,7
1
4 ,0
2
9
3
3 ,9
4
5
2 ,1 ,9
6
7
3 ,6
8
5 ,3 ,7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 28-04-2023

Ngày: 28/04/2023
Mã: XSVL
Giải tám
14
Giải bảy
156
Giải sáu
3144
5907
4393
Giải năm
5339
Giải bốn
33733
93464
32783
58636
34368
06105
27494
Giải ba
18754
38768
Giải nhì
33277
Giải nhất
84732
Giải Đặc biệt
567668
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
4
2
3
9 ,3 ,6 ,2
4
4
5
6 ,4
6
4 ,8 ,8 ,8
7
7
8
3
9
3 ,4
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
9 ,3 ,8
3
1 ,4 ,6 ,9 ,5
4
0
5
5 ,3
6
0 ,7
7
6 ,6 ,6
8
3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 21-04-2023

Ngày: 21/04/2023
Mã: XSVL
Giải tám
04
Giải bảy
772
Giải sáu
7534
4379
4086
Giải năm
5272
Giải bốn
93400
22344
28447
34422
76804
61070
88131
Giải ba
98702
07267
Giải nhì
62277
Giải nhất
30950
Giải Đặc biệt
860355
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0 ,4 ,2
1
2
2
3
4 ,1
4
4 ,7
5
0 ,5
6
7
7
2 ,9 ,2 ,0 ,7
8
6
9
ĐầuĐuôi
0 ,7 ,5
0
3
1
7 ,7 ,2 ,0
2
3
0 ,3 ,4 ,0
4
5
5
8
6
4 ,6 ,7
7
8
7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 14-04-2023

Ngày: 14/04/2023
Mã: XSVL
Giải tám
44
Giải bảy
915
Giải sáu
1223
6527
5288
Giải năm
9297
Giải bốn
10258
92006
11193
37211
92212
63434
04247
Giải ba
05368
00829
Giải nhì
99732
Giải nhất
00055
Giải Đặc biệt
625596
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
5 ,1 ,2
2
3 ,7 ,9
3
4 ,2
4
4 ,7
5
8 ,5
6
8
7
8
8
9
7 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
0
1
1
1 ,3
2
2 ,9
3
4 ,3
4
1 ,5
5
0 ,9
6
2 ,9 ,4
7
8 ,5 ,6
8
2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 07-04-2023

Ngày: 07/04/2023
Mã: XSVL
Giải tám
21
Giải bảy
822
Giải sáu
8018
4104
5097
Giải năm
3944
Giải bốn
13121
18069
10076
48697
96660
54498
02626
Giải ba
09512
27065
Giải nhì
13734
Giải nhất
47583
Giải Đặc biệt
163178
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
8 ,2
2
1 ,2 ,1 ,6
3
4
4
4
5
6
9 ,0 ,5
7
6 ,8
8
3
9
7 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
6
0
2 ,2
1
2 ,1
2
8
3
0 ,4 ,3
4
6
5
7 ,2
6
9 ,9
7
1 ,9 ,7
8
6
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 31-03-2023

Ngày: 31/03/2023
Mã: XSVL
Giải tám
69
Giải bảy
033
Giải sáu
1617
2810
5954
Giải năm
4100
Giải bốn
57152
39247
83251
68935
13164
97257
14012
Giải ba
65458
09404
Giải nhì
80590
Giải nhất
29117
Giải Đặc biệt
734813
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,4
1
7 ,0 ,2 ,7 ,3
2
3
3 ,5
4
7
5
4 ,2 ,1 ,7 ,8
6
9 ,4
7
8
9
0
ĐầuĐuôi
1 ,0 ,9
0
5
1
5 ,1
2
3 ,1
3
5 ,6 ,0
4
3
5
6
1 ,4 ,5 ,1
7
5
8
6
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 24-03-2023

Ngày: 24/03/2023
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
270
Giải sáu
5113
0043
8767
Giải năm
3791
Giải bốn
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
Giải ba
73919
32251
Giải nhì
44166
Giải nhất
69618
Giải Đặc biệt
450166
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
3 ,9 ,8
2
3
4
3 ,8 ,4
5
3 ,1
6
0 ,7 ,7 ,6 ,6
7
0
8
9
1 ,7 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,7 ,0 ,9
0
9 ,5
1
2
1 ,4 ,5
3
4
4
5
6 ,6
6
6 ,6 ,9
7
4 ,1
8
1
9