Home Xổ số miền Nam Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSVT
Giải tám
91
Giải bảy
158
Giải sáu
1233
6767
1297
Giải năm
3478
Giải bốn
87195
54348
54739
16398
07985
50276
75056
Giải ba
66067
84699
Giải nhì
42181
Giải nhất
42893
Giải Đặc biệt
014904
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
3
3 ,9
4
8
5
8 ,6
6
7 ,7
7
8 ,6
8
5 ,1
9
1 ,7 ,5 ,8 ,9 ,3
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
3 ,9
3
0
4
9 ,8
5
7 ,5
6
6 ,9 ,6
7
5 ,7 ,4 ,9
8
3 ,9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: XSVT
Giải tám
40
Giải bảy
405
Giải sáu
6929
9235
9214
Giải năm
9413
Giải bốn
20306
56033
65706
46287
89773
87025
92364
Giải ba
02184
25934
Giải nhì
71002
Giải nhất
65499
Giải Đặc biệt
203968
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,6 ,6 ,2
1
4 ,3
2
9 ,5
3
5 ,3 ,4
4
0
5
6
4 ,8
7
3
8
7 ,4
9
9
ĐầuĐuôi
4
0
1
0
2
1 ,3 ,7
3
1 ,6 ,8 ,3
4
0 ,3 ,2
5
0 ,0
6
8
7
6
8
2 ,9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 02-08-2022

Ngày: 02/08/2022
Mã: XSVT
Giải tám
74
Giải bảy
183
Giải sáu
7506
7067
5482
Giải năm
5101
Giải bốn
20465
65088
41615
61537
61976
87257
75715
Giải ba
61199
91242
Giải nhì
02180
Giải nhất
41212
Giải Đặc biệt
012885
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
5 ,5 ,2
2
3
7
4
2
5
7
6
7 ,5
7
4 ,6
8
3 ,2 ,8 ,0 ,5
9
9
ĐầuĐuôi
8
0
0
1
8 ,4 ,1
2
8
3
7
4
6 ,1 ,1 ,8
5
0 ,7
6
6 ,3 ,5
7
8
8
9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 12-07-2022

Ngày: 12/07/2022
Mã: XSVT
Giải tám
18
Giải bảy
471
Giải sáu
4311
8098
1773
Giải năm
6033
Giải bốn
59137
21536
29034
75974
57385
50072
63213
Giải ba
66626
78925
Giải nhì
37157
Giải nhất
17463
Giải Đặc biệt
785262
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,1 ,3
2
6 ,5
3
3 ,7 ,6 ,4
4
5
7
6
3 ,2
7
1 ,3 ,4 ,2
8
5
9
8
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
7 ,6
2
7 ,3 ,1 ,6
3
3 ,7
4
8 ,2
5
3 ,2
6
3 ,5
7
1 ,9
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 05-07-2022

Ngày: 05/07/2022
Mã: XSVT
Giải tám
13
Giải bảy
376
Giải sáu
2844
3497
2738
Giải năm
8813
Giải bốn
92941
39673
64911
32830
05136
49233
65957
Giải ba
34517
71735
Giải nhì
04461
Giải nhất
58961
Giải Đặc biệt
529306
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
3 ,3 ,1 ,7
2
3
8 ,0 ,6 ,3 ,5
4
4 ,1
5
7
6
1 ,1
7
6 ,3
8
9
7
ĐầuĐuôi
3
0
4 ,1 ,6 ,6
1
2
1 ,1 ,7 ,3
3
4
4
3
5
7 ,3 ,0
6
9 ,5 ,1
7
3
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 28-06-2022

Ngày: 28/06/2022
Mã: XSVT
Giải tám
66
Giải bảy
857
Giải sáu
6507
0913
1942
Giải năm
8693
Giải bốn
69679
13865
88085
51605
04875
29714
32959
Giải ba
56706
16921
Giải nhì
96881
Giải nhất
98574
Giải Đặc biệt
477340
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5 ,6
1
3 ,4
2
1
3
4
2 ,0
5
7 ,9
6
6 ,5
7
9 ,5 ,4
8
5 ,1
9
3
ĐầuĐuôi
4
0
2 ,8
1
4
2
1 ,9
3
1 ,7
4
6 ,8 ,0 ,7
5
6 ,0
6
5 ,0
7
8
7 ,5
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 21-06-2022

Ngày: 21/06/2022
Mã: XSVT
Giải tám
50
Giải bảy
777
Giải sáu
9971
7281
9411
Giải năm
2456
Giải bốn
56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472
Giải ba
50730
11221
Giải nhì
56956
Giải nhất
57745
Giải Đặc biệt
211958
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
2 ,3 ,1 ,1
3
0
4
5
5
0 ,6 ,6 ,8
6
4
7
7 ,1 ,2
8
1
9
5 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,3
0
7 ,8 ,1 ,2 ,2
1
2 ,7
2
2
3
6
4
9 ,4
5
5 ,5
6
7
7
5
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 14-06-2022

Ngày: 14/06/2022
Mã: XSVT
Giải tám
92
Giải bảy
456
Giải sáu
5586
1958
1292
Giải năm
6666
Giải bốn
39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377
Giải ba
84306
54594
Giải nhì
00629
Giải nhất
64546
Giải Đặc biệt
281144
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
9
3
4
3 ,6 ,4
5
6 ,8 ,6
6
6 ,5
7
4 ,4 ,7
8
6 ,1
9
2 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
0
8
1
9 ,9
2
4
3
7 ,7 ,9 ,4
4
6
5
5 ,8 ,6 ,5 ,0 ,4
6
7
7
5
8
2
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 07-06-2022

Ngày: 07/06/2022
Mã: XSVT
Giải tám
24
Giải bảy
081
Giải sáu
3027
5856
0547
Giải năm
6166
Giải bốn
17657
99701
94248
16038
25247
37132
91955
Giải ba
70869
40138
Giải nhì
96482
Giải nhất
81788
Giải Đặc biệt
286665
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
4 ,7
3
8 ,2 ,8
4
7 ,8 ,7
5
6 ,7 ,5
6
6 ,9 ,5
7
8
1 ,2 ,8
9
ĐầuĐuôi
0
8 ,0
1
3 ,8
2
3
2
4
5 ,6
5
5 ,6
6
2 ,4 ,5 ,4
7
4 ,3 ,3 ,8
8
6
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 31-05-2022

Ngày: 31/05/2022
Mã: XSVT
Giải tám
08
Giải bảy
475
Giải sáu
0938
9643
6828
Giải năm
6844
Giải bốn
17115
64839
80068
42340
79055
59513
22738
Giải ba
60683
13793
Giải nhì
71341
Giải nhất
42688
Giải Đặc biệt
049949
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
5 ,3
2
8
3
8 ,9 ,8
4
3 ,4 ,0 ,1 ,9
5
5
6
8
7
5
8
3 ,8
9
3
ĐầuĐuôi
4
0
4
1
2
4 ,1 ,8 ,9
3
4
4
7 ,1 ,5
5
6
7
0 ,3 ,2 ,6 ,3 ,8
8
3 ,4
9