Home Xổ số miền Nam Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 06-12-2022

Ngày: 06/12/2022
Mã: XSVT
Giải tám
45
Giải bảy
397
Giải sáu
4036
8303
5939
Giải năm
0400
Giải bốn
93938
86872
79665
55237
26177
72799
22008
Giải ba
33224
97359
Giải nhì
80874
Giải nhất
85053
Giải Đặc biệt
634657
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0 ,8
1
2
4
3
6 ,9 ,8 ,7
4
5
5
9 ,3 ,7
6
5
7
2 ,7 ,4
8
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
0
0
1
7
2
0 ,5
3
2 ,7
4
4 ,6
5
3
6
9 ,3 ,7 ,5
7
3 ,0
8
3 ,9 ,5
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 29-11-2022

Ngày: 29/11/2022
Mã: XSVT
Giải tám
32
Giải bảy
165
Giải sáu
3605
7148
4964
Giải năm
1471
Giải bốn
91590
52834
39791
60405
22181
47537
38303
Giải ba
05330
00113
Giải nhì
24892
Giải nhất
59913
Giải Đặc biệt
982079
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5 ,3
1
3 ,3
2
3
2 ,4 ,7 ,0
4
8
5
6
5 ,4
7
1 ,9
8
1
9
0 ,1 ,2
ĐầuĐuôi
9 ,3
0
7 ,9 ,8
1
3 ,9
2
0 ,1 ,1
3
6 ,3
4
6 ,0 ,0
5
6
3
7
4
8
7
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 22-11-2022

Ngày: 22/11/2022
Mã: XSVT
Giải tám
79
Giải bảy
250
Giải sáu
1218
7351
6807
Giải năm
3380
Giải bốn
08613
22089
42283
00131
91778
72197
54312
Giải ba
00693
29677
Giải nhì
87980
Giải nhất
61612
Giải Đặc biệt
170917
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
8 ,3 ,2 ,2 ,7
2
3
1
4
5
0 ,1
6
7
9 ,8 ,7
8
0 ,9 ,3 ,0
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,8
0
5 ,3
1
1 ,1
2
1 ,8 ,9
3
4
5
6
0 ,9 ,7 ,1
7
1 ,7
8
7 ,8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 15-11-2022

Ngày: 15/11/2022
Mã: XSVT
Giải tám
38
Giải bảy
342
Giải sáu
2347
6399
4276
Giải năm
9703
Giải bốn
73920
45459
44405
34417
85869
96384
10348
Giải ba
93531
46699
Giải nhì
36050
Giải nhất
50350
Giải Đặc biệt
849725
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
7
2
0 ,5
3
8 ,1
4
2 ,7 ,8
5
9 ,0 ,0
6
9
7
6
8
4
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
2 ,5 ,5
0
3
1
4
2
0
3
8
4
0 ,2
5
7
6
4 ,1
7
3 ,4
8
9 ,5 ,6 ,9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 08-11-2022

Ngày: 08/11/2022
Mã: XSVT
Giải tám
95
Giải bảy
163
Giải sáu
2842
1002
3497
Giải năm
1456
Giải bốn
50239
22502
14015
80036
74308
24604
55188
Giải ba
18421
05889
Giải nhì
93625
Giải nhất
59258
Giải Đặc biệt
760839
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,8 ,4
1
5
2
1 ,5
3
9 ,6 ,9
4
2
5
6 ,8
6
3
7
8
8 ,9
9
5 ,7
ĐầuĐuôi
0
2
1
4 ,0 ,0
2
6
3
0
4
9 ,1 ,2
5
5 ,3
6
9
7
0 ,8 ,5
8
3 ,8 ,3
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 01-11-2022

Ngày: 01/11/2022
Mã: XSVT
Giải tám
60
Giải bảy
585
Giải sáu
4059
3694
5144
Giải năm
4090
Giải bốn
81725
93585
75824
81792
31468
11714
84948
Giải ba
74804
53727
Giải nhì
42445
Giải nhất
72322
Giải Đặc biệt
165010
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
4 ,0
2
5 ,4 ,7 ,2
3
4
4 ,8 ,5
5
9
6
0 ,8
7
8
5 ,5
9
4 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,1
0
1
9 ,2
2
3
9 ,4 ,2 ,1 ,0
4
8 ,2 ,8 ,4
5
6
2
7
6 ,4
8
5
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 25-10-2022

Ngày: 25/10/2022
Mã: XSVT
Giải tám
08
Giải bảy
577
Giải sáu
5238
7004
1484
Giải năm
7637
Giải bốn
26148
24535
88713
07250
46679
08273
87619
Giải ba
33401
24987
Giải nhì
98687
Giải nhất
98446
Giải Đặc biệt
637368
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,1
1
3 ,9
2
3
8 ,7 ,5
4
8 ,6
5
0
6
8
7
7 ,9 ,3
8
4 ,7 ,7
9
ĐầuĐuôi
5
0
0
1
2
1 ,7
3
0 ,8
4
3
5
4
6
7 ,3 ,8 ,8
7
0 ,3 ,4 ,6
8
7 ,1
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 18-10-2022

Ngày: 18/10/2022
Mã: XSVT
Giải tám
34
Giải bảy
648
Giải sáu
4642
5527
3452
Giải năm
3282
Giải bốn
40068
29952
98505
12930
44825
70758
11176
Giải ba
13559
20068
Giải nhì
08255
Giải nhất
26167
Giải Đặc biệt
749429
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
7 ,5 ,9
3
4 ,0
4
8 ,2
5
2 ,2 ,8 ,9 ,5
6
8 ,8 ,7
7
6
8
2
9
ĐầuĐuôi
3
0
1
4 ,5 ,8 ,5
2
3
3
4
0 ,2 ,5
5
7
6
2 ,6
7
4 ,6 ,5 ,6
8
5 ,2
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 11-10-2022

Ngày: 11/10/2022
Mã: XSVT
Giải tám
99
Giải bảy
437
Giải sáu
7630
3567
4523
Giải năm
0601
Giải bốn
81138
96507
65490
85232
96331
01587
20972
Giải ba
73814
73582
Giải nhì
43796
Giải nhất
88979
Giải Đặc biệt
593177
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,7
1
4
2
3
3
7 ,0 ,8 ,2 ,1
4
5
6
7
7
2 ,9 ,7
8
7 ,2
9
9 ,0 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,9
0
0 ,3
1
3 ,7 ,8
2
2
3
1
4
5
9
6
3 ,6 ,0 ,8 ,7
7
3
8
9 ,7
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 04-10-2022

Ngày: 04/10/2022
Mã: XSVT
Giải tám
16
Giải bảy
552
Giải sáu
0218
4399
8718
Giải năm
7147
Giải bốn
15123
18003
62525
61154
49840
96487
13194
Giải ba
60099
19272
Giải nhì
06385
Giải nhất
90595
Giải Đặc biệt
260723
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
6 ,8 ,8
2
3 ,5 ,3
3
4
7 ,0
5
2 ,4
6
7
2
8
7 ,5
9
9 ,4 ,9 ,5
ĐầuĐuôi
4
0
1
5 ,7
2
2 ,0 ,2
3
5 ,9
4
2 ,8 ,9
5
1
6
4 ,8
7
1 ,1
8
9 ,9
9