Home Xổ số miền Nam Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSVT
Giải tám
87
Giải bảy
015
Giải sáu
3365
4312
1437
Giải năm
3895
Giải bốn
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
Giải ba
79319
18996
Giải nhì
38438
Giải nhất
59439
Giải Đặc biệt
673483
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,2 ,5 ,9
2
6
3
7 ,9 ,8 ,9
4
5
6
5 ,6
7
6
8
7 ,5 ,3
9
5 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
2
8
3
4
1 ,6 ,9 ,1 ,8
5
6 ,2 ,7 ,9
6
8 ,3
7
3
8
3 ,1 ,3
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSVT
Giải tám
57
Giải bảy
616
Giải sáu
9625
9633
1019
Giải năm
2766
Giải bốn
17237
33566
59817
52717
01833
37897
63318
Giải ba
96510
80168
Giải nhì
13912
Giải nhất
01808
Giải Đặc biệt
611663
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,9 ,7 ,7 ,8 ,0 ,2
2
5
3
3 ,7 ,3
4
5
7
6
6 ,6 ,8 ,3
7
8
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
1
1
2
3 ,3 ,6
3
4
2
5
1 ,6 ,6
6
5 ,3 ,1 ,1 ,9
7
1 ,6 ,0
8
1
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: XSVT
Giải tám
05
Giải bảy
482
Giải sáu
4771
3492
4412
Giải năm
0373
Giải bốn
99294
70493
72907
56401
06786
63888
93924
Giải ba
49510
66530
Giải nhì
04310
Giải nhất
59594
Giải Đặc biệt
433026
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7 ,1
1
2 ,0 ,0
2
4 ,6
3
0
4
5
6
7
1 ,3
8
2 ,6 ,8
9
2 ,4 ,3 ,4
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,1
0
7 ,0
1
8 ,9 ,1
2
7 ,9
3
9 ,2 ,9
4
0
5
8 ,2
6
0
7
8
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 02-11-2021

Ngày: 02/11/2021
Mã: XSVT
Giải tám
23
Giải bảy
003
Giải sáu
6927
5996
5392
Giải năm
5024
Giải bốn
41993
38704
37810
10718
07534
13824
95754
Giải ba
94651
23685
Giải nhì
31059
Giải nhất
47226
Giải Đặc biệt
208483
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4
1
0 ,8
2
3 ,7 ,4 ,4 ,6
3
4
4
5
4 ,1 ,9
6
7
8
5 ,3
9
6 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
1
0
5
1
9
2
2 ,0 ,9 ,8
3
2 ,0 ,3 ,2 ,5
4
8
5
9 ,2
6
2
7
1
8
5
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 26-10-2021

Ngày: 26/10/2021
Mã: XSVT
Giải tám
37
Giải bảy
670
Giải sáu
4214
4268
1424
Giải năm
8091
Giải bốn
39643
97714
93225
28036
99751
85316
48687
Giải ba
39962
39397
Giải nhì
06958
Giải nhất
08232
Giải Đặc biệt
275074
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,4 ,6
2
4 ,5
3
7 ,6 ,2
4
3
5
1 ,8
6
8 ,2
7
0 ,4
8
7
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,5
1
6 ,3
2
4
3
1 ,2 ,1 ,7
4
2
5
3 ,1
6
3 ,8 ,9
7
6 ,5
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 19-10-2021

Ngày: 19/10/2021
Mã: XSVT
Giải tám
14
Giải bảy
829
Giải sáu
1669
5997
1080
Giải năm
0930
Giải bốn
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
Giải ba
16989
09442
Giải nhì
36744
Giải nhất
23032
Giải Đặc biệt
582806
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
4
2
9
3
0 ,6 ,2
4
0 ,2 ,4
5
1 ,2 ,4
6
9
7
0
8
0 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4 ,7
0
5
1
5 ,4 ,3
2
3
1 ,5 ,4
4
5
3 ,0
6
9
7
8
2 ,6 ,0 ,8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 20-07-2021

Ngày: 20/07/2021
Mã: XSVT
Giải tám
14
Giải bảy
829
Giải sáu
1669
5997
1080
Giải năm
0930
Giải bốn
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
Giải ba
16989
09442
Giải nhì
36744
Giải nhất
23032
Giải Đặc biệt
582806
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
4
2
9
3
0 ,6 ,2
4
0 ,2 ,4
5
1 ,2 ,4
6
9
7
0
8
0 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4 ,7
0
5
1
5 ,4 ,3
2
3
1 ,5 ,4
4
5
3 ,0
6
9
7
8
2 ,6 ,0 ,8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 13-07-2021

Ngày: 13/07/2021
Mã: XSVT
Giải tám
14
Giải bảy
829
Giải sáu
1669
5997
1080
Giải năm
0930
Giải bốn
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
Giải ba
16989
09442
Giải nhì
36744
Giải nhất
23032
Giải Đặc biệt
582806
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
4
2
9
3
0 ,6 ,2
4
0 ,2 ,4
5
1 ,2 ,4
6
9
7
0
8
0 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4 ,7
0
5
1
5 ,4 ,3
2
3
1 ,5 ,4
4
5
3 ,0
6
9
7
8
2 ,6 ,0 ,8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 06-07-2021

Ngày: 06/07/2021
Mã: XSVT
Giải tám
14
Giải bảy
829
Giải sáu
1669
5997
1080
Giải năm
0930
Giải bốn
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
Giải ba
16989
09442
Giải nhì
36744
Giải nhất
23032
Giải Đặc biệt
582806
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
4
2
9
3
0 ,6 ,2
4
0 ,2 ,4
5
1 ,2 ,4
6
9
7
0
8
0 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4 ,7
0
5
1
5 ,4 ,3
2
3
1 ,5 ,4
4
5
3 ,0
6
9
7
8
2 ,6 ,0 ,8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 29-06-2021

Ngày: 29/06/2021
Mã: XSVT
Giải tám
20
Giải bảy
765
Giải sáu
9198
9759
7511
Giải năm
8297
Giải bốn
31495
79288
47772
05941
09501
75042
90245
Giải ba
18023
77867
Giải nhì
41633
Giải nhất
91530
Giải Đặc biệt
237021
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
1
2
0 ,3 ,1
3
3 ,0
4
1 ,2 ,5
5
9
6
5 ,7
7
2
8
8
9
8 ,7 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,3
0
1 ,4 ,0 ,2
1
7 ,4
2
2 ,3
3
4
6 ,9 ,4
5
6
9 ,6
7
9 ,8
8
5
9