Home Xổ số miền Nam Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 26-05-2020

Ngày: 26/05/2020
Mã: XSVT
Giải tám
39
Giải bảy
423
Giải sáu
6264
2673
0910
Giải năm
8007
Giải bốn
43366
53372
82116
79903
84542
96313
96429
Giải ba
72860
86302
Giải nhì
14151
Giải nhất
21033
Giải Đặc biệt
501434
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,2
1
0 ,6 ,3
2
3 ,9
3
9 ,3 ,4
4
2
5
1
6
4 ,6 ,0
7
3 ,2
8
9
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
5
1
7 ,4 ,0
2
2 ,7 ,0 ,1 ,3
3
6 ,3
4
5
6 ,1
6
0
7
8
3 ,2
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: XSVT
Giải tám
60
Giải bảy
595
Giải sáu
7100
7115
4286
Giải năm
4356
Giải bốn
90420
47257
56192
80406
72727
74734
04714
Giải ba
68484
64414
Giải nhì
53912
Giải nhất
39410
Giải Đặc biệt
676134
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
5 ,4 ,4 ,2 ,0
2
0 ,7
3
4 ,4
4
5
6 ,7
6
0
7
8
6 ,4
9
5 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,2 ,1
0
1
9 ,1
2
3
3 ,1 ,8 ,1 ,3
4
9 ,1
5
8 ,5 ,0
6
5 ,2
7
8
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: XSVT
Giải tám
23
Giải bảy
402
Giải sáu
0236
0505
1262
Giải năm
3226
Giải bốn
65192
84746
11242
29168
39634
50863
50546
Giải ba
78265
72771
Giải nhì
28901
Giải nhất
12212
Giải Đặc biệt
894499
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5 ,1
1
2
2
3 ,6
3
6 ,4
4
6 ,2 ,6
5
6
2 ,8 ,3 ,5
7
1
8
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
0 ,6 ,9 ,4 ,1
2
2 ,6
3
3
4
0 ,6
5
3 ,2 ,4 ,4
6
7
6
8
9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 05-05-2020

Ngày: 05/05/2020
Mã: XSVT
Giải tám
86
Giải bảy
321
Giải sáu
8804
1084
4529
Giải năm
0936
Giải bốn
78635
65561
41237
13723
01405
23282
61180
Giải ba
28634
71032
Giải nhì
07217
Giải nhất
36740
Giải Đặc biệt
864898
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,5
1
7
2
1 ,9 ,3
3
6 ,5 ,7 ,4 ,2
4
0
5
6
1
7
8
6 ,4 ,2 ,0
9
8
ĐầuĐuôi
8 ,4
0
2 ,6
1
8 ,3
2
2
3
0 ,8 ,3
4
3 ,0
5
8 ,3
6
3 ,1
7
9
8
2
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 28-04-2020

Ngày: 28/04/2020
Mã: XSVT
Giải tám
08
Giải bảy
440
Giải sáu
2031
1407
0135
Giải năm
6081
Giải bốn
05871
59707
12293
73984
07483
78308
73836
Giải ba
91232
20118
Giải nhì
31899
Giải nhất
92536
Giải Đặc biệt
351163
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,7 ,7 ,8
1
8
2
3
1 ,5 ,6 ,2 ,6
4
0
5
6
3
7
1
8
1 ,4 ,3
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,8 ,7
1
3
2
9 ,8 ,6
3
8
4
3
5
3 ,3
6
0 ,0
7
0 ,0 ,1
8
9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 21-04-2020

Ngày: 21/04/2020
Mã: XSVT
Giải tám
08
Giải bảy
440
Giải sáu
2031
1407
0135
Giải năm
6081
Giải bốn
05871
59707
12293
73984
07483
78308
73836
Giải ba
91232
20118
Giải nhì
31899
Giải nhất
92536
Giải Đặc biệt
351163
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,7 ,7 ,8
1
8
2
3
1 ,5 ,6 ,2 ,6
4
0
5
6
3
7
1
8
1 ,4 ,3
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,8 ,7
1
3
2
9 ,8 ,6
3
8
4
3
5
3 ,3
6
0 ,0
7
0 ,0 ,1
8
9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 14-04-2020

Ngày: 14/04/2020
Mã: XSVT
Giải tám
08
Giải bảy
440
Giải sáu
2031
1407
0135
Giải năm
6081
Giải bốn
05871
59707
12293
73984
07483
78308
73836
Giải ba
91232
20118
Giải nhì
31899
Giải nhất
92536
Giải Đặc biệt
351163
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,7 ,7 ,8
1
8
2
3
1 ,5 ,6 ,2 ,6
4
0
5
6
3
7
1
8
1 ,4 ,3
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,8 ,7
1
3
2
9 ,8 ,6
3
8
4
3
5
3 ,3
6
0 ,0
7
0 ,0 ,1
8
9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 07-04-2020

Ngày: 07/04/2020
Mã: XSVT
Giải tám
08
Giải bảy
440
Giải sáu
2031
1407
0135
Giải năm
6081
Giải bốn
05871
59707
12293
73984
07483
78308
73836
Giải ba
91232
20118
Giải nhì
31899
Giải nhất
92536
Giải Đặc biệt
351163
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,7 ,7 ,8
1
8
2
3
1 ,5 ,6 ,2 ,6
4
0
5
6
3
7
1
8
1 ,4 ,3
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,8 ,7
1
3
2
9 ,8 ,6
3
8
4
3
5
3 ,3
6
0 ,0
7
0 ,0 ,1
8
9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 31-03-2020

Ngày: 31/03/2020
Mã: XSVT
Giải tám
08
Giải bảy
440
Giải sáu
2031
1407
0135
Giải năm
6081
Giải bốn
05871
59707
12293
73984
07483
78308
73836
Giải ba
91232
20118
Giải nhì
31899
Giải nhất
92536
Giải Đặc biệt
351163
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,7 ,7 ,8
1
8
2
3
1 ,5 ,6 ,2 ,6
4
0
5
6
3
7
1
8
1 ,4 ,3
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,8 ,7
1
3
2
9 ,8 ,6
3
8
4
3
5
3 ,3
6
0 ,0
7
0 ,0 ,1
8
9
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 24-03-2020

Ngày: 24/03/2020
Mã: XSVT
Giải tám
73
Giải bảy
169
Giải sáu
0973
0794
5380
Giải năm
8697
Giải bốn
39881
59893
85515
62132
37655
97161
95644
Giải ba
70374
51618
Giải nhì
59786
Giải nhất
82315
Giải Đặc biệt
614071
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5 ,8 ,5
2
3
2
4
4
5
5
6
9 ,1
7
3 ,3 ,4 ,1
8
0 ,1 ,6
9
4 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
8
0
8 ,6 ,7
1
3
2
7 ,7 ,9
3
9 ,4 ,7
4
1 ,5 ,1
5
8
6
9
7
1
8
6
9